Dvadsiata druhá nedeľa "cez rok"

1234

Oplatí sa zapredať vlastnú dušu? (Mt 16,21-27)

AI
Chceš mať vplyv, mať moc? Tak prečo si sem prišiel? Veď pre ľudí, ktorí sú mocní a úspešní, nie je moderné, aby chodili do kostola. Nikdy nebudeš mať moc vo svojich rukách, ak tu budeš chodiť. Chceš byť bohatý, chceš mať rozprávkové peniaze? Ak budeš chodiť do kostola, nebudeš ich môcť mať, preto choď domov. Nie je moderné, aby si sem chodil, keď si už bohatý. Zbytočne tu márniš čas, ktorý si mohol lepšie využiť na zisk. Si mladý, ešte pekný a túžiš po dobrodružstve, napríklad sexuálnom? Prečo si tu potom prišiel? Takto nikdy nebudeš cítiť rozkoš a poznanie nepoznaného. Veď si ešte mladý, pekný – a taký ochudobnený. Určite máš doma na stene populárnych ľudí a aj ty chceš byť určite populárny, pravda? Prečo si sem potom prišiel? Nikdy nebudeš pred svetom populárny, ak chodíš do kostola! Videl si chodiť do kostola nejakú populárnu osobnosť? Začni byť proti Bohu. Vymýšľaj piesne, kde budú dvojzmyselné slová, kde sa bude nadávať a budeš populárny, mocný, bohatý a mať plno sexu. Takže, bratia a sestry, prečo sme tu vlastne prišli? Pozrite, o čo sme prišli a prichádzame tým, že sme tu.

KE
Ale preto sme tu, lebo sme nedokázali zapredať svoju dušu.

DI
Mnohí si vybrali. Vybrali si moc, bohatstvo, sexuálne orgie a popularitu, vybrali si Satana, ktorý sa s nimi hrá. Mnohí vymenili svoju dušu za tieto veci. Vy ste to ešte nedokázali, a preto ste prišli. Ešte dokážete odolávať, lebo sa modlíte, alebo sa niekto modlí za vás. Ale majme sa všetci na pozore, lebo ešte sme nevyhrali. Nevyhrali sme boj s mocnosťami temnôt. Tento boj dokončíme, až keď budeme mŕtvi. Vtedy si nás zastane Boh, v ktorého veríme a s ktorým môžeme bojovať. Nespoliehajme sa na to, že sa mi nič nemôže stať. Či samého Petra, apoštola, nezviedol Satan? Ak dokázal zviesť Petra, ktorému Ježiš dal kľúče od Božieho kráľovstva, prečo si si ty tak istý, že nezvedie aj teba? Pozrite, ako sa Peter bál o moc, ako mu zachutila. Nedokázal prijať Ježišove slová, že v Jeruzaleme musí trpieť, byť zabitý. Nedokáže to prijať, lebo tým utrpí jeho výsada medzi apoštolmi a popularita medzi ľuďmi. Sláva mu stúpla do hlavy, veď je prvý z apoštolov. Je populárny a má moc v rukách ako hlava Cirkvi. A preto ho Satan zviedol. Či Peter nikdy nečítal 53. kapitolu proroka Izaiáša, že „Mesiáš bude muž bolesti, ktorého budú viesť, ako baránka na zabitie“? Peter to vedel, tak ako každý Žid, ale nechcel prísť o kariéru. Preto mu Ježiš hovorí: „Choď mi z cesty, satan!“. Koho Ježiš oslovil? Démona v Petrovi.

PAR
Prečo berieme Božie sviatosti a milosti na ľahkú váhu? Prečo sa vystavujeme nebezpečenstvu napádania Satanom? Koľkokrát zotrvávame v ťažkom hriechu, niekedy mnoho rokov. Prečo nechceme urobiť svoje okolie lepším? Svojím konaním a správaním predsa dávame najavo to, čo máme vo vnútri. Koľkokrát prijímame milosti, ktoré sú okolo nás, a vzápätí ich ničíme, keď na všeličo nadávame. Prakticky, akoby sme ich vôbec neprijali. Berme to, čo sa nám ponúka, aby sme mali zásoby od Boha. Nezostávajme v hriechu a nevystavujme sa zbytočne nástrahám diabla. Nevleťme mu do klietky ako hlúpe vrabce v tomto príbehu.

