Jubilejný rok milosrdenstva na Hondurase

Milí naši misijní priatelia,
hlásime sa vám z Misijného centra Božieho milosrdenstva v Sangrelayi v Hondurase. Ako celá Cirkev, aj my tu, v diaľavách na miestach prvého kontaktu Európanov s americkým kontinentom (miesto prvej svätej omše na americkom kontinente leží len niekoľko desiatok kilometrov od nás) slávime Jubilejný rok milosrdenstva. A začali sme ho vo veľkom štýle – požehnaním kaplnky Božieho milosrdenstva priamo tu, v našom misijnom centre a otvorením Svätej brány. Naši veriaci majú teda obrovskú príležitosť v blízkosti svojich obydlí putovať do náručia milosrdného Otca, ktorý chce robiť veľké veci v životoch nás všetkých. Kaplnku prišiel požehnať otec biskup Michael Lenninghan, ktorý je pôvodom z Írska, no slúži už niekoľko rokov vo vedľajšej diecéze, ktorá je veľmi mladá – nedávno založená.
Trojhodinová slávnosť spojená so sviatosťou birmovania sa však niesla v trošku smutnej atmosfére, pretože práve v ten istý deň sme pochovali jedného z dvoch zavraždených mladíkov z našej farnosti. Oni spolu s ďalšími vozili ľudí do miest a časť cesty absolvovali po pláži (preto ich volajú playeros). Sú akoby súkromnými mikrobusmi – pickupmi. Ráno pred svitaním však jeden z nich zapadol so svojím vozidlom pár kilometrov od nás v ústí rieky v piesku na čo mu dve ďalšie autá prišli na pomoc. Vojaci skrývajúci sa v kríkoch si ich zmýlili s pašerákmi drog (aj keď mali korby plné ľudí a malých detí) a bez overenia začali na nich strieľať so samopalmi, pričom dvoch smrteľne zranili a zničili autá. Ľudia utekali do krovia, skákali do mora a všemožne sa snažili skryť. Vojaci paľbu zastavili až po niekoľkých minútach, keď jedna matka zdvihla svoje niekoľkomesačné dieťa nad hlavu a ironicky a zúfalo zakričala: „zabite ho“, pričom náboje minuli ju aj dieťa len o centimetre a spôsobili im popáleniny. Smutné je, že vojaci svoju chybu nepriznali a všemožne sa chcú vzdať akejkoľvek zodpovednosti – aj snahou podplatiť svedkov a ohováraním v médiách.
Aj táto udalosť nám na začiatku Roku milosrdenstva ukázala ako veľmi Božiu lásku všetci potrebujeme. Ježiš prišiel volať všetkých nás – pretože všetci sme hriešnici. Skláňa sa k nám a berie si nás na plecia a nesie nás v našich ťažkostiach a problémoch života. Avšak iba ak mu to dovolíme. On sa nenanucuje, ale ponúka svoju lásku, ponúka seba, dáva sa nám celý, umiera sebe, aby sme my žili. A to je podstata Jeho milosrdenstva. Miluje viac bez ohľadu na našu odozvu.
Vďaka Bohu, minulý rok sme okrem rôznych ťažkých a náročných situácií zažili aj množstvo prejavov lásky – či už zo strany našich veriacich, neveriacich alebo aj zo strany iných krajín. Medzi nimi aj mnohí z Vás pomohli našej misii hlavne svojimi modlitbami, no taktiež aj nezanedbateľnou finančnou pomocou. Vďaka Vám a Vašej pomoci sa obnovilo, opravilo alebo postavilo viac ako desať domov pre chudobné rodiny, niekoľko škôl, nemocnica, viacero kostolov, zrealizovala sa formácia viacerých skupín pastoračných pracovníkov (delegátov Božieho slova, mimoriadnych vysluhovateľov Eucharistie, katechétov), manželských párov, zabezpečili sa projekty a formácia v rámci sociálnej pastorácie, výuka cez rozhlas, kurz šitia pre ženy a mnohé iné. Azda to tiež nie je prejav milosrdenstva Božieho, ktoré podnietilo dobré duše ku konaniu skutkov telesného a duchovného milosrdenstva? V mene všetkých chudobných Vám chceme prejaviť obdiv a povedať jednoduché, ale úprimné: ďakujeme.
Zvlášť by som chcel ešte spomenúť zaujímavú skúsenosť milosrdnej lásky, ktorú nám zoslal dobrý Boh v minulom roku. Z Mexika k nám prišla skupina asi 120 dobrovoľníkov, mladých ľudí, ktorí obetovali svoje prázdniny a svoje úspory, aby prišli na týždeň pomôcť do zhruba 10 dedín našej farnosti. Rozdelili sa do cca. desaťčlenných skupín a v dedinkách pomáhali s realizovaním zväčša stavebných projektov, ktoré by si obec sama nemohla dovoliť zrealizovať. So sebou priviezli veľké množstvo materiálu a šesť vojenských kamiónov s vojakmi ich pomohlo rozvoziť na určené miesto. Hlavný sponzor venoval na túto akciu materiál v hodnote viac ako milióna lempír (cca. 40 000€). Okrem toho mladí zjednotili dedinky a pomohli im spolu pracovať na jednom diele. Tiež sa s nimi modlili a vytvorili spoločenstvo radosti.
Aj toto je teda prejav milosrdnej lásky, ktorá nečaká odmenu tu na zemi, ale na tú nebeskú. Nech nám, bratia a sestry aj tento čas pôstu slúži na spoznávanie seba a nech nám prostredníctvom modlitby, odriekania a nezištnej pomoci otvára srdcia pre druhých – hlavne tých, čo to najviac potrebujú. A tých je vždy okolo nás neúrekom. Poznáme ich?
S vďakou v srdci Vám žehnajú a o modlitby prosia bratia vincentíni zo Sangrelaye.

P.S.: každý kňaz Misijnej spoločnosti raz za mesiac slúži svätú omšu za našich dobrodincov. Boh Vás žehnaj.


webmail