10 rokov vo farnosti na Hondurase

Ponúkame Vám ďalšie správy z našej misie na Hondurase. Honduras je krajina v Strednej Amerike, ktorá práve v týchto dňoch oslávila dvestoročnicu svojej nezávislosti.
Starí Mayovia žili v tomto priestore už v rokoch 150 – 900 po Kr., no pobrežie Hondurasu objavil pre Európanov až Krištof Kolumbus v roku 1502 počas svoje štvrtej a poslednej výpravy. Kolonizáciu územia Hondurasu začal organizovať Hernán Cortés. Tento proces bol zavŕšený po roku 1500. Nezávislosť na španielskej korune vyhlásil miestny snem so sídlom v meste Comayagua 28. septembra 1821.
Kvôli pandémii koronavírusu sa však toto veľké výročie nedalo adekvátne osláviť a oslavy boli veľmi strohé.
Celkovo je situácia s ochorením COVID 19 na Hondurase zložitá. Oficiálne štatistiky nakazených ani zďaleka nereflektujú reálnu situáciu, pretože veľmi veľa nakazených buď to nemá prístup k testom alebo ani nechce byť testovaných. Je to aj kvôli tomu, že na chorých sa hľadí ako na hrozbu, no pritom oni sami si musia častokrát zabezpečovať všetko potrebné pre život. Hlavne v oblasti našej farnosti a jej podobných väčšina ľudí nemá chladničky a mikrovlnky alebo šporáky, aby si tam mohli uskladňovať potravu a následne ju prihriať alebo uvariť. Takže sú nútení byť stále medzi ľuďmi, a teda vírus sa šíri ďalej.
 Treba však povedať, že miestne tvrdé podmienky tunajších ľudí zoceľujú natoľko, že ich imunitný systém, čistenie dutín v morskej vode, miestna garifunská bylinková medicína – gifiti a iné prostriedky, im riziko nákazy rapídne znižujú.
Okrem slávnosti nezávislosti, sme mali aj my, v našom misijnom centre, ktoré je akoby srdce farnosti sv. Petra a Pavla, taká malé výročie. 25. septembra totiž uplynulo už 10 rokov odvtedy, čo Slovenská provincia Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul prevzala zodpovednosť za farnosť a prijala ju ako svoju misiu. Prvým slovenským farárom sa vtedy stal p. Stanislav Bindas, ktorý spolu s p. Jaroslavom Jaššom a bratmi Jánom Zemanovičom a Ľubomírom Žemlom výrazne pracovali aj na stavbe Misijného centra Božieho milosrdenstva. Po pátrovi Stanislavovi sa stal farárom p. Jozef Noga, bývalý provinciál vincentínov a po ňom, začiatkom tohto roka p. Jozef Kudla, ktorý je na misii spolu s p. Jánom Jančekom a bratom Ľubomírom Žemlom.
Na slávnosť bol pozvaný aj miestny otec biskup, mons. Luis Solá Fa, tiež vincentín, ktorý bol vlastne pri počiatku celej tejto našej misie. Jeho návšteva bola veľmi príjemná. Do určitej miery to bola aj tak trochu rozlúčka s ním, pretože v júli tohto roku dovŕšil 75 rokov života, a teda podal abdikáciu na svoj úrad ako je to zvykom. Uvidíme, či ho Svätý Otec ešte ponechá v službe. Každopádne aj on sa veľmi potešil z tejto návštevy, keďže od poslednej kvôli pandémii uplynuli už dva roky.
 Za týchto 10 rokov nás Pán, Boh, veľmi požehnával a dával nám najavo svoju starostlivosť, a že toto celé je Jeho dielo. Tá skúsenosť je na nezaplatenie. A vďaka mnohým z Vás sa reálne pomohlo stovkám ľudí či už pri opravách a stavbách ich obydlí, kostolov, zdravotných stredísk, alebo na zlepšenie ich situácie hraničnej chudoby. Rôzne výukové projekty pomohli ľuďom zlepšiť ich situáciu a v neposlednom rade formácia náboženská, morálna a sociálna im pomohla nájsť svoje miesto a smerovanie v živote. Ďakujeme Vám za všetku Vašu modlitbovú a hmotnú podporu.
