Kázne P. Ľubomíra Stančeka, CM

Rok A

Prvá adventná nedeľa
123
Druhá adventná nedeľa
123
Nepoškvrnené počatie Panny Márie
123
Tretia adventná nedeľa
1234
Štvrtá adventná nedeľa
12
Narodenie Pána - polnočná
12
Narodenie Pána - omša na úsvite
1
Narodenie Pána - omša cez deň
1
Svätého Štefana
12
Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa
123
31.december - sv.Silvestra
12
Slávnosť Panny Márie Bohorodičky
12
Slávnosť Zjavenia Pána - Traja Králi
12
Krst Krista Pána
12
Druhá nedeľa "cez rok"
123
Tretia nedeľa "cez rok"
123
Štvrtá nedeľa "cez rok"
123
Piata nedeľa "cez rok"
123
Šiesta nedeľa "cez rok"
12
Siedma nedeľa "cez rok"
1
Ôsma nedeľa "cez rok"
1
Deviata nedeľa "cez rok"
123
Desiata nedeľa "cez rok"
1234
Jedenásta nedeľa "cez rok"
1234
Dvanásta nedeľa "cez rok"
1234
Trinásta nedeľa "cez rok"
123
Popolcová streda
1
Prvá pôstna nedeľa
123
sv. Jozefa, ženícha Panny Márie
1
Druhá pôstna nedeľa
123
Tretia pôstna nedeľa
123
Štvrtá pôstna nedeľa
123
Piata pôstna nedeľa
123
Nedeľa utrpenia Pána (kvetná)
12
Zelený štvrtok
123
Veľký piatok
123
Biela sobota
123
Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania
12345
Veľkonočný pondelok
123
Druhá veľkonočná nedeľa
(nedeľa Božieho milosrdenstva)
1234
Tretia veľkonočná nedeľa
1234
Štvrtá veľkonočná nedeľa
1234
Piata veľkonočná nedeľa
123
Šiesta veľkonočná nedeľa
1234
Nanebovstúpenie Pána
12
Siedma veľkonočná nedeľa
1234
Zoslanie Ducha Svätého (Turíce)
123
Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi
12
Nedeľa Najsvätejšej Trojice
1234
Navštívenie Panny Márie
12
Štrnásta nedeľa "cez rok"
123
Slávnosť Božského Srdca Ježišovho
1
Pätnásta nedeľa "cez rok"
123
Šestnásta nedeľa "cez rok"
123
Sedemnásta nedeľa "cez rok"
123
Osemnásta nedeľa "cez rok"
1234
Devätnásta nedeľa "cez rok"
1234
Dvadsiata nedeľa "cez rok"
1234
Nanebovzatie Panny Márie
1
Dvadsiata prvá nedeľa "cez rok"
1234
Dvadsiata druhá nedeľa "cez rok"
1234
Dvadsiata tretia nedeľa "cez rok"
1234
Dvadsiata štvrtá nedeľa "cez rok"
12
Dvadsiata piata nedeľa "cez rok"
123
Dvadsiata šiesta nedeľa "cez rok"
123
Dvadsiata siedma nedeľa "cez rok"
1234
Dvadsiata ôsma nedeľa "cez rok"
1234
Dvadsiata deviata nedeľa "cez rok"
1234
Tridsiata nedeľa "cez rok"
123
Tridsiata prvá nedeľa "cez rok"
1234
Slávnosť všetkých svätých
12
Spomienka na všetkých verných zosnulých - Dušičky
1
Tridsiata druhá nedeľa "cez rok"
1234
Tridsiata tretia nedeľa "cez rok"
1234
Nedeľa Krista Kráľa
1234

