Veľkonočný pozdrav z Hondurasu

Drahí bratia a sestry, naši drahí misijní priaznivci. V mene našej vincentínskej komunity v Sangrelayi vám želám požehnanú Veľkú noc . Nech Zmŕtvychvstalý Pán naplní naše srdcia svojim pokojom a láskou. Nech nás premení a naplní svojim Svätým Duchom, aby sme boli Jeho živými svedkami v tomto svete, a aby sme vedeli prijať všetko z Jeho ruky.


Ďakujeme vám za vaše modlitby , obety a finančnú podporu pre našu misiu. V živote ľudí na našej misii sa odohrávajú rôzne životné situácie, poznačené bolesťou a utrpením. Pred niekoľkými dňami zmizli bez zvesti štyria miestny rybári z jednej našej filiálky. Ráno sa vybrali na more loviť ryby a doteraz sa nevrátili. V ďalšej filiálke zomrelo niekoľko ľudí v dôsledku vyrovnávania účtov drogovej mafie. Pred niekoľkými dňami sme mali pohreb 36 ročnej učiteľky, ktorá bola zastrelená v hlavnom meste neznámym človekom. Utrpením bol poznačený aj náš život na Veľký týždeň, ktorý sme začali. Na Zelený štvrtok som mal dosť nepríjemnú skúsenosť. Trpel som s Pánom Ježišom. Samozrejme, že to moje utrpenie sa nedá porovnať s Jeho utrpením. Vracali sme sa z jednej filiálky . Išlo sa ťažko .


V noci som prechádzal autom prvý raz rieku pri ústi do mora. Stratil som orientáciu a auto stiahlo do väčšej vody. Len sme si životy zachraňovali útekom cez okná. Kým dorazil traktor, tak sme sa len bezmocne pozerali , ako voda postupne zalieva auto, modliac sa ruženec k Božiemu milosrdenstvu. Každá minúta bola ako večnosť. Nakoniec po nejakej hodine a pol sa nám podarilo zohnať traktor. Auto sme horko- ťažko vytiahli a odtiahli do najbližšej dediny. Na misijnú stanicu sme sa vrátili s bratom Janom pred polnocou celkom premočení a vyčerpaní. Ako sa zistilo neskoršie , tak voda vošla do aj do motora a je veľkou otázkou , aký bude ďalší osud toho auta. Je to ten starý Ford, čo sme dostali z USA. Len pred nejakým časom sme na ňom urobili generálku. Slúžilo nám potom ešte dva týždne. Aj takto vyzerá život na našej misii. Pán dal , Pán vzal, nech je zvelebené meno Pánovo. Keď sme prijali z Božej ruky dobré, prečo by sme nemali prijať aj zlé, ako hovoril spravodlivý Jób. Prosíme aj naďalej o modlitby a vašu podporu. Vo svätom Vincentovi za celú komunitu v modlitbách spojený

o. Jaroslav

webmail