V nasledujúcom roku by sme chceli v mnohých projektoch pokračovať, pretože vidíme túto potrebu. Evanjelizácia ide častokrát ruka v ruke so sociálnou prácou a konkrétnou pomocou chudobným. Mnohí sú odkázaní na pomoc od iných. A to nielen hmotnú. V mnohom sa tunajšia pastorácia podobá tej z čias svätého Vincenta. Chudoba je veľká a korupcia v krajine autodeštrukčná. Stratený svet dedín vzdialených na hony od civilizácie je semenišťom a skrýšou rôznych živlov, s ktorými sa stretnúť môže byť nebezpečné. Predvianočné prepadávanie a rabovanie celých autobusov a áut nie je ničím výnimočným. V krajine za rok ubudne 7500 ľudí, ktorých zabijú, no takisto pribudne okolo 7500 vrahov.

Priatelia, môžeme Pánu Bohu „ruky, nohy bozkávať“ za to, že sme sa narodili v krajine, ktorá je úplne niekde inde aj čo sa týka viery, aj čo sa týka kultúry a sociálnej sféry, ale aj morálky. Preto, okrem modlitieb za našu misiu, Vás chceme prosiť o to, aby ste boli aj Vy budovatelia civilizácie lásky v našej krajine. Pravda je len jedna. Nenechajme si vziať hodnoty, za ktoré si už náš národ svoje vytrpel a ktoré sme tak ťažko vybojovali. Relativizmus a indiferentizmus. Toho sa máme chrániť ako nám to povedal svätý Ján Pavol II. pri jednej zo svojich návštev. Lebo keď je niečo relatívne, tak ide o uhol pohľadu každého jedného. A v tom prípade nejestvuje absolútna pravda. A ak je niekto indiferentný, tak potom ho nič nezaujíma, nevšíma si. A keď si nevšímam, keď nevidím, môže sa stať čokoľvek. Aj veľké zlo. A to je veľmi nebezpečné. Ale Pán hovorí: „Bdejte!“ My sme zodpovední za svoj život, svoje rodiny, svoju krajinu i za svet. Buďme všetci misionármi. Misia znamená poslanie. A Ježiš nás posiela všetkých: matka je misionárka, pracovník pri páse, pôrodná asistentka tiež, dôchodca, aj puberťák. Ide len o to, ako sa kto chopí tejto príležitosti a úlohy.

Bratia a sestry, ďakujeme Vám znovu za dobro, ktoré robíte. Nech Vám dobrý Boh odmení každý skutok, slovo, každú dobrú túžbu. Nech Vám dá pokojné a radostné Vianoce, aby ste sa nechali „nakaziť“ radosťou evanjelia, ktoré prináša toto narodené Dieťa – také jednoduché a spontánne ako len deti vedia byť. Zároveň Vám prajeme úspešný celý rok 2015 a posielame misijné požehnanie.
Boh Vás žehnaj.
Vaši bratia misionári Stanislav, Ľubomír a Jozef

P.S.: za všetkých, ktorým sa pomohlo, posielame prejav vďačnosti aspoň jednej rodiny s deviatimi deťmi, ktorej sa zrekonštruoval domček (tento projekt je zachytený na prvých troch fotografiách):

Poďakovanie
Všemohúcemu Bohu za to, že zachováva v zdraví nás, naše deti a celú rodinu.
Kňazom – vincentínom za bezvýhradnú podporu pri stavbe nášho domčeku. O to viac, že bez tejto pomoci by projekt rekonštrukcie nášho domu by oveľa náročnejší. Preto je táto pomoc pre nás veľmi dôležitá.
Za všetko sme vďační. Prajeme Vám veselé Vianoce a úspešný rok 2015.
Na záver chceme povedať, že sme šťastní a plní radosti, že sa splnil náš sen – rekonštrukcia nášho bývania.
Vďaka Bohu i Vám, vincentská rodina.
Vďační
Emelí Ruiz a Arnaúl Zamora (z dedinky Cocalito)


webmail