Rok B

Prvá adventná nedeľa
1234
Druhá adventvná nedeľa
1234
Nepoškvrtnené Počatie Panny Márie
1
Tretia adventná nedeľa
1234
Štvrtá adventná nedeľa
1234
Narodenie Pána - polnočná sv. omša
123
Narodenie Pána
12345
Sviatok sv. Štefana
123
Nedeľa Svätej rodiny
123
Záver občianského roku - Silvester
12
Slávnosť Panny Márie Bohorodičky
1234
Slávnosť Zjavenia Pána - Traja králi
123
Krst Krista Pána
1234
Druhá nedeľa v období "cez rok"
12
Tretia nedeľa v období "cez rok"
12
Štvrtá nedeľa v období "cez rok"
12
Obetovanie Pána
1
Piata nedeľa v období "cez rok"
12
Šiesta nedeľa v období "cez rok"
12
Siedma nedeľa v období "cez rok"
12
Popolcová streda
12
Prvá pôstna nedeľa
1234
Druhá pôstna nedeľa
1234
Tretia pôstna nedeľa
1234
Štvrtá pôstna nedeľa
1234
Sviatok Sv. Jozefa
1
Piata pôstna nedeľa
1234
Nedeľa utrpenia Pána - Kvetná nedeľa
1234
Zelený štvrtok
1234
Veľký piatok
1234
Biela sobota - Veľkonočná vigília
1234
Veľkonočná nedeľa
123
Druhá veľkonočná nedeľa
12
Tretia veľkonočná nedeľa
123
Štvrtá veľkonočná nedeľa
123
Piata veľkonočná nedeľa
123
Šiesta veľkonočná nedeľa
12345
Nanebovstúpenie Pána
123
Siedma veľkonočná nedeľa
1234
Zoslanie Ducha Svätého - Turice
1234
Nedeľa Najsvätejšej Trojice
1234
Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi
1234
Desiata nedeľa v období "cez rok"
1
Najsvätejšie Srdce Ježišovo
12
Jedenásta nedeľa v období "cez rok"
1
Narodenie sv. Jána Krstiteľa - slávnosť
12
Dvanásta nedeľa v období "cez rok"
1234
Sv. Peter a Pavol, apoštoli - slávnosť
12
Trinásta nedeľa v období "cez rok"
123
Navštívenie Panny Márie
1
Sv. Cyril a Metod - slávnosť
1
Štrnásta nedeľa v období "cez rok"
123
Pätnásta nedeľa v období "cez rok"
1234
Šestnásta nedeľa v období "cez rok"
1234
Sedemnásta nedeľa v období "cez rok"
1234
Osemnásta nedeľa v období "cez rok"
1234
Premenenie Pána - sviatok
1
Devätnásta nedeľa v období "cez rok"
1234
Nanebovzatie Panny Márie - slávnosť
1
Dvadsiata nedeľa v období "cez rok"
123
Dvadsiata prvá nedeľa v období "cez rok"
1234
Dvadsiata druhá nedeľa "cez rok"
1234
Dvadsiata tretia nedeľa v období "cez rok"
1234
Sedembolestná - patrónka Slovenska
1
Dvadsiata štvrtá nedeľa "cez rok"
1234
Dvadsiata piata nedeľa v období "cez rok"
1234
Dvadsiata šiesta nedeľa "cez rok"
1234
Dvadsiata siedma nedeľa "cez rok"
1234
Dvadsiata ôsma nedeľa "cez rok"
1234
Dvadsiata deviata nedeľa "cez rok"
1234
Tridsiata nedeľa v období "cez rok"
1234
Všetkých svätých - slávnosť
1
Tridsiata prvá nedeľa v období "cez rok"
123
Tridsiata druhá nedeľa v období "cez rok"
1234
Tridsiata tretia nedeľa v období "cez rok"
1234
Krista Kráľa
1234

