Kázne P. Ľubomíra Stančeka, CM

Rok A

Prvá adventná nedeľa
123
Druhá adventná nedeľa
123
Nepoškvrnené počatie Panny Márie
123
Tretia adventná nedeľa
1234
Štvrtá adventná nedeľa
12
Narodenie Pána - polnočná
12
Narodenie Pána - omša na úsvite
1
Narodenie Pána - omša cez deň
1
Svätého Štefana
12
Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa
123
31.december - sv.Silvestra
12
Slávnosť Panny Márie Bohorodičky
12
Slávnosť Zjavenia Pána - Traja Králi
12
Krst Krista Pána
12
Druhá nedeľa "cez rok"
123
Tretia nedeľa "cez rok"
123
Štvrtá nedeľa "cez rok"
123
Piata nedeľa "cez rok"
123
Šiesta nedeľa "cez rok"
12
Siedma nedeľa "cez rok"
1
Ôsma nedeľa "cez rok"
1
Deviata nedeľa "cez rok"
123
Desiata nedeľa "cez rok"
1234
Jedenásta nedeľa "cez rok"
1234
Dvanásta nedeľa "cez rok"
1234
Trinásta nedeľa "cez rok"
123
Popolcová streda
1
Prvá pôstna nedeľa
123
sv. Jozefa, ženícha Panny Márie
1
Druhá pôstna nedeľa
123
Tretia pôstna nedeľa
123
Štvrtá pôstna nedeľa
123
Piata pôstna nedeľa
123
Nedeľa utrpenia Pána (kvetná)
12
Zelený štvrtok
123
Veľký piatok
123
Biela sobota
123
Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania
12345
Veľkonočný pondelok
123
Druhá veľkonočná nedeľa
(nedeľa Božieho milosrdenstva)
1234
Tretia veľkonočná nedeľa
1234
Štvrtá veľkonočná nedeľa
1234
Piata veľkonočná nedeľa
123
Šiesta veľkonočná nedeľa
1234
Nanebovstúpenie Pána
12
Siedma veľkonočná nedeľa
1234
Zoslanie Ducha Svätého (Turíce)
123
Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi
12
Nedeľa Najsvätejšej Trojice
1234
Navštívenie Panny Márie
12
Štrnásta nedeľa "cez rok"
123
Slávnosť Božského Srdca Ježišovho
1
Pätnásta nedeľa "cez rok"
123
Šestnásta nedeľa "cez rok"
123
Sedemnásta nedeľa "cez rok"
123
Osemnásta nedeľa "cez rok"
1234
Devätnásta nedeľa "cez rok"
1234
Dvadsiata nedeľa "cez rok"
1234
Nanebovzatie Panny Márie
1
Dvadsiata prvá nedeľa "cez rok"
1234
Dvadsiata druhá nedeľa "cez rok"
1234
Dvadsiata tretia nedeľa "cez rok"
1234
Dvadsiata štvrtá nedeľa "cez rok"
12
Dvadsiata piata nedeľa "cez rok"
123
Dvadsiata šiesta nedeľa "cez rok"
123
Dvadsiata siedma nedeľa "cez rok"
1234
Dvadsiata ôsma nedeľa "cez rok"
1234
Dvadsiata deviata nedeľa "cez rok"
1234
Tridsiata nedeľa "cez rok"
123
Tridsiata prvá nedeľa "cez rok"
1234
Slávnosť všetkých svätých
12
Spomienka na všetkých verných zosnulých - Dušičky
1
Tridsiata druhá nedeľa "cez rok"
1234
Tridsiata tretia nedeľa "cez rok"
1234
Nedeľa Krista Kráľa
1234

