Zachovaj si dôveru voči sebe samému a zachováš si skromnosť.
sv.Vincent de Paul, myšlienka na utorok 09.08.2022

webmail