Rok C

Prvá adventná nedeľa
12345
Druhá adventná nedeľa
12345
Nepoškvrnené počatie Panny Márie
12
Tretia adventná nedeľa
12345
Štvrtá adventná nedeľa
12345
Narodenie Pána - polnočná
1234
Narodenie Pána - omša vo dne
1234
Svätého Štefana
12345
Sviatok Svätej rodiny
1234
Panny Márie Bohorodičky
1234
Druhá nedeľa po Narodení Pána
12
Slávnosť Zjavenia Pána - Traja králi (G+M+B)
123
Krst Krista Pána
12345
Druhá nedeľa "cez rok"
12345
Tretia nedeľa "cez rok"
12345
Štvrtá nedeľa "cez rok"
12345
Piata nedeľa "cez rok"
12345
Šiesta nedeľa "cez rok"
12345
Prvá pôstna nedeľa
12345
Druhá pôstna nedeľa
12345
Tretia pôstna nedeľa
12345
Štvrtá pôstna nedeľa
1234
Piata pôstna nedeľa
1234
Nedeľa utrpenia Pána - Kvetná nedeľa
123
Zelený štvrtok
1234
Veľký piatok
1234
Biela sobota
12345
Veľkonočná nedeľa
12345
Veľkonočný pondelok
12
Druhá veľkonočná nedeľa
12345
Tretia veľkonočná nedeľa
12345
Štvrtá veľkonočná nedeľa
12345
Piata veľkonočná nedeľa
12345
Šiesta veľkonočná nedeľa
12345
Nanebovstúpenie Pána
12345
Siedma veľkonočná nedeľa
123
Zoslanie Ducha Svätého - Turice
1234
Najsvätejšia Trojica
12345
Najsvätejšie Kristovo telo a krv (Božie telo)
12
Desiata nedeľa "cez rok"
12
Najsvätejšie Srdce Ježišovo
1
Jedenásta nedeľa "cez rok"
123
Dvanásta nedeľa "cez rok"
1234
Narodenie Jána Krstiteľa
1
Trinásta nedeľa "cez rok"
1234
Sv.Peter a Pavol, apoštoli
12
Štrnásta nedeľa "cez rok"
1234
Sv.Cyril a Metor, slovanskí vierozvestovia
1
Pätnásta nedeľa "cez rok"
1234
Šestnásta nedeľa "cez rok"
12
Sedemnásta nedeľa "cez rok"
1234
Osemnásta nedeľa "cez rok"
1234
Devätnásta nedeľa "cez rok"
1234
Dvadsiata nedeľa "cez rok"
123
Nanebovzatie Panny Márie
123
Dvadsiata prvá nedeľa "cez rok"
12
Dvadsiata druhá nedeľa "cez rok"
123
Dvadsiata tretia nedeľa "cez rok"
1234
Dvadsiata štvrtá nedeľa "cez rok"
1234
Sedembolestná Panna Mária, Patrónka Slovenska
12
Dvadsiata piata nedeľa "cez rok"
1234
Dvadsiata šiesta nedeľa "cez rok"
1234
Dvadsiata siedma nedeľa "cez rok"
1234
Ružencovej Panny Márie
12
Dvadsiata ôsma nedeľa "cez rok"
123
Dvadsiata deviata nedeľa "cez rok"
1234
Tridsiata nedeľa "cez rok"
1234
Tridsiata prvá nedeľa "cez rok"
1234
Všetkých svätých
12
Spomienka na všetkých verných zosnulých - Dušičky
123
Tridsiata druhá nedeľa "cez rok"
123
Tridsiata tretia nedeľa "cez rok"
123
Tridsiata štvrtá nedeľa "cez rok" - KRISTA KRÁĽA
1234

