Kázne P. Ľubomíra Stančeka, CM

Rok A

Prvá adventná nedeľa
123
Druhá adventná nedeľa
123
Nepoškvrnené počatie Panny Márie
123
Tretia adventná nedeľa
1234
Štvrtá adventná nedeľa
12
Narodenie Pána - polnočná
12
Narodenie Pána - omša na úsvite
1
Narodenie Pána - omša cez deň
1
Svätého Štefana
12
Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa
123
31.december - sv.Silvestra
12
Slávnosť Panny Márie Bohorodičky
12
Slávnosť Zjavenia Pána - Traja Králi
12
Krst Krista Pána
12
Druhá nedeľa "cez rok"
123
Tretia nedeľa "cez rok"
123
Štvrtá nedeľa "cez rok"
123
Piata nedeľa "cez rok"
123
Šiesta nedeľa "cez rok"
12
Siedma nedeľa "cez rok"
1
Ôsma nedeľa "cez rok"
1
Deviata nedeľa "cez rok"
123
Desiata nedeľa "cez rok"
1234
Jedenásta nedeľa "cez rok"
1234
Dvanásta nedeľa "cez rok"
1234
Trinásta nedeľa "cez rok"
123
Popolcová streda
1
Prvá pôstna nedeľa
123
sv. Jozefa, ženícha Panny Márie
1
Druhá pôstna nedeľa
123
Tretia pôstna nedeľa
123
Štvrtá pôstna nedeľa
123
Piata pôstna nedeľa
123
Nedeľa utrpenia Pána (kvetná)
12
Zelený štvrtok
123
Veľký piatok
123
Biela sobota
123
Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania
12345
Veľkonočný pondelok
123
Druhá veľkonočná nedeľa
(nedeľa Božieho milosrdenstva)
1234
Tretia veľkonočná nedeľa
1234
Štvrtá veľkonočná nedeľa
1234
Piata veľkonočná nedeľa
123
Šiesta veľkonočná nedeľa
1234
Nanebovstúpenie Pána
12
Siedma veľkonočná nedeľa
1234
Zoslanie Ducha Svätého (Turíce)
123
Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi
12
Nedeľa Najsvätejšej Trojice
1234
Navštívenie Panny Márie
12
Štrnásta nedeľa "cez rok"
123
Slávnosť Božského Srdca Ježišovho
1
Pätnásta nedeľa "cez rok"
123
Šestnásta nedeľa "cez rok"
123
Sedemnásta nedeľa "cez rok"
123
Osemnásta nedeľa "cez rok"
1234
Devätnásta nedeľa "cez rok"
1234
Dvadsiata nedeľa "cez rok"
1234
Nanebovzatie Panny Márie
1
Dvadsiata prvá nedeľa "cez rok"
1234
Dvadsiata druhá nedeľa "cez rok"
1234
Dvadsiata tretia nedeľa "cez rok"
1234
Dvadsiata štvrtá nedeľa "cez rok"
12
Dvadsiata piata nedeľa "cez rok"
123
Dvadsiata šiesta nedeľa "cez rok"
123
Dvadsiata siedma nedeľa "cez rok"
1234
Dvadsiata ôsma nedeľa "cez rok"
1234
Dvadsiata deviata nedeľa "cez rok"
1234
Tridsiata nedeľa "cez rok"
123
Tridsiata prvá nedeľa "cez rok"
1234
Slávnosť všetkých svätých
12
Spomienka na všetkých verných zosnulých - Dušičky
1
Tridsiata druhá nedeľa "cez rok"
1234
Tridsiata tretia nedeľa "cez rok"
1234
Nedeľa Krista Kráľa
1234

