Duchovná obnova mladých

„Hovoriť s Bohom.“ Práve v duchu tohto motta sa niesla jednodňová duchovná obnova mladých našej farnosti Sangrelaya v Hondurase, ktorú sme s pomocou Božou zorganizovali 9. apríla tohto roku. Cieľom bolo ukázať mladým, že modlitba v ich živote nemusí byť iba niečo fádne a skostnatené, k čomu nemajú veľa chutí, ale že existuje mnoho nápaditých druhov modlitby, vďaka ktorým môže ich vzťah s Bohom získať nový impulz vpred. Ako dôležitá skutočnosť bola predstavená už i samotná príprava na modlitbu, ktorá bola prirovnaná k príprave lovca perál na lov – ten najprv odloží nabok všetko, čo by ho mohlo obmedzovať pri ponáraní, následne sa potrie olejom a napokon nájde vhodný kameň, ktorý mu pomôže dostať sa do hĺbok. Podobne to funguje aj pri príprave na modlitbu, ktorej zámerom je ponoriť sa do hĺbok vzťahu Boha ku každému osobitne a ku nám všetkým, a „vyloviť“ prostredníctvom modlitby z hĺbok poklady nevyčísliteľnej hodnoty.

Ukázali sme si tiež, aké je dôležité uvedomiť si pred rozhovorom s Bohom Jeho prítomnosť pri človekovi, ako správne prosiť a klopať, aby nám bolo otvorené, ako Bohu pri modlitbe načúvať, ako sa modliť osamote, s druhými, s použitím všetkých našich zmyslov, ako sa modliť pomocou obrazu či hudby,... Ako využiť pri modlitbe všetky dary, ktoré Boh mladému človeku ponúka a dáva.
Na duchovnej obnove sa zúčastnilo množstvo mladých z takmer všetkých 23 komunít – dediniek, ktoré v našej rozľahlej farnosti pravidelne navštevujeme. Pre mnohých z nich bola cesta na obnovu i späť skutočnom obetou. Tí z najvzdialenejšej komunity museli vyraziť ešte za súmraku, cestovať hodinu člnom cez ohromnú lagúnu a následne ešte ďalšiu hodinu a pol autom – natlačení na korbe, zahltení a pokrytí prachom z cesty a opekaní letným slnkom. Napriek všetkým ťažkostiam mladí prichádzali v takých húfoch, že nebolo možné ich ani počítať. Kuchárky vraveli, že na obede bolo 190 mladých spolu s ich doprovodom a rozdali 209 porcií. ;-)

Program duchovnej obnovy bol zavŕšený svätou omšou (ktorú mladí dozdobili asistenciou pri oltári, spevmi a rytmickou hudbou s už neodmysliteľnými bubnami) a spoločným fotením na vŕšku pod zrekonštruovaným krížom, pri nohách Ježiša, ktorý chce byť pre všetkých mladých ich sprievodcom, zmyslom a chuťou ich života.

Vďační za vaše modlitby, obety a materiálnu podporu, ostávame s vami všetkými – sledovateľmi aj podporovateľmi - spojení v modlitbách.

Vaši misionári zo Sangrelaye, Honduras.

webmail