Svetové, diecézne, farské dni mládeže

Uplynulé leto bolo v Cirkvi a medzi mladými charakterizované veľkou udalosťou Svetových dní mládeže v Krakove. Takmer tri milióny „mladých kresťanov“ všetkých vekových kategórií na jednom mieste: taká bola vigília a záverečná svätá omša s pápežom Františkom. Zúčastnilo sa mnoho mladých z rôznych kútov sveta. Aj z Hondurasu zavítala do Krakova malá skupinka pútnikov.
Keďže na americké pomery bol Krakov ďaleko a pre väčšinu chudobných honduraských mladých bolo stretnutie až príliš drahé, u nás, v diecéze Trujillo, sme zorganizovali celonárodné stretnutie mladých (jornada nacional de los jovenes – JNJ), kde sa zúčastnilo neuveriteľných 17 000 mladých, čo je na osem a pol miliónový Honduras dosť.
Toto celonárodné stretnutie predchádzali stretnutia mladých zo sektorov v rámci našej farnosti Sangrelaya, kde sme decká pripravili na veľké stretnutie slávením svätej omše, naučením hymny JNJ, prednáškou s témou a prácou v skupinkách. Nakoniec sme sa aj dobre pobavili pri rôznych hrách. Takto sme sa stretli vo všetkých 4 sektoroch farnosti, kde sa zúčastnili mladí z cca. 18 komunít.
Na JNJ sme potom cestovali spoločne tromi autobusmi. Bolo nás zhruba 180 z farnosti. Stretnutie začalo spoločným programom na hlavnom námestí v mestečku Tocoa, kde sa jednotlivé farnosti a diecézy predstavili v kultúrnom programe. Potom sme spoločne putovali na druhú stranu mesta na futbalový štadión, ktorý sa za malú chvíľu úplne zaplnil. Večernou vigílnou svätou omšou, ktorú celebroval náš diecézny otec biskup Luis Solé Fa, CM, sme začali večerný program. V rámci svätej omše sa do asistencie zapojili aj naši mladí, zvlášť potom garifunčania svojimi tancami, bubnami a spevmi. Potom nasledovali rôzne predstavenia a dramatizácie, ktoré predstavovali rôzne ľudské hodnoty a mali povzbudiť mladých k nasledovaniu dobrých a vysokých ideálov. Mnohí z nich sa aj vyspovedali a niektorí kňazi spovedali až do tretej hodiny ráno. V tom čase sa už štadión pomaly menil na obrovskú posteľ pod holým nebom. Spánok však väčšine nevydržal príliš dlho, pretože takmer všetci sa už o piatej ráno zberali domov.
Potom nasledovalo už spomínané svetové stretnutie mladých a keďže z našej farnosti sa nikomu z mladých nepodarilo ísť tam, pripravili sme mladým takpovediac náhradu u nás, v Centre Božieho Milosrdenstva v Sangrelayi. Z celej farnosti sa zišlo okolo 110 mladých. Úžasné bolo sledovať ako niektorí prišli peši až z 20 km vzdialenej dedinky, iní z bližšia. V rámci programu sme slávili svätú omši, pri ktorej nám kázal sám svätý otec František. Bol to videozáznam jeho katechézy zo SDM doplnený dialógom s mladými. Vyzval mladých, aby nežili život akoby ležiac v pohodlí na gauči, aby neboli ohlúpnutí a prispatí. Majú byť motiváciou a povzbudením pre dospelých a ako budúcnosť ľudstva majú hľadať možnosti ako zlepšiť stav ľudstva. Svätý otec zdôraznil potrebu zanechania trvalej stopy v tomto svete. Nasledovali svedectvá a téma na rozjímanie, naučenie a radostný spev hymny SDM, prijatie pozdravu od slovenských mladých zo Združenia mariánskej mládeže a nakoniec hry, pri ktorých mohli mladí vyhrať ceny priamo zo SDM v Krakove – batoh, šatku, pršiplášť a iné... Podvečer patril kultúrnemu programu, ktorý si pripravili mladí z niektorých dedín a nakoniec sme sa išli poďakovať Pánovi počas eucharistickej adorácie.
Takto sme spolu s mladými prežili v priebehu niekoľkých týždňov farské, diecézne a aj svetové dni mládeže. Kiež v nich Pán rozhojní to, čo od Neho prijali. Nech ich taktiež stále sprevádza modlitba dobrých ľudí za ktorú už vopred ďakujeme. Pán Vás všetkých žehnaj.

Misionári z Hondurasu

webmail