Rok B

Prvá adventná nedeľa
1234
Druhá adventvná nedeľa
1234
Nepoškvrtnené Počatie Panny Márie
1
Tretia adventná nedeľa
1234
Štvrtá adventná nedeľa
1234
Narodenie Pána - polnočná sv. omša
123
Narodenie Pána
12345
Sviatok sv. Štefana
123
Nedeľa Svätej rodiny
123
Záver občianského roku - Silvester
12
Slávnosť Panny Márie Bohorodičky
1234
Slávnosť Zjavenia Pána - Traja králi
123
Krst Krista Pána
1234
Druhá nedeľa v období "cez rok"
12
Tretia nedeľa v období "cez rok"
12
Štvrtá nedeľa v období "cez rok"
12
Obetovanie Pána
1
Piata nedeľa v období "cez rok"
12
Šiesta nedeľa v období "cez rok"
12
Siedma nedeľa v období "cez rok"
12
Popolcová streda
12
Prvá pôstna nedeľa
1234
Druhá pôstna nedeľa
1234
Tretia pôstna nedeľa
1234
Štvrtá pôstna nedeľa
1234
Sviatok Sv. Jozefa
1
Piata pôstna nedeľa
1234
Nedeľa utrpenia Pána - Kvetná nedeľa
1234
Zelený štvrtok
1234
Veľký piatok
1234
Biela sobota - Veľkonočná vigília
1234
Veľkonočná nedeľa
123
Druhá veľkonočná nedeľa
12
Tretia veľkonočná nedeľa
123
Štvrtá veľkonočná nedeľa
123
Piata veľkonočná nedeľa
123
Šiesta veľkonočná nedeľa
12345
Nanebovstúpenie Pána
123
Siedma veľkonočná nedeľa
1234
Zoslanie Ducha Svätého - Turice
1234
Nedeľa Najsvätejšej Trojice
1234
Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi
1234
Desiata nedeľa v období "cez rok"
1
Najsvätejšie Srdce Ježišovo
12
Jedenásta nedeľa v období "cez rok"
1
Narodenie sv. Jána Krstiteľa - slávnosť
12
Dvanásta nedeľa v období "cez rok"
1234
Sv. Peter a Pavol, apoštoli - slávnosť
12
Trinásta nedeľa v období "cez rok"
123
Navštívenie Panny Márie
1
Sv. Cyril a Metod - slávnosť
1
Štrnásta nedeľa v období "cez rok"
123
Pätnásta nedeľa v období "cez rok"
1234
Šestnásta nedeľa v období "cez rok"
1234
Sedemnásta nedeľa v období "cez rok"
1234
Osemnásta nedeľa v období "cez rok"
1234
Premenenie Pána - sviatok
1
Devätnásta nedeľa v období "cez rok"
1234
Nanebovzatie Panny Márie - slávnosť
1
Dvadsiata nedeľa v období "cez rok"
123
Dvadsiata prvá nedeľa v období "cez rok"
1234
Dvadsiata druhá nedeľa "cez rok"
1234
Dvadsiata tretia nedeľa v období "cez rok"
1234
Sedembolestná - patrónka Slovenska
1
Dvadsiata štvrtá nedeľa "cez rok"
1234
Dvadsiata piata nedeľa v období "cez rok"
1234
Dvadsiata šiesta nedeľa "cez rok"
1234
Dvadsiata siedma nedeľa "cez rok"
1234
Dvadsiata ôsma nedeľa "cez rok"
1234
Dvadsiata deviata nedeľa "cez rok"
1234
Tridsiata nedeľa v období "cez rok"
1234
Všetkých svätých - slávnosť
1
Tridsiata prvá nedeľa v období "cez rok"
123
Tridsiata druhá nedeľa v období "cez rok"
1234
Tridsiata tretia nedeľa v období "cez rok"
1234
Krista Kráľa
1234