Rok B

Prvá adventná nedeľa
1234
Druhá adventvná nedeľa
1234
Nepoškvrtnené Počatie Panny Márie
1
Tretia adventná nedeľa
1234
Štvrtá adventná nedeľa
1234
Narodenie Pána - polnočná sv. omša
123
Narodenie Pána
12345
Sviatok sv. Štefana
123
Nedeľa Svätej rodiny
123
Záver občianského roku - Silvester
12
Slávnosť Panny Márie Bohorodičky
1234
Slávnosť Zjavenia Pána - Traja králi
123
Krst Krista Pána
1234
Druhá nedeľa v období "cez rok"
12
Tretia nedeľa v období "cez rok"
12
Štvrtá nedeľa v období "cez rok"
12
Obetovanie Pána
1
Piata nedeľa v období "cez rok"
12
Šiesta nedeľa v období "cez rok"
12
Siedma nedeľa v období "cez rok"
12
Popolcová streda
12
Prvá pôstna nedeľa
1234
Druhá pôstna nedeľa
1234
Tretia pôstna nedeľa
1234
Štvrtá pôstna nedeľa
1234
Sviatok Sv. Jozefa
1
Piata pôstna nedeľa
1234
Nedeľa utrpenia Pána - Kvetná nedeľa
1234
Zelený štvrtok
1234
Veľký piatok
1234
Biela sobota - Veľkonočná vigília
1234
Veľkonočná nedeľa
123
Druhá veľkonočná nedeľa
12
Tretia veľkonočná nedeľa
123
Štvrtá veľkonočná nedeľa
123
Piata veľkonočná nedeľa
123
Šiesta veľkonočná nedeľa
12345
Nanebovstúpenie Pána
123
Siedma veľkonočná nedeľa
1234
Zoslanie Ducha Svätého - Turice
1234
Nedeľa Najsvätejšej Trojice
1234
Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi
1234
Desiata nedeľa v období "cez rok"
1
Najsvätejšie Srdce Ježišovo
12
Jedenásta nedeľa v období "cez rok"
1
Narodenie sv. Jána Krstiteľa - slávnosť
12
Dvanásta nedeľa v období "cez rok"
1234
Sv. Peter a Pavol, apoštoli - slávnosť
12
Trinásta nedeľa v období "cez rok"
123
Navštívenie Panny Márie
1
Sv. Cyril a Metod - slávnosť
1
Štrnásta nedeľa v období "cez rok"
123
Pätnásta nedeľa v období "cez rok"
1234
Šestnásta nedeľa v období "cez rok"
1234
Sedemnásta nedeľa v období "cez rok"
1234
Osemnásta nedeľa v období "cez rok"
1234
Premenenie Pána - sviatok
1
Devätnásta nedeľa v období "cez rok"
1234
Nanebovzatie Panny Márie - slávnosť
1
Dvadsiata nedeľa v období "cez rok"
123
Dvadsiata prvá nedeľa v období "cez rok"
1234
Dvadsiata druhá nedeľa "cez rok"
1234
Dvadsiata tretia nedeľa v období "cez rok"
1234
Sedembolestná - patrónka Slovenska
1
Dvadsiata štvrtá nedeľa "cez rok"
1234
Dvadsiata piata nedeľa v období "cez rok"
1234
Dvadsiata šiesta nedeľa "cez rok"
1234
Dvadsiata siedma nedeľa "cez rok"
1234
Dvadsiata ôsma nedeľa "cez rok"
1234
Dvadsiata deviata nedeľa "cez rok"
1234
Tridsiata nedeľa v období "cez rok"
1234
Všetkých svätých - slávnosť
1
Tridsiata prvá nedeľa v období "cez rok"
123
Tridsiata druhá nedeľa v období "cez rok"
1234
Tridsiata tretia nedeľa v období "cez rok"
1234
Krista Kráľa
1234

