Kázne P. Ľubomíra Stančeka, CM

Rok A

Prvá adventná nedeľa
123
Druhá adventná nedeľa
123
Nepoškvrnené počatie Panny Márie
123
Tretia adventná nedeľa
1234
Štvrtá adventná nedeľa
12
Narodenie Pána - polnočná
12
Narodenie Pána - omša na úsvite
1
Narodenie Pána - omša cez deň
1
Svätého Štefana
12
Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa
123
31.december - sv.Silvestra
12
Slávnosť Panny Márie Bohorodičky
12
Slávnosť Zjavenia Pána - Traja Králi
12
Krst Krista Pána
12
Druhá nedeľa "cez rok"
123
Tretia nedeľa "cez rok"
123
Štvrtá nedeľa "cez rok"
123
Piata nedeľa "cez rok"
123
Šiesta nedeľa "cez rok"
12
Siedma nedeľa "cez rok"
1
Ôsma nedeľa "cez rok"
1
Deviata nedeľa "cez rok"
123
Desiata nedeľa "cez rok"
1234
Jedenásta nedeľa "cez rok"
1234
Dvanásta nedeľa "cez rok"
1234
Trinásta nedeľa "cez rok"
123
Popolcová streda
1
Prvá pôstna nedeľa
123
sv. Jozefa, ženícha Panny Márie
1
Druhá pôstna nedeľa
123
Tretia pôstna nedeľa
123
Štvrtá pôstna nedeľa
123
Piata pôstna nedeľa
123
Nedeľa utrpenia Pána (kvetná)
12
Zelený štvrtok
123
Veľký piatok
123
Biela sobota
123
Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania
12345
Veľkonočný pondelok
123
Druhá veľkonočná nedeľa
(nedeľa Božieho milosrdenstva)
1234
Tretia veľkonočná nedeľa
1234
Štvrtá veľkonočná nedeľa
1234
Piata veľkonočná nedeľa
123
Šiesta veľkonočná nedeľa
1234
Nanebovstúpenie Pána
12
Siedma veľkonočná nedeľa
1234
Zoslanie Ducha Svätého (Turíce)
123
Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi
12
Nedeľa Najsvätejšej Trojice
1234
Navštívenie Panny Márie
12
Štrnásta nedeľa "cez rok"
123
Slávnosť Božského Srdca Ježišovho
1
Pätnásta nedeľa "cez rok"
123
Šestnásta nedeľa "cez rok"
123
Sedemnásta nedeľa "cez rok"
123
Osemnásta nedeľa "cez rok"
1234
Devätnásta nedeľa "cez rok"
1234
Dvadsiata nedeľa "cez rok"
1234
Nanebovzatie Panny Márie
1
Dvadsiata prvá nedeľa "cez rok"
1234
Dvadsiata druhá nedeľa "cez rok"
1234
Dvadsiata tretia nedeľa "cez rok"
1234
Dvadsiata štvrtá nedeľa "cez rok"
12
Dvadsiata piata nedeľa "cez rok"
123
Dvadsiata šiesta nedeľa "cez rok"
123
Dvadsiata siedma nedeľa "cez rok"
1234
Dvadsiata ôsma nedeľa "cez rok"
1234
Dvadsiata deviata nedeľa "cez rok"
1234
Tridsiata nedeľa "cez rok"
123
Tridsiata prvá nedeľa "cez rok"
1234
Slávnosť všetkých svätých
12
Spomienka na všetkých verných zosnulých - Dušičky
1
Tridsiata druhá nedeľa "cez rok"
1234
Tridsiata tretia nedeľa "cez rok"
1234
Nedeľa Krista Kráľa
1234