Tématické kázne

Krst
1
Birmovanie
1
Eucharistia
1
Pokánie
1
Pomazanie chorých
1
Manželstvo
1
Sviatosť kňazstva
1
Pýcha
1
Lakomstvo
1
Smilstvo
1
Závisť
1
Obžerstvo
1
Hnev
1
Lenivosť
1
Boh je len jeden
1
V Bohu sú tri božské osoby
1
Syn Boží sa stal človekom, aby nás vykúpil a spasil
1
Boh je spravodlivý sudca: dobrých odmieňa a zlých tresce
1
Duša človeka je nesmrteľná
1
Božia milosť je na spásu potrebná
1
V nedeľu a v prikázaný sviatok zúčastniť sa na celej svätej omši
1
Zachovávať prikázané dni pokánia
1
Aspoň raz v roku sa vyspovedať a vo veľkonočnom období prijať Oltárnu sviatosť
1
Uzatvárať manželstvo pred tvárou Cirkvi
12
Podporovať cirkevné ustanovizne
1
„Verím v Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme...“
1
„... i v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána...“
1
„... ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny...“
1
... trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný...“
1
„... zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych...“
1
„... vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca všemohúceho...“
1
„... odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.“
1
„Verím v Ducha Svätého...“
1
„... verím v svätú Cirkev katolícku...“
1
„... spoločenstvo svätých...“
1
„... odpustenie...“
1
„Verím... v život večný.“
1
Nový Zákon
1
Cirkevná tradícia
1
I. (Mk 7, 7)
1
II. (Mk 7, 7)
1
III. (Lk 23, 50-56)
1
IV. (Lk 2, 40-52)
1
V. (Mt 5, 17-37)
1
VI. (Mt 5, 27-30)
1
VII. (Mt 19, 18)
1
VIII. (Mt 19, 18)
1
IX. (Mt 5, 17-37)
1
X. (Mt 19, 18)
1
Múdrosť
1
Rozum
1
Rada
1
Sila
1
Poznanie
1
Nábožnosť
1
Bázeň Božia
1
Pravda
1
Viera
1
Nádej
1
Láska
1
Milosť
1
Prvá detská kázeň
1
Druhá detská kázeň
1
Pri pohrebe
1234
Pohreb muža
123456789101112131415
Pohreb ženy
1234567891011
Tragická smrť muža - autonehoda
12
Tragická smrť ženy - autonehoda
1
Tragická smrť ženy
12
Pohreb malého pokrsteného dieťaťa
1
Pohreb dieťaťa
12
Pohreb muža a ženy
123
Pohreb muža - po dlhej chorobe
1
Pohreb muža v advente
1
Vražda
1
Samovrah
1
Tragédia
1
Pohreb nepraktizujúceho vieru
1
Pohreb praktizujúceho vieru
123
Pohrebné zamyslenie
1
Pri sobáši
12
Ježiš – vzor obetavej lásky
1
Zdieľanie spoločného osudu v jednom tele
1
Poukázať na jednotu v manželstve
1
Odpustenie
1
Manželstvo ako sviatosť
1
Nerozlučnosť manželstva
123
Pravá láska
1
Na spoločnej ceste s dialógom
1
Manželská láska
1
Modlitba – záruka rastu v láske
1
Svetlo sveta a soľ zeme
1
Mystérium lásky – opravdivá láska je viac ako život
1
Niektoré štíty sa dajú dosiahnuť iba spoločne
1
Áno Bohu, áno láske
1
Buďte milosrdní a majte lásku
1
Ježišova ponuka lásky
1
Životné šťastie
1
Čo zabezpečí šťastné manželstvo?
1
Oheň som prišiel vrhnúť na zem...
1
Starosť o druhého
1
Milujte sa navzájom!
1
Ostaňte v mojej láske
1
Je láska prikázaním?
1
Dom na skale
1
Pevný základ
1
Poďakovanie za jednotu v láske
1
Ovocím prežívanej lásky je radosť
1
Láska – prameň vernosti
1
Bez lásky sa nedá žiť
1
Jednota
1
Trvalá jednota
1
Krstná homília 2. adventná nedeľa rok "A"
1
Krstná homília na Sviatok Svätej rodiny rok "A"
1
Krst na sviatok Nanebovstúpenia Pána "A"
12
Krstná homília na 2. pôstnu nedeľu "A"
1
Krstná homília dospelého 3 pôstna nedeľa "A"
1
Krstná homília na krst dospelého 9. nedeľa v roku "A"
1
Krstná homília pri krste dieťaťa na 10. nedeľu v cez rok "A"
1
Krstná homília krst doslpelého 12. nedeľa cez rok "A"
12
Krst dieťaťa 13 nedeľa cez rok "A"
1
Krst detí v období cez rok 15. nedeľa "A"
1
Krstná homília pri krste dieťaťa 23. nedeľa v cez rok "A"
1
Krstná homília pri krste dospelého 27. nedeľa v roku "A"
1
Krstná homília pri krste dospelého 29. nedeľa v roku "A"
1
Krstná homília vo vianočnom období "B" Svätá rodina
123
Krstná homília na 1. pôstnu nedeľu "B"
1
Krst dospelého na vigíliu Veľkej noci "B"
12
Krst dospelého 5. veľkonočná nedeľa "B"
1
Krst dospelého na sviatok Nanebovstúpenia Pána "B"
1
Krst dospelého 6. veľkonočná nedeľa "B"
1
Krst na slávnosť Najsvätejšej Trojice "B"
1
Krst dospelého v období cez rok 1. nedeľa "B"
1
Krst dospelého v období cez rok 11. nedeľa "B"
123
Krst detí v období cez rok 18. nedeľa "B"
1
Krst detí v období cez rok 25. nedeľa "B"
1
Krst detí v období cez rok 27. nedeľa "B"
12
Krstná homília krst dospelého 28. nedeľa "B"
1
Krstná homília krst dieťaťa 31. nedeľa "B"
1
Krstná homília dospelého 17. nedeľa cez rok "C"
1
Krstná homília v adventnom období
1
Krstná homília vo vianočnom období
1
Krstná homília na Veľkonočnú vigíliu konvertitov v omši
1
Krst detí v období cez rok
1
Krstná homília, krst dieťaťa
1
Krstná homília
123
Krstná homília, krst dieťaťa ateistov
1

