Farnosť tvorí obec Bohdanovce nad Trnavou a filiálna obec Šelpice. Program prvej a poslednej nedele prebiehal vo farskom kostole aj v Kostole Krista Kráľa v Šelpiciach. Obec Bohdanovce nad Trnavou má viac okolo 1 500 obyvateľov a Rímskokatolícky kostol sv. Petra a Pavla bol postavený v 14. stor. a neskôr bol viackrát prestavovaný až do dnešnej podoby. Od 70. rokov minulého storočia do roku 1990 bola k Bohdanovciam pričlenená obec Šelpice. V referende v roku 1990 občania oboch častí rozhodli o rozdelení obce na dve samostatné samosprávne jednotky.
Sviatosť zmierenia sa vysluhovala vo Farskom kostole dopoludnia od 9:00 do 12:00 a popoludní od 14:00 do momentu, kedy to bolo potrebné. V úvodnú nedeľu misií boli sväté omše o 8:30 v Šelpiciach a o 10:00 v Bohdanovciach. Popoludní o 15:00 bolo stretnutie s mládežou a o 17:00 stavovská náuka pre mužov. V pondelok P. Pavol a P. Alojz navštívili vedenie miestnej samosprávy a ZŠ a MŠ. Popoludní bola svätá omša za účasti detí. Svätú omšu spevom sprevádzala laická misionárka a spolupracovníčka misijného tímu Mária, ktorá z miestnych detí vytvorila krásny spevokol. Večer sa konala stavovská náuka pre ženy. V utorok misionári navštívili svojho spolubrata, otca arcibiskupa Mons. Jána Oroscha, ktorý sa zaujímal o dielo ľudových misií na území jeho diecézy. Počas nasledujúcich dní misijný program pokračoval s konkrétnym zameraním, napr. na spomienku na zosnulých, na deti, manželov, seniorov. Piatok bol tradične pôstnym dňom obetovaným za duchovné ovocie misií. V sobotu popoludní bol program pre mladých, ktorý si pripravili seminaristi Misijnej spoločnosti Samuel Mladý a Peter Ťažký a povzbudili ich v objavovaní vlastného povolania. Počas večernej svätej omše sa požehnali a odovzdali dve putovné kaplnky Panny Márie Zázračnej medaily a predtým deti zahrali divadelné predstavenie o zjavení Panny Márie sv. Kataríne Labouré.
Misie sa uzavreli v nedeľu 30. apríla dopoludňajšími svätými omšami. Popoludní o 14:00 bolo spoločné ukončenie misií. Začalo sa vystavením Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej a nasledovala eucharistická adorácia s úkonom zverenia farnosti Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Potom miestny pán farár poďakoval veriacim za pomoc pri organizovaní misií a aj celému misijnému tímu. Za všetkých prítomných sa poďakovali viacerí farníci a deti. Následne sa všetci presunuli na priestranstvo pred kostolom, kde sa požehnali misijné kríže pre farnosť aj filiálku a misijné krížiky i devocionálie, ktoré si farníci zadovážili. Misionári potom „vrátili“ farnosť pánovi farárovi Františkovi a každý z prítomných si osobne uctil misijný kríž a mohol tak získať plnomocné odpustky. Sväté misie vo Farnosti Bohdanovce nad Trnavou sa konali po 13. rokoch, ktoré taktiež viedli pátri vincentíni. Na záver sa veriaci osobne rozlúčili s misionármi.
P. Dominik Pavol, CM


webmail