Rok C

Prvá adventná nedeľa
12345
Druhá adventná nedeľa
12345
Nepoškvrnené počatie Panny Márie
12
Tretia adventná nedeľa
12345
Štvrtá adventná nedeľa
12345
Narodenie Pána - polnočná
1234
Narodenie Pána - omša vo dne
1234
Svätého Štefana
12345
Sviatok Svätej rodiny
1234
Panny Márie Bohorodičky
1234
Druhá nedeľa po Narodení Pána
12
Slávnosť Zjavenia Pána - Traja králi (G+M+B)
123
Krst Krista Pána
12345
Druhá nedeľa "cez rok"
12345
Tretia nedeľa "cez rok"
12345
Štvrtá nedeľa "cez rok"
12345
Piata nedeľa "cez rok"
12345
Šiesta nedeľa "cez rok"
12345
Prvá pôstna nedeľa
12345
Druhá pôstna nedeľa
12345
Tretia pôstna nedeľa
12345
Štvrtá pôstna nedeľa
1234
Piata pôstna nedeľa
1234
Nedeľa utrpenia Pána - Kvetná nedeľa
123
Zelený štvrtok
1234
Veľký piatok
1234
Biela sobota
12345
Veľkonočná nedeľa
12345
Veľkonočný pondelok
12
Druhá veľkonočná nedeľa
12345
Tretia veľkonočná nedeľa
12345
Štvrtá veľkonočná nedeľa
12345
Piata veľkonočná nedeľa
12345
Šiesta veľkonočná nedeľa
12345
Nanebovstúpenie Pána
12345
Siedma veľkonočná nedeľa
123
Zoslanie Ducha Svätého - Turice
1234
Najsvätejšia Trojica
12345
Najsvätejšie Kristovo telo a krv (Božie telo)
12
Desiata nedeľa "cez rok"
12
Najsvätejšie Srdce Ježišovo
1
Jedenásta nedeľa "cez rok"
123
Dvanásta nedeľa "cez rok"
1234
Narodenie Jána Krstiteľa
1
Trinásta nedeľa "cez rok"
1234
Sv.Peter a Pavol, apoštoli
12
Štrnásta nedeľa "cez rok"
1234
Sv.Cyril a Metor, slovanskí vierozvestovia
1
Pätnásta nedeľa "cez rok"
1234
Šestnásta nedeľa "cez rok"
12
Sedemnásta nedeľa "cez rok"
1234
Osemnásta nedeľa "cez rok"
1234
Devätnásta nedeľa "cez rok"
1234
Dvadsiata nedeľa "cez rok"
123
Nanebovzatie Panny Márie
123
Dvadsiata prvá nedeľa "cez rok"
12
Dvadsiata druhá nedeľa "cez rok"
123
Dvadsiata tretia nedeľa "cez rok"
1234
Dvadsiata štvrtá nedeľa "cez rok"
1234
Sedembolestná Panna Mária, Patrónka Slovenska
12
Dvadsiata piata nedeľa "cez rok"
1234
Dvadsiata šiesta nedeľa "cez rok"
1234
Dvadsiata siedma nedeľa "cez rok"
1234
Ružencovej Panny Márie
12
Dvadsiata ôsma nedeľa "cez rok"
123
Dvadsiata deviata nedeľa "cez rok"
1234
Tridsiata nedeľa "cez rok"
1234
Tridsiata prvá nedeľa "cez rok"
1234
Všetkých svätých
12
Spomienka na všetkých verných zosnulých - Dušičky
123
Tridsiata druhá nedeľa "cez rok"
123
Tridsiata tretia nedeľa "cez rok"
123
Tridsiata štvrtá nedeľa "cez rok" - KRISTA KRÁĽA
1234