Rok C

Prvá adventná nedeľa
12345
Druhá adventná nedeľa
12345
Nepoškvrnené počatie Panny Márie
12
Tretia adventná nedeľa
12345
Štvrtá adventná nedeľa
12345
Narodenie Pána - polnočná
1234
Narodenie Pána - omša vo dne
1234
Svätého Štefana
12345
Sviatok Svätej rodiny
1234
Panny Márie Bohorodičky
1234
Druhá nedeľa po Narodení Pána
12
Slávnosť Zjavenia Pána - Traja králi (G+M+B)
123
Krst Krista Pána
12345
Druhá nedeľa "cez rok"
12345
Tretia nedeľa "cez rok"
12345
Štvrtá nedeľa "cez rok"
12345
Piata nedeľa "cez rok"
12345
Šiesta nedeľa "cez rok"
12345
Prvá pôstna nedeľa
12345
Druhá pôstna nedeľa
12345
Tretia pôstna nedeľa
12345
Štvrtá pôstna nedeľa
1234
Piata pôstna nedeľa
1234
Nedeľa utrpenia Pána - Kvetná nedeľa
123
Zelený štvrtok
1234
Veľký piatok
1234
Biela sobota
12345
Veľkonočná nedeľa
12345
Veľkonočný pondelok
12
Druhá veľkonočná nedeľa
12345
Tretia veľkonočná nedeľa
12345
Štvrtá veľkonočná nedeľa
12345
Piata veľkonočná nedeľa
12345
Šiesta veľkonočná nedeľa
12345
Nanebovstúpenie Pána
12345
Siedma veľkonočná nedeľa
123
Zoslanie Ducha Svätého - Turice
1234
Najsvätejšia Trojica
12345
Najsvätejšie Kristovo telo a krv (Božie telo)
12
Desiata nedeľa "cez rok"
12
Najsvätejšie Srdce Ježišovo
1
Jedenásta nedeľa "cez rok"
123
Dvanásta nedeľa "cez rok"
1234
Narodenie Jána Krstiteľa
1
Trinásta nedeľa "cez rok"
1234
Sv.Peter a Pavol, apoštoli
12
Štrnásta nedeľa "cez rok"
1234
Sv.Cyril a Metor, slovanskí vierozvestovia
1
Pätnásta nedeľa "cez rok"
1234
Šestnásta nedeľa "cez rok"
12
Sedemnásta nedeľa "cez rok"
1234
Osemnásta nedeľa "cez rok"
1234
Devätnásta nedeľa "cez rok"
1234
Dvadsiata nedeľa "cez rok"
123
Nanebovzatie Panny Márie
123
Dvadsiata prvá nedeľa "cez rok"
12
Dvadsiata druhá nedeľa "cez rok"
123
Dvadsiata tretia nedeľa "cez rok"
1234
Dvadsiata štvrtá nedeľa "cez rok"
1234
Sedembolestná Panna Mária, Patrónka Slovenska
12
Dvadsiata piata nedeľa "cez rok"
1234
Dvadsiata šiesta nedeľa "cez rok"
1234
Dvadsiata siedma nedeľa "cez rok"
1234
Ružencovej Panny Márie
12
Dvadsiata ôsma nedeľa "cez rok"
123
Dvadsiata deviata nedeľa "cez rok"
1234
Tridsiata nedeľa "cez rok"
1234
Tridsiata prvá nedeľa "cez rok"
1234
Všetkých svätých
12
Spomienka na všetkých verných zosnulých - Dušičky
123
Tridsiata druhá nedeľa "cez rok"
123
Tridsiata tretia nedeľa "cez rok"
123
Tridsiata štvrtá nedeľa "cez rok" - KRISTA KRÁĽA
1234