Rok B

Prvá adventná nedeľa
1234
Druhá adventvná nedeľa
1234
Nepoškvrtnené Počatie Panny Márie
1
Tretia adventná nedeľa
1234
Štvrtá adventná nedeľa
1234
Narodenie Pána - polnočná sv. omša
123
Narodenie Pána
12345
Sviatok sv. Štefana
123
Nedeľa Svätej rodiny
123
Záver občianského roku - Silvester
12
Slávnosť Panny Márie Bohorodičky
1234
Slávnosť Zjavenia Pána - Traja králi
123
Krst Krista Pána
1234
Druhá nedeľa v období "cez rok"
12
Tretia nedeľa v období "cez rok"
12
Štvrtá nedeľa v období "cez rok"
12
Obetovanie Pána
1
Piata nedeľa v období "cez rok"
12
Šiesta nedeľa v období "cez rok"
12
Siedma nedeľa v období "cez rok"
12
Popolcová streda
12
Prvá pôstna nedeľa
1234
Druhá pôstna nedeľa
1234
Tretia pôstna nedeľa
1234
Štvrtá pôstna nedeľa
1234
Sviatok Sv. Jozefa
1
Piata pôstna nedeľa
1234
Nedeľa utrpenia Pána - Kvetná nedeľa
1234
Zelený štvrtok
1234
Veľký piatok
1234
Biela sobota - Veľkonočná vigília
1234
Veľkonočná nedeľa
123
Druhá veľkonočná nedeľa
12
Tretia veľkonočná nedeľa
123
Štvrtá veľkonočná nedeľa
123
Piata veľkonočná nedeľa
123
Šiesta veľkonočná nedeľa
12345
Nanebovstúpenie Pána
123
Siedma veľkonočná nedeľa
1234
Zoslanie Ducha Svätého - Turice
1234
Nedeľa Najsvätejšej Trojice
1234
Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi
1234
Desiata nedeľa v období "cez rok"
1
Najsvätejšie Srdce Ježišovo
12
Jedenásta nedeľa v období "cez rok"
1
Narodenie sv. Jána Krstiteľa - slávnosť
12
Dvanásta nedeľa v období "cez rok"
1234
Sv. Peter a Pavol, apoštoli - slávnosť
12
Trinásta nedeľa v období "cez rok"
123
Navštívenie Panny Márie
1
Sv. Cyril a Metod - slávnosť
1
Štrnásta nedeľa v období "cez rok"
123
Pätnásta nedeľa v období "cez rok"
1234
Šestnásta nedeľa v období "cez rok"
1234
Sedemnásta nedeľa v období "cez rok"
1234
Osemnásta nedeľa v období "cez rok"
1234
Premenenie Pána - sviatok
1
Devätnásta nedeľa v období "cez rok"
1234
Nanebovzatie Panny Márie - slávnosť
1
Dvadsiata nedeľa v období "cez rok"
123
Dvadsiata prvá nedeľa v období "cez rok"
1234
Dvadsiata druhá nedeľa "cez rok"
1234
Dvadsiata tretia nedeľa v období "cez rok"
1234
Sedembolestná - patrónka Slovenska
1
Dvadsiata štvrtá nedeľa "cez rok"
1234
Dvadsiata piata nedeľa v období "cez rok"
1234
Dvadsiata šiesta nedeľa "cez rok"
1234
Dvadsiata siedma nedeľa "cez rok"
1234
Dvadsiata ôsma nedeľa "cez rok"
1234
Dvadsiata deviata nedeľa "cez rok"
1234
Tridsiata nedeľa v období "cez rok"
1234
Všetkých svätých - slávnosť
1
Tridsiata prvá nedeľa v období "cez rok"
123
Tridsiata druhá nedeľa v období "cez rok"
1234
Tridsiata tretia nedeľa v období "cez rok"
1234
Krista Kráľa
1234