Tématické kázne

Krst
1
Birmovanie
1
Eucharistia
1
Pokánie
1
Pomazanie chorých
1
Manželstvo
1
Sviatosť kňazstva
1
Pýcha
1
Lakomstvo
1
Smilstvo
1
Závisť
1
Obžerstvo
1
Hnev
1
Lenivosť
1
Boh je len jeden
1
V Bohu sú tri božské osoby
1
Syn Boží sa stal človekom, aby nás vykúpil a spasil
1
Boh je spravodlivý sudca: dobrých odmieňa a zlých tresce
1
Duša človeka je nesmrteľná
1
Božia milosť je na spásu potrebná
1
V nedeľu a v prikázaný sviatok zúčastniť sa na celej svätej omši
1
Zachovávať prikázané dni pokánia
1
Aspoň raz v roku sa vyspovedať a vo veľkonočnom období prijať Oltárnu sviatosť
1
Uzatvárať manželstvo pred tvárou Cirkvi
12
Podporovať cirkevné ustanovizne
1
„Verím v Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme...“
1
„... i v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána...“
1
„... ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny...“
1
... trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný...“
1
„... zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych...“
1
„... vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca všemohúceho...“
1
„... odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.“
1
„Verím v Ducha Svätého...“
1
„... verím v svätú Cirkev katolícku...“
1
„... spoločenstvo svätých...“
1
„... odpustenie...“
1
„Verím... v život večný.“
1
Nový Zákon
1
Cirkevná tradícia
1
I. (Mk 7, 7)
1
II. (Mk 7, 7)
1
III. (Lk 23, 50-56)
1
IV. (Lk 2, 40-52)
1
V. (Mt 5, 17-37)
1
VI. (Mt 5, 27-30)
1
VII. (Mt 19, 18)
1
VIII. (Mt 19, 18)
1
IX. (Mt 5, 17-37)
1
X. (Mt 19, 18)
1
Múdrosť
1
Rozum
1
Rada
1
Sila
1
Poznanie
1
Nábožnosť
1
Bázeň Božia
1
Pravda
1
Viera
1
Nádej
1
Láska
1
Milosť
1
Prvá detská kázeň
1
Druhá detská kázeň
1
Pri pohrebe
1234
Pohreb muža
123456789101112131415
Pohreb ženy
1234567891011
Tragická smrť muža - autonehoda
12
Tragická smrť ženy - autonehoda
1
Tragická smrť ženy
12
Pohreb malého pokrsteného dieťaťa
1
Pohreb dieťaťa
12
Pohreb muža a ženy
123
Pohreb muža - po dlhej chorobe
1
Pohreb muža v advente
1
Vražda
1
Samovrah
1
Tragédia
1
Pohreb nepraktizujúceho vieru
1
Pohreb praktizujúceho vieru
123
Pohrebné zamyslenie
1
Pri sobáši
12
Ježiš – vzor obetavej lásky
1
Zdieľanie spoločného osudu v jednom tele
1
Poukázať na jednotu v manželstve
1
Odpustenie
1
Manželstvo ako sviatosť
1
Nerozlučnosť manželstva
123
Pravá láska
1
Na spoločnej ceste s dialógom
1
Manželská láska
1
Modlitba – záruka rastu v láske
1
Svetlo sveta a soľ zeme
1
Mystérium lásky – opravdivá láska je viac ako život
1
Niektoré štíty sa dajú dosiahnuť iba spoločne
1
Áno Bohu, áno láske
1
Buďte milosrdní a majte lásku
1
Ježišova ponuka lásky
1
Životné šťastie
1
Čo zabezpečí šťastné manželstvo?
1
Oheň som prišiel vrhnúť na zem...
1
Starosť o druhého
1
Milujte sa navzájom!
1
Ostaňte v mojej láske
1
Je láska prikázaním?
1
Dom na skale
1
Pevný základ
1
Poďakovanie za jednotu v láske
1
Ovocím prežívanej lásky je radosť
1
Láska – prameň vernosti
1
Bez lásky sa nedá žiť
1
Jednota
1
Trvalá jednota
1
Krstná homília 2. adventná nedeľa rok "A"
1
Krstná homília na Sviatok Svätej rodiny rok "A"
1
Krst na sviatok Nanebovstúpenia Pána "A"
12
Krstná homília na 2. pôstnu nedeľu "A"
1
Krstná homília dospelého 3 pôstna nedeľa "A"
1
Krstná homília na krst dospelého 9. nedeľa v roku "A"
1
Krstná homília pri krste dieťaťa na 10. nedeľu v cez rok "A"
1
Krstná homília krst doslpelého 12. nedeľa cez rok "A"
12
Krst dieťaťa 13 nedeľa cez rok "A"
1
Krst detí v období cez rok 15. nedeľa "A"
1
Krstná homília pri krste dieťaťa 23. nedeľa v cez rok "A"
1
Krstná homília pri krste dospelého 27. nedeľa v roku "A"
1
Krstná homília pri krste dospelého 29. nedeľa v roku "A"
1
Krstná homília vo vianočnom období "B" Svätá rodina
123
Krstná homília na 1. pôstnu nedeľu "B"
1
Krst dospelého na vigíliu Veľkej noci "B"
12
Krst dospelého 5. veľkonočná nedeľa "B"
1
Krst dospelého na sviatok Nanebovstúpenia Pána "B"
1
Krst dospelého 6. veľkonočná nedeľa "B"
1
Krst na slávnosť Najsvätejšej Trojice "B"
1
Krst dospelého v období cez rok 1. nedeľa "B"
1
Krst dospelého v období cez rok 11. nedeľa "B"
123
Krst detí v období cez rok 18. nedeľa "B"
1
Krst detí v období cez rok 25. nedeľa "B"
1
Krst detí v období cez rok 27. nedeľa "B"
12
Krstná homília krst dospelého 28. nedeľa "B"
1
Krstná homília krst dieťaťa 31. nedeľa "B"
1
Krstná homília dospelého 17. nedeľa cez rok "C"
1
Krstná homília v adventnom období
1
Krstná homília vo vianočnom období
1
Krstná homília na Veľkonočnú vigíliu konvertitov v omši
1
Krst detí v období cez rok
1
Krstná homília, krst dieťaťa
1
Krstná homília
123
Krstná homília, krst dieťaťa ateistov
1

Vyznávanie hriechov (Mk 1,1-8)

K adventu patrí dobrá svätá spoveď.