Tématické kázne

Krst
1
Birmovanie
1
Eucharistia
1
Pokánie
1
Pomazanie chorých
1
Manželstvo
1
Sviatosť kňazstva
1
Pýcha
1
Lakomstvo
1
Smilstvo
1
Závisť
1
Obžerstvo
1
Hnev
1
Lenivosť
1
Boh je len jeden
1
V Bohu sú tri božské osoby
1
Syn Boží sa stal človekom, aby nás vykúpil a spasil
1
Boh je spravodlivý sudca: dobrých odmieňa a zlých tresce
1
Duša človeka je nesmrteľná
1
Božia milosť je na spásu potrebná
1
V nedeľu a v prikázaný sviatok zúčastniť sa na celej svätej omši
1
Zachovávať prikázané dni pokánia
1
Aspoň raz v roku sa vyspovedať a vo veľkonočnom období prijať Oltárnu sviatosť
1
Uzatvárať manželstvo pred tvárou Cirkvi
12
Podporovať cirkevné ustanovizne
1
„Verím v Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme...“
1
„... i v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána...“
1
„... ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny...“
1
... trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný...“
1
„... zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych...“
1
„... vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca všemohúceho...“
1
„... odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.“
1
„Verím v Ducha Svätého...“
1
„... verím v svätú Cirkev katolícku...“
1
„... spoločenstvo svätých...“
1
„... odpustenie...“
1
„Verím... v život večný.“
1
Nový Zákon
1
Cirkevná tradícia
1
I. (Mk 7, 7)
1
II. (Mk 7, 7)
1
III. (Lk 23, 50-56)
1
IV. (Lk 2, 40-52)
1
V. (Mt 5, 17-37)
1
VI. (Mt 5, 27-30)
1
VII. (Mt 19, 18)
1
VIII. (Mt 19, 18)
1
IX. (Mt 5, 17-37)
1
X. (Mt 19, 18)
1
Múdrosť
1
Rozum
1
Rada
1
Sila
1
Poznanie
1
Nábožnosť
1
Bázeň Božia
1
Pravda
1
Viera
1
Nádej
1
Láska
1
Milosť
1
Prvá detská kázeň
1
Druhá detská kázeň
1
Pri pohrebe
1234
Pohreb muža
123456789101112131415
Pohreb ženy
1234567891011
Tragická smrť muža - autonehoda
12
Tragická smrť ženy - autonehoda
1
Tragická smrť ženy
12
Pohreb malého pokrsteného dieťaťa
1
Pohreb dieťaťa
12
Pohreb muža a ženy
123
Pohreb muža - po dlhej chorobe
1
Pohreb muža v advente
1
Vražda
1
Samovrah
1
Tragédia
1
Pohreb nepraktizujúceho vieru
1
Pohreb praktizujúceho vieru
123
Pohrebné zamyslenie
1
Pri sobáši
12
Ježiš – vzor obetavej lásky
1
Zdieľanie spoločného osudu v jednom tele
1
Poukázať na jednotu v manželstve
1
Odpustenie
1
Manželstvo ako sviatosť
1
Nerozlučnosť manželstva
123
Pravá láska
1
Na spoločnej ceste s dialógom
1
Manželská láska
1
Modlitba – záruka rastu v láske
1
Svetlo sveta a soľ zeme
1
Mystérium lásky – opravdivá láska je viac ako život
1
Niektoré štíty sa dajú dosiahnuť iba spoločne
1
Áno Bohu, áno láske
1
Buďte milosrdní a majte lásku
1
Ježišova ponuka lásky
1
Životné šťastie
1
Čo zabezpečí šťastné manželstvo?
1
Oheň som prišiel vrhnúť na zem...
1
Starosť o druhého
1
Milujte sa navzájom!
1
Ostaňte v mojej láske
1
Je láska prikázaním?
1
Dom na skale
1
Pevný základ
1
Poďakovanie za jednotu v láske
1
Ovocím prežívanej lásky je radosť
1
Láska – prameň vernosti
1
Bez lásky sa nedá žiť
1
Jednota
1
Trvalá jednota
1
Krstná homília 2. adventná nedeľa rok "A"
1
Krstná homília na Sviatok Svätej rodiny rok "A"
1
Krst na sviatok Nanebovstúpenia Pána "A"
12
Krstná homília na 2. pôstnu nedeľu "A"
1
Krstná homília dospelého 3 pôstna nedeľa "A"
1
Krstná homília na krst dospelého 9. nedeľa v roku "A"
1
Krstná homília pri krste dieťaťa na 10. nedeľu v cez rok "A"
1
Krstná homília krst doslpelého 12. nedeľa cez rok "A"
12
Krst dieťaťa 13 nedeľa cez rok "A"
1
Krst detí v období cez rok 15. nedeľa "A"
1
Krstná homília pri krste dieťaťa 23. nedeľa v cez rok "A"
1
Krstná homília pri krste dospelého 27. nedeľa v roku "A"
1
Krstná homília pri krste dospelého 29. nedeľa v roku "A"
1
Krstná homília vo vianočnom období "B" Svätá rodina
123
Krstná homília na 1. pôstnu nedeľu "B"
1
Krst dospelého na vigíliu Veľkej noci "B"
12
Krst dospelého 5. veľkonočná nedeľa "B"
1
Krst dospelého na sviatok Nanebovstúpenia Pána "B"
1
Krst dospelého 6. veľkonočná nedeľa "B"
1
Krst na slávnosť Najsvätejšej Trojice "B"
1
Krst dospelého v období cez rok 1. nedeľa "B"
1
Krst dospelého v období cez rok 11. nedeľa "B"
123
Krst detí v období cez rok 18. nedeľa "B"
1
Krst detí v období cez rok 25. nedeľa "B"
1
Krst detí v období cez rok 27. nedeľa "B"
12
Krstná homília krst dospelého 28. nedeľa "B"
1
Krstná homília krst dieťaťa 31. nedeľa "B"
1
Krstná homília dospelého 17. nedeľa cez rok "C"
1
Krstná homília v adventnom období
1
Krstná homília vo vianočnom období
1
Krstná homília na Veľkonočnú vigíliu konvertitov v omši
1
Krst detí v období cez rok
1
Krstná homília, krst dieťaťa
1
Krstná homília
123
Krstná homília, krst dieťaťa ateistov
1