Boh tvorí v tichu (Mk 1,1-8)

Prežime advent ponorení do ticha a mlčania, ak chceme hlbšie prežiť narodenie Pána Ježiša.

Mladý muž kráčal so slepcom, ktorý bol známy svojou múdrosťou. Vedľa chodníka stál ovocný strom, ktorého konár prečnieval cez chodník. Slepec sklonil hlavu pred konárom a vyhol sa mu. Mladík sa spýtal: „Viem, že ste slepý. Ako ste vedeli, že tu nad chodník prečnieva konár?“ Slepec odpovedal: „Počul som vietor, pohybujúce sa lístie na konári.“ Zastavil sa a pokračoval: „Všimol si si lúčneho koníka na svojej nohe?“ Mladík sa pozrel na svoju nohu a čudoval sa: „Ako je možné, že máte taký bystrý sluch?“ Slepec odpovedal: „Mal by si byť vnímavý na svet okolo seba, vedieť sa stíšiť a započúvať.“

Na druhú nedeľu adventnú nám Cirkev pripomína, aby sme našli si čas v tichu nielen na spytovanie svedomia pred vianočnou spoveďou, ale aj preto, aby sme svoje vnútro pripravili na prijatie Boha, na jeho hlas v tichu noci Božieho narodenia, v tichu adorácie pred jasličkami, v tichu vianočných piesní...
Stíšiť sa je náročné, ale potrebné.
Prorok Izaiáš opisuje storočia pred narodením Jána Krstiteľa ako potrebu stíšiť sa. A o Jánovi píše evanjelista sv. Marek:
„Hlas volajúceho na púšti: ,Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky’“ (Iz 40,3;Mk 1,3).