Rok C

Prvá adventná nedeľa
12345
Druhá adventná nedeľa
12345
Nepoškvrnené počatie Panny Márie
12
Tretia adventná nedeľa
12345
Štvrtá adventná nedeľa
12345
Narodenie Pána - polnočná
1234
Narodenie Pána - omša vo dne
1234
Svätého Štefana
12345
Sviatok Svätej rodiny
1234
Panny Márie Bohorodičky
1234
Druhá nedeľa po Narodení Pána
12
Slávnosť Zjavenia Pána - Traja králi (G+M+B)
123
Krst Krista Pána
12345
Druhá nedeľa "cez rok"
12345
Tretia nedeľa "cez rok"
12345
Štvrtá nedeľa "cez rok"
12345
Piata nedeľa "cez rok"
12345
Šiesta nedeľa "cez rok"
12345
Prvá pôstna nedeľa
12345
Druhá pôstna nedeľa
12345
Tretia pôstna nedeľa
12345
Štvrtá pôstna nedeľa
1234
Piata pôstna nedeľa
1234
Nedeľa utrpenia Pána - Kvetná nedeľa
123
Zelený štvrtok
1234
Veľký piatok
1234
Biela sobota
12345
Veľkonočná nedeľa
12345
Veľkonočný pondelok
12
Druhá veľkonočná nedeľa
12345
Tretia veľkonočná nedeľa
12345
Štvrtá veľkonočná nedeľa
12345
Piata veľkonočná nedeľa
12345
Šiesta veľkonočná nedeľa
12345
Nanebovstúpenie Pána
12345
Siedma veľkonočná nedeľa
123
Zoslanie Ducha Svätého - Turice
1234
Najsvätejšia Trojica
12345
Najsvätejšie Kristovo telo a krv (Božie telo)
12
Desiata nedeľa "cez rok"
12
Najsvätejšie Srdce Ježišovo
1
Jedenásta nedeľa "cez rok"
123
Dvanásta nedeľa "cez rok"
1234
Narodenie Jána Krstiteľa
1
Trinásta nedeľa "cez rok"
1234
Sv.Peter a Pavol, apoštoli
12
Štrnásta nedeľa "cez rok"
1234
Sv.Cyril a Metor, slovanskí vierozvestovia
1
Pätnásta nedeľa "cez rok"
1234
Šestnásta nedeľa "cez rok"
12
Sedemnásta nedeľa "cez rok"
1234
Osemnásta nedeľa "cez rok"
1234
Devätnásta nedeľa "cez rok"
1234
Dvadsiata nedeľa "cez rok"
123
Nanebovzatie Panny Márie
123
Dvadsiata prvá nedeľa "cez rok"
12
Dvadsiata druhá nedeľa "cez rok"
123
Dvadsiata tretia nedeľa "cez rok"
1234
Dvadsiata štvrtá nedeľa "cez rok"
1234
Sedembolestná Panna Mária, Patrónka Slovenska
12
Dvadsiata piata nedeľa "cez rok"
1234
Dvadsiata šiesta nedeľa "cez rok"
1234
Dvadsiata siedma nedeľa "cez rok"
1234
Ružencovej Panny Márie
12
Dvadsiata ôsma nedeľa "cez rok"
123
Dvadsiata deviata nedeľa "cez rok"
1234
Tridsiata nedeľa "cez rok"
1234
Tridsiata prvá nedeľa "cez rok"
1234
Všetkých svätých
12
Spomienka na všetkých verných zosnulých - Dušičky
123
Tridsiata druhá nedeľa "cez rok"
123
Tridsiata tretia nedeľa "cez rok"
123
Tridsiata štvrtá nedeľa "cez rok" - KRISTA KRÁĽA
1234