Tak ako asi v celom svete, aj my tu pociťujeme citeľné oslabenie praktizovania viery a akoby takú duchovnú ospalosť. Veľa ľudí používa pandémiu ako výhovorku na to, aby sa nemuseli venovať svojmu vzťahu k Pánu, Bohu. Preto sa snažíme oživiť v ľuďoch motiváciu a organizujeme formačné stretnutia pre katechétov, delegátov Božieho Slova, hnutia sv. Jána XXIII a mladých. Snáď sa ľud, s Božou pomocou, znova nadchne pre Božie veci.
 Ruka v ruke s tým sa počas pandémie znížili aj príjmy farnosti potrebné na jej chod a organizáciu jej aktivít. Preto sme sa rozhodli zreorganizovať chov dobytka takým štýlom, aby to bolo efektívnejšie a dobytok nebol ohrozený vplyvmi počasia. Minulý rok nám totiž kvôli hurikánom a následným záplavám uhynulo niekoľko kusov kráv. „Najbližší sused“, ktorý má niekoľko hektárov pasienkov a sám je aj delegát Božieho Slova, spolupracuje na tomto projekte s nami. Farnosť začiatkom roka dodá mladé býky, ktoré on na svojich pozemkov vychová a vykŕmi tak, aby sa v novembri dali predať za päťnásobok kúpnej ceny. Tento model sa javí ako najefektívnejší aj kvôli veľkým záplavám, ktoré každý rok ničia veľké územia pasienkov.
Stavba nášho nového farského kostola je na dobrej ceste, aby sme ho, ak Pán, Boh, dá, mohli posvätiť začiatkom budúceho roka. Momentálne sa pracuje na maľovke, miestny remeselník robí dvere, objednané sú okná a v najbližších dňoch sa bude betónovať podlaha. Je to dosť zložitý proces logistiky a organizácie práce, keďže dodávateľ materiálov sa nachádza 4 hodiny cesty autom od nás a naše spojenie býva veľmi problematické kvôli veľmi slabému signálu.
 Okrem toho sme začali organizáciu stavby kostola v dedinke Pueblo Nuevo, ktorý nám zničili hurikány minulý rok. Je to v dosť ťažko dostupnej oblasti medzi morom a lagúnou v dedinke, v ktorej sa nachádza dôležitý cestovný uzol, prekladisko a malý prístav. Dlho trvalo získanie nového pozemku keďže starý pozemok z polovice už neexistuje – je súčasťou lagúny. Dedinka veľmi súrne tento kostolík potrebuje, pretože sa už v podstate dostávame do obdobia dažďov, v ktorom hrozia silné lejaky a vetry, ktoré môžu započatú skazu dovŕšiť. Ľudia totiž stále slávia bohoslužby v takto zruinovanom chráme, ktorý z jednej tretiny visí nad vodou.
 Preto sa chceme obrátiť aj na Vás, drahí bratia a sestry. Ak by ste chceli podporiť tieto naše projekty v prospech evanjelizácie miestneho ľudu Vašimi modlitbami, budeme veľmi radi. Ak by ste chceli a mohli aj finančne pomôcť pri výstavbe chrámov, pri formácii alebo na samoudržateľnosť farnosti formou chovu kráv alebo iné z našich projektov, budeme Vám nesmierne zaviazaní.
 Drahí bratia a sestry, sledujeme, že aj na Slovensku to s pandémiou nevyzerá ružovo, ale chceme Vás ubezpečiť, že sa za Vás, našich dobrodincov, modlíme a každý z nás obetuje za Vás raz mesačne svätú omšu. Nech Vás Pán odmení Nebeským kráľovstvom za všetko dobré, čo konáte a posilní Vás zvlášť v tomto misijnom mesiaci októbri, aby ste boli Jeho autentickými svedkami v tomto svete.

Vaši vďační misionári Ľubomír, Ján a Jozef

webmail