Bdieť znamená prínos (Mk 13,33-37)

Prežiť nový cirkevný rok tak, ako sa na kresťanov patrí.

Ocitli ste sa niekedy doma či v zahraničí na letisku, vlakovej, autobusovej či inej stanici a zaznel oznam: Pozor, pozor! Attenzióne, attènti! Achtung! Attention! Uwaga! Čo vo vás vyvolal? Stali ste sa ostražitejšími, spozorneli ste, začali ste si všímať okolie, alebo ste opustili miesto, pretože vám hrozilo nebezpečie. S určitými výzvami sa nežartuje.

Dnes na prvú nedeľu adventnú zaznieva pre nás veriacich podobný oznam.

Evanjelista sv. Marek píše: Ježiš povedal svojim učeníkom: „A čo hovorím vám, hovorím všetkým: Bdejte“ (Mk 13,37)!

„Majte sa na pozore, bdejte“ (Mk 13,33) sú kľúčovými slovami nielen začínajúceho adventu, obdobia prípravy na najkrajšie sviatky roka, ale sú výzvou do celého cirkevného roka, ktorý dnes začíname.
Aj týmito slovami nám Ježiš prejavuje svoju lásku. Nebezpečenstiev hrozí veľa. Všetci traja synoptici píšu, aby nás vystríhali. Evanjelista sv. Matúš slovami „Bdejte teda, lebo neviete, v ktorý deň príde váš Pán“ (Mt 24, 42) pripomína, že nik z nás nevie, či práve začínajúci cirkevný rok nebude náš posledný, a preto je správne, aby sme ho žili v priateľstve, v spojení s Kristom. V hodine smrti by sa nám ťažko počúvala výčitka Pána Ježiša: „To ste nemohli... bdieť so mnou“ (Mt 26,40)? Preto dnes radšej prijmime Ježišove slová: „Bdejte a modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia“ (Mt 26,41;Mk 14,38). Apoštol sv. Peter taktiež pripomína: „Buďte triezvi a bdejte! Váš protivník, diabol, obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral. Vzoprite sa mu, pevní vo viere“ (1 Pt 5,8-9).
Advent a nastávajúci rok prežitý v týchto intenciách Krista bude obohatením a nádejou, aby sme mohli mať účasť v Božom kráľovstve.
„Bdieť“ znamená «nezaspať». „Aby vás nenašiel spať, keď príde nečakane“ (Mk 13,36).
„Bdieť“ znamená aj «starať» sa. Boh nám v evanjeliu zveril svoj dom, dal moc, určil každému prácu a prikázal bdieť (porov. Mk 13,34).
„Bdieť“ znamená aj «očakávať». Nerozhoduje, „kedy príde pán domu: či večer, či o polnoci, či za spevu kohúta, alebo ráno“ (Mk 13,35).

Boh je ten istý, včera, dnes i naveky. V spojení s adventom o bdení dá sa hovoriť o trojakom advente:
«historickom advente» keď cez prorokov Boh vyzýval vyvolený národ bdieť, aby očakávali prisľúbeného Mesiáša, Vykupiteľa. Boh v Ježišovi prišiel na svet v plnosti času. Ako a kto ho prijal, kto bdel pri narodení Ježiša, hovoria evanjeliá.
«Advent nášho života» znamená, že celý život máme bdieť, pretože nevieme dňa a ani hodiny, kedy nás Boh odvolá z tohto sveta a budeme musieť vydať svedectvo zo svojho života.
«Liturgický advent» rok čo rok pripomína svojou liturgiou krásu, veľkosť, význam bdenia pre našu spásu.