Človek vo svojom živote vyznáva rôzne hodnoty. Tie sa menia pod vplyvom prostredia, v ktorom žije, vekom, poznaním... Mnohí mladí ľudia sú vyznávačmi športu, modernej hudby, inú vyznávajú umenie, o niekom možno povedať, že je vyznávačom dobrých kníh, bojového umenia. Dokonca dnes sa bežne stretneme s ľuďmi, ktorí o sebe hovoria, že sú vyznávačmi pozitívnych foriem myslenia. Tak by sme mohli postupne o každom jednom z nás povedať, že je vyznávačom niečoho, že niečo vo svojom živote vyznáva. Pre človeka dnešného sveta už trochu zvláštnejšie znie „vyznávať svoje hriechy“.

K tomu nás privádza dnešné evanjelium sv. Marka v kázaní Jána Krstiteľa, ku ktorému prichádzala celá judejská krajina i všetci Jeruzalemčania, ktorí „... vyznávali svoje hriechy a dávali sa krstiť v rieke Jordán“ (Mk 1,5).

Vyznávanie hriechov nie je nič iné ako jedna z foriem pokánia a pokánie bolo základnou myšlienkou po¬solstva svätého Jána Krstiteľa. Pochádza z grécke¬ho termínu metanoia, čo znamená obrátiť sa, zmeniť zmýšľanie. S tým súvisí aj grécky výraz metamorfoun, čiže metamorfóza, vnútorná premena. S pokáním sa stretávame už v Starom zákone u prorokov, ktorí neustále vyzývali vyvolený národ k obráteniu, k rozchodu s hriešnou minulosťou a k vernosti Bohu a zmluve, k plneniu jeho vôle. Vonkajším prejavom pokánia bolo oblečenie sa do vrecoviny, sypanie popola na hlavu, modlitba, smútok, pôst. Vonkajším výrazom pokánia sa však ešte nemusí meniť aj vnútro človeka, to ostáva často nezmenené. Aj Ján pripomínal v mnohom prorokov. Boli na ňom nápadné predovšetkým dve veci: krst, ktorý udeľoval na odpustenie hriechov a od všetkých v národe požadoval pokánie. Toto pokánie má zasiahnuť celý život, má byť novým zmýšľaním, má dôjsť k premene zmýšľania, ktoré prinesie svoje plody viditeľné v konkrétnom živote. „Viera bez skutkov je mŕtva,“ napíše neskôr apoštol Jakub (2,26), ktorý bol najprv učeníkom Jána. Nestačí len vonkajšia príslušnosť k vyvolenému národu, ale Ján žiada obnoviť srdce a život podľa nového zmýšľania. Na túto Jánovu výzvu prichádzala k nemu celá judejská krajina a všetci Jeruzalemčania. Evanjelista Marek tak spoznáva v Jánovi toho, skrze ktorého si Boh pripravoval svojho vlastného Syna. Ponorenie do rieky Jordán malo naznačiť pochovanie starého človeka a takto byť pripravený a povstať k novému životu. Obmývanie sa chápalo ako symbol očistenia. Voda bola prameňom života a plodnosti. Noemov koráb pri potope, prechod cez Červené more, prechod cez Jordán do zasľúbenej zeme, to všetko sú starozákonné predobrazy krstu. Keď Ján krstil vodou, symbolicky obmýval tých, ktorí vyznávali svoju hriešnosť a uznávali, že sa potrebujú očistiť. My však dnes vieme, že to nestačí k tomu, aby sme boli čistí pred Bohom, pretože voda sama nie je schopná preniknúť do srdca človeka, ak by sa s ňou nespojila Božia milosť. To uskutočnil až Ježiš Kristus, o ktorom už Ján predpovedal, že bude krstiť Duchom Svätým.

