Slovenský misijný tím

P. Tomáš Brezáni, CM - P. Ondrej Skočík, CM

 

Misionári sv. Vincenta prosia o modlitby...

"Našim hlavným cieľom", hovorí sv. Vincent, "je vyučovanie chudobného vidieckeho ľudu". Ľudové misie, alebo ako sa im aj často hovorí "Sväté misie", sú duchovnou obnovou jednotlivých farností, kde prichádzame na pozvanie miestneho pána farára. Je to osobitný Bohom požehnaný čas, na ktorý si mnohí berú dovolenky, náhradné voľno alebo vymieňajú služby tak, aby sa mohli v čo najväčšej miere zúčastniť na misiách. Za Misijnú spoločnosť sv. Vincenta de Paul sú pre misijný tím vyčlenení P. Ondrej Skočík, CM, a P. Tomáš Brezáni, CM. Snažíme sa osloviť všetkých: deti a mládež, mužov a ženy i chorých a starých, ale aj horlivých i ľahostajných. Cítime však, že to čo sa ľudí dotýka nie je naša múdrosť alebo šikovnosť, ale len a len Božia milosť.

Sv. Vincent povedal: "Boh je LÁSKA a chce, aby sme išli k nemu prostredníctvom lásky. On aj skrze misie, toto dielo Prozreteľnosti, túži aby všetci zakúsili jeho veľkorysú dobrotu a odpúšťajúcu lásku." Je to Boh, ktorý ľudom otvára srdcia v generálnej spovedi aby ich uzdravil a ponúkol im nový život. Jedine vďaka modlitbám a obetám mnohých ľudí Boh túto milosť zosiela a my sme toho svedkami. A preto s veľkou prosbou aspoň o malú modlitbu sa obraciam na celú vincentínsku rodinu.
Kontakt na nás:
P. Ondrej Skočík, CM
Misijný dom
053 06 Bijacovce
@: o.skoco@gmail.com
tel:  0948 857322
Ak chcete podporiť ľudové misie:
č.ú. 2927 826405/1100

Program na rok 2017

DátumĽudové misieObnova misií
9.2. - 12.2. Vinodol
25.2. - 5.3.Koprivnica 
16.3. - 19.3. Sedliacka Dubová
25.3. - 2.4.Pohronská Polhora 
27.4. - 30.4. Veľká nad Ipľom
18.5. - 21.5.. Sokolovce
15.6. - 18.6. Lieskovec
30.9. - 8.10.Skalica 
21.10. 29.10.Matiašovce 
 9. - 12. 11. Medzibrod
23. - 26.11. Čachtice
9.12. - 17.12.Hozelec 

webmail