Boh i napriek aktuálnosti výzvy „bdieť“ nám ponecháva slobodu rozhodovania. Je to dar, ktorým Boh obdarúva len človeka. Jeho využitie oprávňuje človeka mať nádej, že bude Bohom odmenený. Advent je čas prebudiť sa zo sna, aby sme napravili, ak sme neboli ako nerozumné panny či boháč, ktorému sa urodila bohatá úroda a on sa staral len o hodnoty prirodzené, dočasné. Boh na nikoho nezabúda. Preto v žiadnom veku nemožno žiť vypočítavo proti Bohu. Príslovie pripomína, že starý musí a mladý môže zomrieť. Bdieť, žiť v priateľstve s Bohom je povinnosťou každého človeka. Muž múdry, ktorý stavia dom na skale, bdie a nedá sa pomýliť pomalým napredovaním, keď kladie dôraz na základ domu do skaly. Povinnosti kresťana sa môžu zdať nepotrebné, možno ich odložiť na neskoršie pod vplyvom zdania, že je ešte čas plniť vôľu Božiu, že je zdravý, mladý, má svoje plány, ale toto je obyčajné pokušenie. Preto kto pochopil výzvu bdieť, verne plní povinnosť dať cisárovi cisárovo a Bohu Božie. Uvedomuje si: „Bdejte a modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia“ (Mt 26,41;Mk 14,38).
„Bdieť“ je aj «radosť». Učia nás o tom spomínané alternatívy adventu. Advent nám pripomína radosť Panny Márie, ktorá očakávala a prijala Božieho Syna. Rovnako sv. Ján Krstiteľ či sv. Jozef. Advent nám pripomína pripraviť sa na najkrajšie sviatky roka. Kto ich chce s úžitkom prežiť, musí prežiť primerane aj prípravu na tieto sviatky. Kto zažil radosť zo spojenia s Kristom, z priateľstva a stretnutia s ním vo sviatostiach, svätej omši, skutkoch milosrdenstva, tomu nerobí ťažkosť znova vstať ako márnotratný syn, keď sa prehrešil proti láske otca. Radosť je prínos, obohatenie, nádej, hoci neraz rukolapne platí: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma“ (Mk 8,34). S Ježišom je každý kríž ľahký a každé bremeno príjemné a najmä verný prístup k nim spôsobuje veľkú radosť.
Preto „bdieť“ znamená aj «vyjsť» zo seba, aj z kostola a byť kresťanom všade, kde nás posiela Ježiš. Hora blahoslavenstiev so svojimi výzvami ohľadom chudobných, smútiacich, tichých, lačných, smädných, milosrdných, čistých, šíriacich pokoj, prenasledovaných, hanobených, sú potrebným echom „bdenia“. Boh hovorí skrze nich ku nám. V nich Boh čaká na našu službu. K Bohu sa ide mnohými cestami, ktoré majú jedno spoločné: plnia príkaz lásky. Môže chýbať na konci takejto cesty života pravá radosť? Nie! Pretože Boh je spravodlivý.
Je pravdou, že počas liturgického adventu vynechávame Glória. To preto, aby počas sviatkov Narodenia Pána sme Glória viac, hlbšie a radostnejšie prežili.
Bdieť znamená «tvoriť».