MY
Istý kňaz pri kázni ukázal ľuďom starú klietku na vtáčiky. Hovoril: „Keď som šiel do kostola, stretol som chlapca, ktorý v tejto klietke mal 3 vrabce. Pýtal som sa ho, prečo má v tej klietke obyčajné vrabce, a nie pekné andulky alebo papagáje a čo bude s nimi robiť. Chlapec odpovedal: ,Najprv sa budem s nimi hrať, a keď sa mi zunujú, budem im pomaly vytrhávať perie, pierko po pierku, potom ich budem mučiť, vypichnem im oči a budem sa pozerať ako trpia.‘ ,A čo ďalej budeš s nimi robiť, keď sa ti to zunuje?‘, pýtam sa chlapca. ,Hodím ich mačke, nech ich zožerie.‘ Pýtam sa ďalej: ,Kamarát, čo by si za tie vrabce chcel?‘ Chlapec udivene na mňa pozrel: ,Ale veď to sú obyčajné neužitočné vrabce! Na poli si ich môžete nachytať, koľko len chcete!‘ ,Dám ti za ne desať dolárov,‘ vravím mu. ,Desať dolárov na obyčajné vrabce? Ale dobre, keď myslíte...‘“ A kňaz ďalej pokračoval: „Keď som tie vrabce kúpil, pustil som ich na slobodu.“ Ukázal klietku: „Táto klietka je urobená z túžby človeka po moci, aby ovládal iných. Je urobená z túžby po bohatstve, zo sexuálnych orgií, z túžby po sláve a kariére. Túto klietku niesol satan v rukách a chytil do nej mnohých nič netušiacich ľudí. Stretol ho Ježiš a pýta sa: ,Načo sú ti tí ľudia?‘ ,Ja som si ich chytil,‘ hovorí diabol, ,chcem sa s nimi hrať. Budem sa na nich zabávať.‘ ,A keď sa pohráš, čo budeš potom s nimi robiť?‘ pýta sa ďalej Ježiš. ,Potom ich budem mučiť tým, čo si vybrali.‘ A Ježiš znova nato: ,A potom čo budeš s nimi robiť? ,Utrápim ich až do smrti,‘ hovorí diabol. ,Predaj mi ich‘, vyzval diabla Ježiš. ,Prosím ťa, a načo ti budú obyčajní ľudia?‘ uškŕňa sa diabol, ,už raz si za nich zomrel a pozri, akí sú ti vďační, znova sa nechali chytiť.‘ ,Prosím ťa,‘ hovorí Ježiš, ,čo chceš za tých ľudí?‘ ,Chcem tvoju krv,‘ úlisne odvetí diabol. A Ježiš znova vylial za tých ľudí svoju krv, aby boli slobodní. Ježiš vylieva každý deň svoju krv na oltároch celého sveta, aby sme boli slobodní. Už sme mu za to poďakovali?

ADE
Chceš mať moc nad ľuďmi, nad svetom? Chceš byť bohatý, vplyvný a mocný, chceš vychutnať všetky tajomstvá svojej sexuality, chceš mať kariéru ako rockové hviezdy? Potom radšej choď domov, ak si sem prišiel, lebo tu budeš len znudene stáť, tu to nedosiahneš. Pretože my na tomto mieste chválime Boha a jeho Syna Ježiša za to, že vylial za nás svoju krv a vyslobodil nás z lákavej klietky satana. Ale ty radšej choď, daj sa do služieb satana a dostaneš moc ako mal Nero, Hitler, Stalin a mnohí ďalší spomedzi mocných tohto sveta. Budeš mať bohatstvo a sex, aký si nezažil, budeš populárnou hviezdou, ale tu nie. Musíš hľadať na inej adrese.

Amen.


webmail