Tématické kázne

Krst
1
Birmovanie
1
Eucharistia
1
Pokánie
1
Pomazanie chorých
1
Manželstvo
1
Sviatosť kňazstva
1
Pýcha
1
Lakomstvo
1
Smilstvo
1
Závisť
1
Obžerstvo
1
Hnev
1
Lenivosť
1
Boh je len jeden
1
V Bohu sú tri božské osoby
1
Syn Boží sa stal človekom, aby nás vykúpil a spasil
1
Boh je spravodlivý sudca: dobrých odmieňa a zlých tresce
1
Duša človeka je nesmrteľná
1
Božia milosť je na spásu potrebná
1
V nedeľu a v prikázaný sviatok zúčastniť sa na celej svätej omši
1
Zachovávať prikázané dni pokánia
1
Aspoň raz v roku sa vyspovedať a vo veľkonočnom období prijať Oltárnu sviatosť
1
Uzatvárať manželstvo pred tvárou Cirkvi
12
Podporovať cirkevné ustanovizne
1
„Verím v Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme...“
1
„... i v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána...“
1
„... ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny...“
1
... trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný...“
1
„... zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych...“
1
„... vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca všemohúceho...“
1
„... odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.“
1
„Verím v Ducha Svätého...“
1
„... verím v svätú Cirkev katolícku...“
1
„... spoločenstvo svätých...“
1
„... odpustenie...“
1
„Verím... v život večný.“
1
Nový Zákon
1
Cirkevná tradícia
1
I. (Mk 7, 7)
1
II. (Mk 7, 7)
1
III. (Lk 23, 50-56)
1
IV. (Lk 2, 40-52)
1
V. (Mt 5, 17-37)
1
VI. (Mt 5, 27-30)
1
VII. (Mt 19, 18)
1
VIII. (Mt 19, 18)
1
IX. (Mt 5, 17-37)
1
X. (Mt 19, 18)
1
Múdrosť
1
Rozum
1
Rada
1
Sila
1
Poznanie
1
Nábožnosť
1
Bázeň Božia
1
Pravda
1
Viera
1
Nádej
1
Láska
1
Milosť
1
Prvá detská kázeň
1
Druhá detská kázeň
1
Pri pohrebe
1234
Pohreb muža
123456789101112131415
Pohreb ženy
1234567891011
Tragická smrť muža - autonehoda
12
Tragická smrť ženy - autonehoda
1
Tragická smrť ženy
12
Pohreb malého pokrsteného dieťaťa
1
Pohreb dieťaťa
12
Pohreb muža a ženy
123
Pohreb muža - po dlhej chorobe
1
Pohreb muža v advente
1
Vražda
1
Samovrah
1
Tragédia
1
Pohreb nepraktizujúceho vieru
1
Pohreb praktizujúceho vieru
123
Pohrebné zamyslenie
1
Pri sobáši
12
Ježiš – vzor obetavej lásky
1
Zdieľanie spoločného osudu v jednom tele
1
Poukázať na jednotu v manželstve
1
Odpustenie
1
Manželstvo ako sviatosť
1
Nerozlučnosť manželstva
123
Pravá láska
1
Na spoločnej ceste s dialógom
1
Manželská láska
1
Modlitba – záruka rastu v láske
1
Svetlo sveta a soľ zeme
1
Mystérium lásky – opravdivá láska je viac ako život
1
Niektoré štíty sa dajú dosiahnuť iba spoločne
1
Áno Bohu, áno láske
1
Buďte milosrdní a majte lásku
1
Ježišova ponuka lásky
1
Životné šťastie
1
Čo zabezpečí šťastné manželstvo?
1
Oheň som prišiel vrhnúť na zem...
1
Starosť o druhého
1
Milujte sa navzájom!
1
Ostaňte v mojej láske
1
Je láska prikázaním?
1
Dom na skale
1
Pevný základ
1
Poďakovanie za jednotu v láske
1
Ovocím prežívanej lásky je radosť
1
Láska – prameň vernosti
1
Bez lásky sa nedá žiť
1
Jednota
1
Trvalá jednota
1
Krstná homília 2. adventná nedeľa rok "A"
1
Krstná homília na Sviatok Svätej rodiny rok "A"
1
Krst na sviatok Nanebovstúpenia Pána "A"
12
Krstná homília na 2. pôstnu nedeľu "A"
1
Krstná homília dospelého 3 pôstna nedeľa "A"
1
Krstná homília na krst dospelého 9. nedeľa v roku "A"
1
Krstná homília pri krste dieťaťa na 10. nedeľu v cez rok "A"
1
Krstná homília krst doslpelého 12. nedeľa cez rok "A"
12
Krst dieťaťa 13 nedeľa cez rok "A"
1
Krst detí v období cez rok 15. nedeľa "A"
1
Krstná homília pri krste dieťaťa 23. nedeľa v cez rok "A"
1
Krstná homília pri krste dospelého 27. nedeľa v roku "A"
1
Krstná homília pri krste dospelého 29. nedeľa v roku "A"
1
Krstná homília vo vianočnom období "B" Svätá rodina
123
Krstná homília na 1. pôstnu nedeľu "B"
1
Krst dospelého na vigíliu Veľkej noci "B"
12
Krst dospelého 5. veľkonočná nedeľa "B"
1
Krst dospelého na sviatok Nanebovstúpenia Pána "B"
1
Krst dospelého 6. veľkonočná nedeľa "B"
1
Krst na slávnosť Najsvätejšej Trojice "B"
1
Krst dospelého v období cez rok 1. nedeľa "B"
1
Krst dospelého v období cez rok 11. nedeľa "B"
123
Krst detí v období cez rok 18. nedeľa "B"
1
Krst detí v období cez rok 25. nedeľa "B"
1
Krst detí v období cez rok 27. nedeľa "B"
12
Krstná homília krst dospelého 28. nedeľa "B"
1
Krstná homília krst dieťaťa 31. nedeľa "B"
1
Krstná homília dospelého 17. nedeľa cez rok "C"
1
Krstná homília v adventnom období
1
Krstná homília vo vianočnom období
1
Krstná homília na Veľkonočnú vigíliu konvertitov v omši
1
Krst detí v období cez rok
1
Krstná homília, krst dieťaťa
1
Krstná homília
123
Krstná homília, krst dieťaťa ateistov
1

Aktuálna výzva: „Bdejte!“

Nič neuberá na slovách Pána Ježiša, že máme sa mať na pozore a bdieť.

