Slovenský misijný tím

P. Tomáš Brezáni, CM - P. Ondrej Skočík, CM

 

Misionári sv. Vincenta prosia o modlitby...

"Našim hlavným cieľom", hovorí sv. Vincent, "je vyučovanie chudobného vidieckeho ľudu". Ľudové misie, alebo ako sa im aj často hovorí "Sväté misie", sú duchovnou obnovou jednotlivých farností, kde prichádzame na pozvanie miestneho pána farára. Je to osobitný Bohom požehnaný čas, na ktorý si mnohí berú dovolenky, náhradné voľno alebo vymieňajú služby tak, aby sa mohli v čo najväčšej miere zúčastniť na misiách. Za Misijnú spoločnosť sv. Vincenta de Paul sú pre misijný tím vyčlenení P. Ondrej Skočík, CM, a P. Tomáš Brezáni, CM. Snažíme sa osloviť všetkých: deti a mládež, mužov a ženy i chorých a starých, ale aj horlivých i ľahostajných. Cítime však, že to čo sa ľudí dotýka nie je naša múdrosť alebo šikovnosť, ale len a len Božia milosť.

Sv. Vincent povedal: "Boh je LÁSKA a chce, aby sme išli k nemu prostredníctvom lásky. On aj skrze misie, toto dielo Prozreteľnosti, túži aby všetci zakúsili jeho veľkorysú dobrotu a odpúšťajúcu lásku." Je to Boh, ktorý ľudom otvára srdcia v generálnej spovedi aby ich uzdravil a ponúkol im nový život. Jedine vďaka modlitbám a obetám mnohých ľudí Boh túto milosť zosiela a my sme toho svedkami. A preto s veľkou prosbou aspoň o malú modlitbu sa obraciam na celú vincentínsku rodinu.
Kontakt na nás:
P. Ondrej Skočík, CM
Misijný dom
053 06 Bijacovce
@: o.skoco@gmail.com
tel:  0948 857322
Ak chcete podporiť ľudové misie:
č.ú. IBAN SK26 1100 0000 0029 2782 6405

Program na rok 2019

DátumĽudové misieObnova misií
9.3. - 17.3. Huncovce 
28.3. - 31.3.  Liptovské Revúce
11.4. - 14.4.  Snina - pôstna obnova
2.5. - 5.5.  Domaňovce - duch. obnova
16.5. - 19.5.  Biely Potok - RK
21.9. - 29.9. Hronský Beňadik  
10.10. - 13.10.  Horovce
19.10. - 27.10. Vojčice 
7.11. - 10.11.  Lučenec - Rúbanisko
21.11. - 24.11.  Nová Ľubovňa
7.12. - 15.12. Jankovce 

webmail