Veľká noc - Honduras 2013

†! Veľká noc 2013*
Sandrelaya, Colón, Honduras

Milá Vincentská rodina na Slovensku, drahí naši dobrodinci, my Vaši vincentínski misionári sa Vám chceme prihovoriť z našej misie v tomto roku viery a v oktáve slávenia Paschy. Chceme Vám zaželať radostné slávenie Veľkonočných sviatkov, všade kde ste na našom milom Slovensku.
Vďaka obetavosti misionárov – našich predchodcov, – ktorí neváhali prísť sem do kraja Garifúnčanov, Mestikov a Miskquitov na pobreží Karibského mora a šíriť aj v týchto končinách Kristovo Evanjelium, sa slávia Veľkonočné sviatky spôsobom vlastným tunajšiemu ľudu. Aj naši farníci svojím početným zastúpením na procesii krížovej cesty na Veľký piatok dávajú o sebe poznať, ako veľmi potrebujú stretnutie s trpiacim Ježišom, aby mohli radostne a z čistým srdcom sláviť aj Jeho vzkriesenie.

Chceme spomenúť ešte niektoré udalosti, ktoré sa udiali v našej komunite pred slávením Paschy, ktoré priniesli v našej farnosti podstatné zmeny.
Dňa 8. marca sem zavítal otec provinciál Jozef Noga CM v doprovode brata Ľubomíra CM a dobrovoľníčky Vincentskej rodiny Lucie Forgáčovej z Dubodielov pri Trenčíne. Brat Ľubomír tu nahradí brata Jána Zemanoviča CM, ktorý končí svoju štyri a pol ročnú misijnú službu v Hondurase a na žiadosť provinciála sa vracia späť na Slovensko do komunity v Bijacovciach.

Dňa 17. marca otec provinciál posvätil novopostaveného centrálny kríž na miestnom cintoríne, za početnej účasti miestnych farníkov.
Dňa 19. marca sme privítali v našom misijnom dome diecézneho biskupa Lujsa Solé Fa CM, a na druhý deň sa za jeho účasti uskutočnila konala posviacka nového kostola v našej filiálke – Iriona Puerto, pod patronátom P. Márie Guadalupskej, ktorá je zároveň i patrónkou celej Latínskej Ameriky.
Dňa 22. marca sa uskutočnili pastoračné návštevy provinciála v dvoch sektoroch farnosti: Ciriboya a San Perdo de Tocamacho, za účelom oboznámenia sa s tamojšou sociálnou situáciou a víziou do budúcnosti.
Drahá naša Vincentská rodina sme veľmi radi, že sa môžeme s Vami podeliť o nové zážitky z našej i Vašej misie tu na Hondurase. Nech Vás Pán bohato odmení za akúkoľvek Vašu pomoc pre tunajšiu misiu a jej ďalšie projekty.

Brat Ľubomír Žemla CM a komunita


webmail