Aj pre vás je nový cirkevný rok a nové storočie a nové tisícročie znamením očakávania, nových plánov, túžby po zmene k lepšiemu, krajšiemu a najmä novou nádejou? Obohatení životnou skúsenosťou si uvedomujeme potrebu a význam slova “bdejte!“
Keď si vodič sadá za volant nového auta, cíti určité vzrušenie a zároveň výzvu “bdejte!“ Keď kupujeme novú vec, najmä drahšiu, ktorú nekupujeme každý deň, na ktorú sme sa tešili, šetrili na ňu, či necítime okrem radosti aj určitú zodpovednosť? Dávame na ňu pozor, bdieme.
Po čase každá nová vec nám zovšednie. Prestávame si uvedomovať jej hodnotu. Vedomie bdenia sa stráca. Často len na našu škodu. Zabudli sme na jej hodnotu, zodpovednosť a čo je hádam najhoršie, už nás neteší, už nemáme z nej radosť.

Tým viac si dnes máme pripomenúť výzvu Pána Ježiša: „Majte sa na pozore, bdejte!“ (Mk 13,33)

„Bdejte!“ Týmto slovom začína sa nový liturgický rok. A výzva „Majte sa na pozore“ od začiatku cirkevného roka má úlohu zdôrazniť a pripomenúť ten čas, kedy príde na svet druhý a posledný raz Ježiš Kristus. Evanjelista Marek píše o “človeku“, ktorý odcestoval, ale ešte predtým, ako opustil svoj dom, svojim sluhom odovzdal moc, každému určil prácu a vrátnikovi prikázal bdieť. Hovorí, že ten “človek“ je Ježiš, ktorý pred svojím odchodom k Otcovi poučil ľudstvo o právach a povinnostiach, cieli a úlohách, ktoré má ľudstvo voči svojmu Bohu Stvoriteľovi, Vykupiteľovi i Posvätiteľovi. Apoštola Petra a jeho nástupcov poveril úlohou “bdieť“, čiže vo veciach viery a mravov učiť všetkých. Pri plnení týchto povinností máme byť pripravení na stretnutie so svojím Bohom Sudcom. V tomto zmysle je pre každého dôležité bdieť vždy, pretože nevieme, kedy príde ten čas. Je to advent, čas očakávania spásy celého ľudstva.
Rok čo rok Cirkev pripomína „liturgickým adventom“, prípravou na sviatky Narodenia Pána Ježiša, aby sme nezabudli bdieť a mať sa na pozore, aby sme si plnili určené povinnosti.
Uvedomujeme si, že celý náš život je “adventom – časom“, pretože si nemôžeme dovoliť, aby nás našiel spať, keď príde nečakane, aby sme žili v priateľstve s Bohom a verne si plnili určenú prácu.
Toto nám pripomína „historický advent“ – čas, keď proroci a všetci Bohom poverení pripravovali židovský národ na príchod Mesiáša.

Mesiáš v “plnosti času“ prišiel. Národ Židov mal bdieť a mal byť pripravený. Ako bdeli, vieme zo Svätého písma. „Prišiel do svojho vlastného, a vlastní ho neprijali.“ (Jn 1,11) Bdeli? Jedine Mária s Jozefom. Historický advent si začalo ľudstvo uvedomovať až s odstupom času. A preto liturgickým adventom si máme uvedomiť svoj životný advent. Liturgia adventu nám pripomína bdieť skrze slová proroka Izaiáša: „Pripravte cestu Pánovi, na púšti, vyrovnajte chodníky nášmu Bohu na pustatine...“ (Iz 40,3n) Každý kresťan vo svojom živote má mať čas pre svojho Boha. Bdieť! Má žiť podľa jeho slov. Bdieť! Byť vždy pripravený stretnúť sa so svojím Bohom. Život kresťana nemá byť životom strachu, úzkosti, neslobody, naopak, primerane zodpovedného radostného očakávania stretnutia s Bohom, ktorý chce každému dať odmenu vo svojom Kráľovstve. Pohľad na túto skutočnosť má utvrdiť a upevniť kresťana v radostnom spojení s Bohom. Advent je čas nádeje. Ten historický advent pre Židov bol nádejou, že Mesiáš príde a prinesie slobodu. Liturgický advent je nádejou, že prežijeme sviatky Narodenia Pána ako vzpruhu, pookriatie vo svojom srdci, rodine, ale i spoločnosti. Náš život je nádejou, že keď bdieme, žijeme s Bohom, plníme Božie príkazy, Božie slová, že nás odmena neminie.