V podobnej situácii sa nachádzame dnes aj my. Tak ako Ján Krstiteľ bol prípravou na príchod Ježiša Krista, aj pre nás je toto adventné obdobie prípravou, očakávaním na príchod Božieho Syna. Rozdiel je v tom, že Ján ohlasoval prípravu na príchod toho, ktorého ešte len očakávali, my však už vieme, že naše očakávanie má iný zmysel. Ježiš Kristus je pre nás už známy. Vieme, že svoje božstvo dokázal svojimi slovami, skutkami, znameniami a zázrakmi. Ak ľudia v čase Jána Krstiteľa boli plní očakávania prisľúbeného Mesiáša, my oveľa dôvernejšie poznáme Ježiša Krista. Celý náš život ako kresťanov je sprevádzaný prítomnosťou Ježiša v Cirkvi, medzi nami, uprostred nás. A predsa. Pomenovaní podľa jeho mena, kresťania, akoby sme možno zabúdali, kto skutočne Ježiš pre nás je. Koľko všednosti sme prežili od posledných sviatkov Veľkej noci, od tých slávnych veľkonočných udalostí, keď sme si pripomínali tajomstvo umučenia, smrti a zmŕtvychvstania Ježiša Krista. Uponáhľaní v zhone každodenného života, počnúc deťmi a mládežou zavalených školskými povinnosťami, nás dospelými, zaťaženými prácou, vás, milí rodičia, starosťami v rodine, chorých a trpiacich sužovaných rôznymi bolesťami a utrpením, možno si ani neuvedomujeme rýchlosť času, s akým striedame jednotlivé dni. Snáď ani nemáme kedy myslieť na to najdôležitejšie v našom živote, na toho, ktorý sa za nás obetoval, neváhal vstúpiť do dejín života človeka, vziať na seba ľudskú podobu, aby nás zmieril s Bohom a urobil účastnými Božieho kráľovstva. Ježiš Kristus, to je stredobod nášho kresťanského života. Alfa a Omega. Počiatok a Koniec.
Aký je môj vzťah ku Kristovi? Je pre mňa všetkým, má v mojom živote ústredné miesto? Je pre mňa zdrojom, z ktorého čerpám každý deň, posilou vo všetkých situáciách? Ak staviam pred seba tieto otázky, drahý brat, sestra, možno konštatujem, že kdesi tam večer, keď myslím na to, ako som prežil celý deň, alebo vo chvíľach neúspechu, si občas spomeniem na Ježiša. Koľkokrát som v tomto týždni myslel na to, kto je pre mňa Ježiš? Ján vedel o ňom len toľko, že vykúpi Izrael. A aká príprava! Pre nás je to narodenie nášho Pána Ježiša každý rok. Spomienka, alebo skutočné narodenie v mojom srdci a v srdci blížneho? Ak oni vtedy vyznávali svoje hriechy a dávali sa krstiť v rieke Jordán, čo robím ja pre to, aby som sa dôkladne pripravil na jeho príchod v mojom živote, v rodine, škole, na pracovisku? Vyznanie hriechov nie je iste nejaká jednoduchá záležitosť. To človek žaluje pred Bohom sám na seba. Je žalobcom seba samého. Iste nič príjemného. Ale čo je to v porovnaní s láskou Otca, ktorý miluje i toho najväčšieho hriešnika? Nie je už to obrovská radosť v živote kresťana, že je milovaný Bohom Otcom za každých okolností? My dnes máme k tomu určenú sviatosť zmierenia. Kedysi kresťania, najmä mnísi ako formu pokánia praktizovali vyznávanie hriechov jeden pred druhým. Možno by sme sa dnes hanbili za to, keby sme mali vyznávať svoje poklesky niekomu zo svojho okolia. Ale myslíme na to, že ak nevyznávame svoje hriechy, nie síce pred ľuďmi, ale pred kňazom, naše srdce ostáva zatvorené, že sa v ňom nemôže skutočne narodiť Kristus? Advent je čas, aby sme sa znova zamysleli nad sebou, nad svojím životom, svojimi rodinami: ako je to so mnou, s nami? Dokážem chápať Jánovu výzvu k pokániu, aby som sa skutočne stal otvoreným a hodným Kristovho narodenia?

Často namiesto toho, aby sme prežívali radosť kresťana v našom živote, sme ustarostení našimi povinnosťami, problémami, zhonom, svetskými záujmami, hodnotami tohto sveta, konfliktmi s druhými, čo často môže byť príčinou našich hriechov. Vyznanie hriechov navracia túto radosť. Radosť z otvoreného srdca, nezaťaženého ničím, pripraveného na vstup Krista.