Aktuálne, časové slová. Výzva, ktorá po dvoch tisícročiach je potrebná pre všetkých, čo sa chcú čo najlepšie pripraviť na sviatky Narodenia Pána Ježiša. Najväčší prorok Starého zákona pozýva vrátiť sa k čomusi, čo je viac ako ranná hygiena, a všetko čo pokladáme za potrebné, aby sme v novom dni pôsobili, vyzerali pekne. Jednoducho, ide viac ako o imidž. Ján Krstiteľ vyzýva v zmysle duchovnom, vrátiť sa k Bohu, uvedomiť si a prijať znova za svoje, že Boh nás miluje, že Bohu máme opätovať jeho lásku, že nesmieme premárniť svoj život, vrátiť sa k zodpovednosti za spásu duše. To potrebuje znova sa započúvať do hlasu „volajúceho na púšti: ,Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky’“ (Iz 40,3;Mk 1,3). Púšť, pustatina je miesto, kde sa zomiera, keď niet vody. Je to i miesto, kde sa znova rodí život, v nádeji, keď sa prichádza do oázy, kde je voda. Voda je život. Vo vode sme sa pri krste znovuzrodili. Kristus je náš život, oáza, nádej.
Púšť z evanjelia je duchovná, nenájdeme ju na žiadnej mape sveta. Púšť, z ktorej k nám zaznieva hlas: „Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky’“ (Iz 40,3;Mk 1,3), je Cirkev v tejto adventnej dobe. Na tejto púšti sa nezomiera pre večnosť, ale rodí pre večnosť. Táto púšť nás učí nádeji, radosti, chce v našich srdciach upevniť pokoj a radosť.
Skutočne prežitý advent, ako ho žiada Boh od nás skrze hlas Jána Krstiteľa, sa realizuje v odpustení hriechov. Zanechať hriech! Zástupy z celej Judey i všetci Jeruzalemčania prichádzali na púšť, aby v Jánovom krste pokánia splnili vôľu očakávaného Mesiáša. Ján im to pripomínal nielen svojím odevom stravou, štýlom života, ale aj slovami: „Po mne prichádza mocnejší... Ja nie som hoden... On vás bude krstiť Duchom Svätým“ (Mk 1,6-8).

Veríme, že život nie je možný bez Božej milosti. Ona je bytím človeka. Ak človek nežije v milosti, ak jeho život nie je životom podľa vôle Božej, vtedy žije skutočne na púšti smrti.
Začína horúčka nákupov darčekov. Je však najvyšší čas zaobstarať sebe i drahým najväčší darček: Boha! Boh chce prísť do našich sŕdc, rodín, so svojím darčekom. Boh sám chce byť darom: darom najcennejším. Darom nie iba na pár dní. Darom na celú večnosť. Darom, ktorý nezovšednie, nepokazí sa, neurazí...
Aj dnes môže odznieť i v našej rodine pozvanie k modlitbe pri adventnom venci. Otec, odlož noviny a poď sa s nami na chvíľu modliť. Mama, pomôžeme ti, nechaj umývanie riadu, poď na chvíľu modliť sa s nami. Syn, dcéra, odlož svoje knihy, skriptá, zábavu, zostaň s nami chvíľu, chceme sa s vami spolu modliť. Starí rodičia, zažnite i každý večer adventný veniec a prežite s deťmi, vnúčatami a hoci aj sami chvíľu adventnej modlitby. Adventný veniec môže byť pozvanie na púšť, do ticha, kde sa pripravuje cesta pre skutočne „naj“ sviatky. Zažili ste už sviatky so skromnejšími darčekmi, ale srdcom plným Ježiša? Ak áno, zaiste by ste ich nevymenili za pominuteľné hodnoty. A čo nám bráni vstúpiť na púšť? Pripraviť cestu Pánovi? Vyrovnať mu svoje chodníky? Zrieknime sa hriechu! Voľme si Boha, ktorého si chceme pripomenúť v Dieťati, ktorý sa chce narodiť i v našich srdciach.
Pozvanie na púšť môžeme zrealizovať účasťou na svätých omšiach adventu. Tam sa skôr dostane do sŕdc volanie o vyrovnávaní chodníkov. Pri prijatí sviatosti zmierenia bez odkladania na poslednú chvíľu spoznáme, aké je to byť obohatený Bohom ešte skôr, ako príde vianočný čas. Ján Krstiteľ neklame, keď hovorí: „Po mne prichádza mocnejší, ako som ja“ (Mk 1,7). Ježiš nesklame našu dôveru. Už dnes si pripomeňme, že Dieťa Ježiš počas Vianoc, je ten istý Boh, ktorý zomrel na kríži a ktorý v hodine našej smrti bude naším Sudcom. Či práve preto sa neoplatí počúvať „hlas volajúceho na púšti“ (Mk 1,3)?