Obchodník s nehnuteľnosťami sa márne usiloval predať dom, ktorý stál mimo dediny na samote. Raz sa však objavil záujemca, a tak sa hneď išli na túto nehnuteľnosť pozrieť. Obchodníka však čakalo nepríjemné prekvapenie. Vandali zničili dvere, rozbili sklo na oknách a ani interiér domu nenechali nedotknutým. Okamžite si uvedomil, že s cenou bude musieť ísť podstatne dole, čo by znamenalo, že na tomto obchode poriadne prerobí. Pokúsil sa ešte zachrániť situáciu tým, že prisľúbil zabezpečenie opravy poškodených častí domu. Záujemca však iba mávol rukou: „S tým sa netrápte. Mňa dom nezaujíma. Chcem ho zbúrať a postaviť tu niečo iné. Mne ide o pozemok.“

Aj my sa pýtajme: O čo nám ide v advente a novom cirkevnom roku? Boh nám dáva nové milosti. My nechceme budovať na hriechu, ktorý všetko zničí, robí bezcenným. Keď je to potrebné, chceme staré, ktoré je zlé, odstrániť a začať kvalitne od začiatku, naplno, zodpovedne. Nám ide o našu spásu, o dušu a večný život.

Bohu záleží na nás. Možno, že sme dovolili hriechu, aby náš život zdevastoval svojím pustošivým pôsobením a usilovne rozmýšľame, ako “poopravovať“ tieto škody. Ak je však návrat do Otcovho domu naším úprimným rozhodnutím, veľmi rýchlo pochopíme, že Boh chce v našom živote vybudovať niečo úplne nové. Všetko, čo chce, je náš súhlas a ochotnú spoluprácu. „Kto je teda v Kristovi, je novým stvorením. Staré sa pominulo a nastalo nové“ (2 Kor 5, 17). Ježišovo „bdejte“ (Mk 13,37) ostáva.
Každoročným slávením adventnej liturgie Cirkev aktualizuje očakávanie Mesiáša. Preto nám dáva Cirkev v adventnej dobe znovu čítať a prežívať udalosti dejín spásy, ku ktorým patrí aj výzva „bdieť“. V Ježišovi je Božie kráľovstvo veľmi blízko. On výzvou „bdieť“ volá k obráteniu a ku viere, ale taktiež k bdelosti. V modlitbe bdieme a očakávame toho, ktorý je a ktorý prichádza.
Čítania prvej nedele nás oslovujú, aby sme vzali vážne druhý príchod Krista. On skutočne príde, príde nepozorovateľne, a preto je treba „bdieť“, čiže žiť vo svetle. Tento príchod je blízko, pretože noc sa končí a pomaly začína svitať.

Je adventným zvykom, aspoň jeden večer v týždni spoločne v rodine sa stretnúť pri modlitbe ruženca. Apoštolský list pripomína, aby sa rodina spolu modlila a zostávala spolu (RVM 41). Advent je vhodnou príležitosťou na takéto stretávanie sa pri modlitbe, konštatujú biskupi v pastierskom liste k adventu. Vieme, že slovo advent pochádza z latinského „adventus“ a znamená príchod. Preto nech symbol adventného obdobia, ktoré trvá štyri týždne, je adventný veniec so štyrmi sviecami, ktoré postupne zapaľujme počas štyroch adventných nedieľ a takto pripravujme si srdcia, rodiny i farnosť na sviatky Narodenia Pána.

Čo na tom, že história adventného venca siaha do začiatku 19. storočia, kedy evanjelický pastor vyrobil drevený veniec s 23 sviečkami, symbolizujúcimi jednotlivé adventné dni. Takýmto spôsobom sa rozhodol dať odpoveď na zvedavé otázky detí v ním spravovanom útulku, ktoré sa ustavične pýtali, koľko dní zostáva do Vianoc.

Pre nás je veniec pomôcka, ako hlbšie, opravdivejšie prežiť advent, bdieť, prežiť prípravu nielen na sviatky pokoja a lásky, ale prežiť celý rok, celý život s Bohom.

Celý náš život je možné prirovnať k letiskovej hale, vlakovému nástupišťu či autobusovej zástavke. Musíme „bdieť“, aby sme nezmeškali. A my nechceme zmeškať ani v duchovnom živote. Pretože sa nevráti nielen rok, ale ani deň a ani sekunda. Preto sa modlíme:
Pane, našou úlohou je bedliť: vidieť jasnejšie skutočnosť, v ktorej žijeme, a skutočnosť, ku ktorej spejeme. Tou skutočnosťou si ty, Pane, už teraz pre nás prítomný v slove, sviatostiach, ale i v bratoch a sestrách.
Amen.


webmail