31.august 2024 termín blahorečenia Janka Havlíka

Bratislava 27. februára (TK KBS) Slávnosť blahorečenia Božieho
služobníka Jána Havlíka sa uskutoční v sobotu 31. augusta 2024 v
Šaštíne. Zástupcom Svätého Otca Františka na slávnosti bude prefekt
Dikastéria pre kauzy svätých, kardinál Marcello Semeraro. Vatikánsky
štátny sekretariát o tom informoval bratislavského arcibiskupa
metropolitu Mons. Stanislava Zvolenského, ktorý dnes prijal provinciála
Slovenskej provincie Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul P. Tomáša
Brezániho, CM a Petra Nováka, koordinátora príprav slávnosti
blahorečenia. Debatovali spolu o prípravach, organizácii a logistike
podujatia.

„Tešíme sa, že už môžeme oznámiť termín a miesto blahorečenia Jána
Havlíka. Za blahoslaveného ho vyhlási v sobotu 31. augusta 2024 v
Šaštíne kardinál Marcello Semeraro, prefekt Dikastéria pre kauzy
svätých," uviedol po stretnutí provinciál slovenských vincentínov P.
Tomáš Brezáni, CM. „Ján Havlík sa tak stane ďalším svedkom z obdobia
prenasledovania Cirkvi komunistickým režimom, ktorého mučeníctvo Cirkev
oficiálne uznala. Už teraz pozývam všetkých, osobitne veriacich zo
Slovenska a členov vincentínskej rodiny, aby prišli spolu s nami prežiť
slávnosť blahorečenia," uviedol arcibiskup Zvolenský.

Ján Havlík bol bohoslovcom Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul.
Zomrel v roku 1965 ako 37-ročný na následky mučenia v komunistických
väzniciach. Pápež František schválil 14. decembra 2023 dekrét o
mučeníctve Jána Havlíka CM in odium fidei, teda z nenávisti k viere, čím
rozhodol o tom, že bude blahorečený. Slovenská provincia Misijnej
spoločnosti sv. Vincenta de Paul začala prípravy na slávnosť
blahorečenia v januári. V týchto dňoch vytvorila prípravný tím, v ktorom
budú zástupcovia rehole, arcidiecézy a ďalší jednotlivci a dobrovoľníci
z celého Slovenska i zahraničia.

Viac o živote Jána Havlíka je na internetovej stránke www.janhavlik.sk.
Priblížuje základné životopisné údaje Jána Havlíka, proces prípravy jeho
blahorečenia a modlitby na príhovor Božieho služobníka. K dispozícii je
už aj profil na sociálnej sieti Facebook
(https://www.facebook.com/HavlikJanko). K blahorečeniu bola zároveň
vytvorená e-mailová schránka s názvom blahorecenie@vincentini.sk, bude
slúžiť pre všetkých, ktorí sa budú chcieť dozvedieť viac.

Komunikačný tím slávnosti blahorečenia Jána Havlíka

webmail