Pripomenúť nám to môže i novela od neznámeho nemeckého autora (T. H.).

Na adventnom venci horeli štyri sviečky. Vôkol bolo ticho, tichučko. Tak ticho, že bolo počuť, ako sa potichučky zhovárajú sviece. Prvá zašepkala: „Volám sa Pokoj. Rada by som svietila, ale ľuďom na mne nezáleží, netúžia po pokoji. Naopak, obľubujú sváry, hádky, vyháňajú ma zo svojich príbytkov.“ Svetlo sviečky slablo, až úplne vyhaslo.
Druhá sviečka plápolala žiarivým plameňom: „Volám sa Viera a chcela by som svietiť ľuďom na cestu. Ale oni mnou opovrhujú, vraj som zbytočná, nemoderná, že majú lepšie svietidlá. Nechcú chrániť môj plamienok.“ Prievan zhasil i druhú sviečku.
S chvejúcim hlasom sa ozvala tretia svieca: „Moje meno je Láska. Mnohí si ma nevšímajú, iní mnou opovrhujú. Vravia, že sa im viac páčia prskavky a vzrušujúce delobuchy.“ Svieca zablikala a zhasla.
Vtom vošlo do izby dieťa. Hľadelo na zhasnuté sviečky a s plačom vravelo: „Prečo nesvietite? Kto vás zhasol?“ Nato sa ozvala štvrtá svieca: „Neboj sa! Zatiaľ som tu ja. Nikdy nie je neskoro. Volám sa Nádej. Odo mňa môžeš zapáliť aj ostatné sviečky.“ Dieťa vzalo horiacu sviecu a zapálilo všetky sviečky. Tým dieťaťom je Božie Dieťa, Ježiško. On prichádza s nádejou, ktorá zapáli a daruje nám pokoj, vieru a lásku.

Advent je skutočne čas nádeje. Ježiš nám to pripomína, keď žiada od nás: „Majte sa na pozore, bdejte!“ (Mk 13,33) Chce nás obdarovať, už dnes urobiť šťastnými. Bdieť nie je krok späť, ale krok vpred. Kto bdie s Bohom, bude mu jeho odmenou.

Áno, bdieť, mať sa na pozore je stále obohatenie. My nechceme bdieť len niekedy, keď nám to vyhovuje, keď sa nám to páči, keď hneď za to niečo čakáme. Bdieme preto, aby nás našiel Boh pripravených, keď príde: či večer, či o polnoci, či za spevu kohúta alebo ráno. Liturgický advent zohráva dôležitú úlohu v našom živote.

Nás nemožno prirovnať k človeku z jednej anekdoty, ktorá rozpráva o robotníkovi na železnici, ktorého povinnosťou bolo starať sa o kolesá vagónov, keď stáli na stanici. Pracovník chodil od vagóna k vagónu a udieral kladivom o každé železné koleso. Robil to preto, aby zistil, či niektoré koleso nie je puknuté. Raz sa ho ktosi, čo ho sledoval, ako klepe kladivom po kolesách, spýtal: „Prosím vás, prečo to robíte?“ Robotník sa jednou rukou chytil za hlavu a povedal: „Prepáčte. Robím to už 30 rokov. Kedysi mi povedali, prečo to mám robiť. Vedel som to, prečo to mám robiť, ale teraz to už neviem. Prepáčte, zabúdam.“

Anekdota oslovuje aj nás. Dá sa zabudnúť i na vážne a dôležité veci. Preto advent nám rok čo rok pripomína: „Majte sa na pozore, bdejte!“ (Mk 13,33) Vieme, čo nám osobne pripomína? Hoci je advent krátkym obdobím liturgického roka, má len štyri nedele, ale je to dostatočne dlhý čas, aby sme v našom živote konkrétne a aspoň v jednej veci dali priamu odpoveď Bohu. Tak ako to v prvom čítaní hovorí prorok Izaiáš: „Teraz však, Pane, ty si náš otec.“ (Iz 64,7)

Aj keď cenné veci a tie, na ktoré sa tešíme, strácajú hodnotu, predsa majú pre nás význam.


Modlime sa:
Prosíme ťa, všemohúci Bože, daj nám ochotu konať dobré skutky a pomáhaj nám kráčať v ústrety Kristovi tak, aby nás pri svojom druhom príchode postavil po svojej pravici a voviedol do nebeského kráľovstva.
Amen.


webmail