Henry Neuwen v jednej zo svojich kníh rozpráva tento zaujímavý príbeh. Posledné obdobie som prežíval svoj každodenný život v kolobehu neustálych povinností spojených s prácou, zhonom, dokonca v konfliktoch s tými najbližšími. Trvalo to už dlhšiu dobu. Na nič som nemal čas. Všetko ma to pohltilo, že som sa nedokázal radovať zo života, z tých najobyčajnejších vecí, všetko sa mi zdalo takmer nezmyselné. Keď som to už nemohol ďalej znášať, vtedy sa človek obyčajne zastaví a kladie si otázky, či to má všetko vôbec nejaký zmysel. Aj ja. Hoci som kresťanom, akosi som nemal čas o tom vôbec uvažovať. Nebyť jednej udalosti. Prehádzal som sa po brehu mora so svojím priateľom, s ktorým som sa dostal do konfliktu pre niektoré názory v zamestnaní. Konflikt trval už dlhší čas. Nepridávalo mi to nič k mojej radosti zo života, ešte viac ma to zarmucovalo. Diskusia medzi nami bola dosť ostrá a vôbec som nevnímal svet okolo, jeho krásu, i keď more vždy musí človeka nejako očariť. Po tvrdšej výmene názorov nastala chvíľka ticha. Zrazu ma môj priateľ oslovil: „Pozri, aký nádherný západ slnka.“ Lúče dotýkajúce sa hladiny mora sa začali dotýkať aj mňa. Akú náhlu radosť spôsobil tento západ u obidvoch. Zabudli sme na svoj konflikt, dokázali sme jeden druhému opisovať svoje pocity z tohto prírodného úkazu. Táto radosť nás posunula do celkom inej situácie. Zvlášť mňa. Tie lúče boli pre mňa novou nádejou. Slnko o chvíľu zapadlo, ale zanechalo vo mne ešte dlho spomienku a predovšetkým nastala zmena. Začal som uvažovať o sebe, o zmysle môjho života. Táto náhla radosť ma znova vrátila k chápaniu radosti kresťana.

Drahí, nebezpečenstvom dnešnej doby je aj to, že človek pre svoju uponáhľanosť ani nezbadá, ako ľahko dokáže opustiť a zabudnúť na to najzákladnejšie a najpotrebnejšie vo svojom živote, na svoju spásu. Nejaká nezvyčajná udalosť ho však dokáže zastaviť a spôsobí zmenu. Na prvý pohľad obyčajný západ slnka dokázal zmeniť situáciu človeka, vniesť radosť do jeho života, nový pohľad, nový zmysel... Zapadajúce slnko. Pre nás však jestvuje oveľa významnejšie slnko, ktoré nikdy nezapadá. Tým žiarivým slnkom je sám Ježiš Kristus. On stále svieti na našej životnej ceste, v každom okamihu, v akejkoľvek príjemnej i nepríjemnej situácii, v bolesti, radosti, utrpení i beznádeji. Slnko, ktoré svieti, chce svietiť aj v ľudskom srdci, pretože ono je pre nás „cestou, pravdou a životom“. Ak Ježiš Kristus prichádza k nám a ohlasuje Božie kráľovstvo, to znamená, že prináša i odpustenie hriechov. Ak hovorí, „Božie kráľovstvo je vo vás“, tak ono skutočne v nás je. Jedinou prekážkou jeho rozvoja sú však naše hriechy. Tam, kde je Božie kráľovstvo, tam je iste prítomný aj Kristus. A niet lepšej dvojice, ktorá buduje a rozvíja toto Božie kráľovstvo uprostred tohto sveta, ako človek a Ježiš Kristus. Ak sme v predchádzajúcu nedeľu počuli evanjelium o bdelosti človeka, dnešné evanjelium je konkrétnou odpoveďou na túto bdelosť. Pripraviť sa, uznať a vyznať svoje hriechy, aby som sa skutočne mohol tešiť zo stretnutia s Kristom. Nie však len dnes, počas adventu, ale neustále. To je zmyslom mojej kresťanskej prípravy. To je môj pravý advent počas celého roka. Bdieť, vyznávať hriechy, aby som dokázal byť citlivý na každý lúč pravého Kristovho slnka, na každý lúč jeho nádeje, v dvojici ako priateľ s priateľom, kráčať a prežívať svoje kresťanstvo spolu s Kristom uprostred sveta.

Bratia a sestry, i napriek tomu, že vyznávame v tomto svete toho veľa, nezabúdajme na to najdôležitejšie v našom živote, na vyznávanie hriechov. Modlime sa za seba samých i spoločne navzájom, aby Kristus, pravé svetlo, ktoré nikdy nezapadá, nezapadlo v nikom z nás pre ľahostajnosť voči hriechu.
Amen.


webmail