Správa z misií - Sangrelaya

SEPTEMBER - DECEMBER 2019
 Po dlhšom čase sa vám opäť ozývame z misie na Hondurase.
Komunita v Sangrelayi sa od augusta 2019 posilnila o 3 nové laické misionárky z MISEVI, Ingrid, Anastáziu a Janku, ktoré prišli na jednoročnú misijnú skúsenosť. Spoločné s kňazmi sa zapájajú do misijných aktivít a projektov. Po počiatočnom čase adaptácie, začali navštevovať jednotlivé komunity vo farnosti, kde navštevujú rodiny, školy a spoločné s nimi zdieľajú ich vieru.
V septembri sme dokončili stavbu nového kostola zasvätenému Božskému Srdcu Ježišovmu v najmenšej komunite farnosti zvanej Sagrado Corazón de Jesús (Najsvätejšieho srdca Ježiš). Taktiež sa nám s Božou pomocou podarilo v tomto týždni nainštalovať nové drevené okná na kostolíku. Celkové dokončenie vnútorného zariadenia kostola, bude naďalej pokračovať.
Naďalej pokračujeme aj v najväčšom projekte a to stavbe farského kostola, ktorý ako ten starý bude zasvätený sv. Petrovi a Pavlovi. Do Vianoc plánujeme dokončiť veže a veríme, že najeseň budúceho roku, by sme mohli požehnať nový kostol.
 V októbri sme zažili mimoriadnu udalosť, ktorá ovplyvnila život vo farnosti. V noci z nedele 6 na 7 októbra, sa zrútilo lietadlo prevážajúce drogy na pláži, v bezprostrednej blízkosti nášho farského kostola v Sangrelaya. Na druhý deň ráno sa tam zhromaždilo veľké množstvo ľudí z dediny i celého okolia. P. Jozef Kudla ich rázne napomenul, čo mnohých zvlášť zapletených do drogovej činnosti, sa veľmi dotklo. Vyhrážali sa mu ujmou na živite, a tak bol nútený okamžite opustiť našu misiu. Táto udalosť skomplikovala situáciu v komunite aj vo farnosti. Po konzultácii s predstavenými Misijnej spoločnosti prišiel P. Pavol Noga,CM na šesť týždňovú dočasnú výpomoc, ktorú ukončil v polovici decembra. Touto cestou mu chcem srdečne poďakovať za jeho disponibilitu a bratskú pomoc a spoluprácu. Aktuálne je daný problém v riešení, a tak prosíme o vaše modlitby, aby misia mohla naďalej pokračovať v tejto časti sveta. Ako nás povzbudzuje Pán Ježiš: „proste teda Pána žatvy, aby poslal robotníkov do svojej žatvy.“
V dňoch 22 a 23 novembra sa uskutočnilo najdôležitejšie celofarské stretnutie nazývané „Asamblea parroquial“ (farské zhromaždenie), kde sa zišli všetci zástupcovia z našich komunít (máme 20 komunít, ktoré pravidelne navštevujeme). Prvý deň bol informačný, kde každá komunita sa zdieľala o svojich radostiach, starostiach a plánoch. Nasledujúci deň bol formačný na tému Služba Pastoračných asistentov z pohľadu sv. Vincenta. Celkovo sa stretnutia zúčastnilo okolo 90 účastníkov.
Zažili sme aj viaceré slávnosti, ako napr. prvé sv. prijímania, krsty požehnania detí na konci školského roka (tu prázdniny začínajú od začiatku decembra do konca januára) a mnohé iné. Z našej farnosti sme sa s mladými (cca.120 mladých) zúčastnili aj diecéznej vigílie pre mladých vo farnosti Sonaguera.
Mimoriadnou udalosťou pre našu farnosť bola aj návšteva pastiera diecézy Mons. Luisa Solé Fa, CM. Dna 7 decembra navštívil komunitu Quesera, ktorá sa nachádza v horách na dosť neprístupnom mieste, kde po dlhom putovaní v daždi vyslúžil sviatosť birmovania na radosť miestnych veriacich. V nasledujúci deň vyslúžil sviatosť birmovania v ďalších dvoch komunitách sektoru Planes v Rio Miel a Planes, kde miestne komunity aj napriek svojej chudobe, ho privítali s veľkou radosťou a štedrosťou.
Na začiatku decembra sme sa zúčastnili na stretnutí Presbyterio ampliado, čo je rozšírené stretnutie kňazov, rehoľných sestier a laických spolupracovníkov celej diecézy Trujillo, do ktorej patrí aj naša farnosť. Iba pre zaujímavosť celá diecéza ma rozlohu 25.000 km2 (a susedný štát El Salvador ma rozlohu iba 21.000 km2), ma 10 farnosti, 400 komunít a pracuje tu iba 17 kňazov z toho 10 diecéznych. Takže tu si človek uvedomí s akým nedostatkom kňazov sme tu konfrontovaní a ako tu potrebujeme pomocníkov z celého sveta a aj z nášho Slovenska.
Odporúčame sa do vašich modlitieb.

P. Jozef Noga, CM

webmail