Stretli sa spolužiaci po rokoch. Jeden druhému hovorí, koľko má povinností. Ako učiteľ musí veľa rozprávať v škole, doma, v spoločnosti... A vtedy mu položil priateľ otázku: „A kedy mlčíš?“ Táto veta mocne zapôsobila na učiteľa. Uvedomil si jej hodnotu a často on sám dnes kladie túto otázku tým, ku ktorým sa prihovára.

Stíchnuť... Vedieť vypnúť snáď rádio, televíziu, odložiť noviny. Stíchnuť. Započúvať sa do svojho vnútra. Nechať prehovoriť Boha vo svedomí cez okolie, najdrahších... Koľko požehnaní možno zažiť, prijať počas jedného úprimného stíšenia pred Bohom, sami či s okolím...

Kto vstúpil do vlastnej púšte duše, kto zažil ticho, sústredenosť a mlčanie, iste našiel a nachádza po blúdení, námahách cestu k Bohu.

Ernest Psichari na púšti v Afrike, zapadnutom kúte sveta, ako vojak, ateista, ale v tichu stretol sa s Bohom. Odkryl mu svoje bôle. Tam volal: „Bože! Ty jediný svedok mojich vzlykov, sĺz, hľadania!“ A spomína: Hlboko v púšti, počas neznesiteľnej páľavy som v skaliskách hľadal tieň. Vtedy som uvidel košatý ker. Mal som pocit, že ma volá: „Poď, čakám na teba, aby si si odpočinul!“ Vtedy som padol na kolená. Bolo to v mojom živote snáď prvý raz, no toto pre mňa také nové gesto bolo mi zďaleka prikázané a každý odpor by bol zbytočný. Pod krom som sa zrazu cítil nevýslovne šťastný, že sa môžem skloniť pred silou, ktorá mi zohla kolená a že jej môžem celkom úprimne predložiť potreby svojho srdca. A bol som si celkom istý, že sa mi všetky potreby splnia a všetky prosby vyslyšia. Bol som si istý, že sa raz stanem katolíkom a pociťoval som akúsi túžbu po šťastí, ktoré na mňa čakalo.“ A dodajme. Dočkal sa. Poznáme ho ako významného katolíka.

Advent je čas, kedy Boh sa dáva spoznať, zažiť... Ticho adventu je úžasnejšie ako pozerať počas adventných večerov na hviezdnatú oblohu. A kto raz sa zadíval na takú hviezdnatú oblohu, vie, čo cítil. Kto zažil blízkosť Boha, nikdy by nevymenil zážitok za pohľad na hviezdnatú oblohu.

Aj zdravé oči nemusia všetko vidieť. Zdravá duša umožňuje to, čo pre hriech nikdy nedokážeme vidieť.

Jedného dňa sedel pustovníkov žiak v tichu pri brehu jazera a pozeral na jeho pokojnú hladinu. Po chvíli mu zaznel v duši hlas: „Keď bude tvoj duch silný a myseľ pokojná ako hladina stojacej vody, ťažkosti, ktoré prídu, ti neublížia. Budú ako tiene na hladine, ale tie ju nedokážu rozvlniť.“

Aby sviatky boli skutočne požehnané, modlitba má svoje opodstatnenie už dnes.
Amen.


webmail