Teologické bohatstvo v živote Svätej Alžbety Setonovej

Je mi cťou prijať túto medajlu Sv. Alžbety Setonovej za prínos v oblasti teológie a ďakujem Dr. Tony Aretzovi, Sr. Marge Kloosovej a členom Oddelenia náboženských štúdií na Vysokej škole Mount Saint Joseph za nomináciu. Niektoré z mojich najobľúbenejších a najváženejších teologičiek patria medzi tých, ktorí už predtým toto ocenenie získali: Monika Hellwigová, Mary Ann Donovanová SC, Elizabeth Johnsonová, Lisa Sowle Cahillová, Sandra Schneidersová, Elizabeth Dreyerová, Margaret Farleyová. Musím prijať s pokorou to, že som začlenená do spoločnosti tých, ktoré som považovala za ikony a dôveryhodných radcov.


Toto ocenenie nesie meno ženy, ktorá žila krátky, ale plný život, ktorý obsahoval niekoľko povolaní, do hĺbky pochopený a pozoruhodný život, život obrátený k Bohu, ktorého milosti spoznávala v každom okamihu, život nádeje uprostred protivenstiev, vášnivý a plodný život služby, ktorá korenila z prítomnosti druhých a jej Boha.
Alžbeta Anna Bayley Setonová nenapísala nijaké teologické pojednanie, ani nechodila na žiadne prednášky v seminári alebo na vysokej škole. Bolo by však nesprávné tvrdiť, že jej život postráda akýkoľvek teologický obsah. Svoj život žila v hlbokej duchovnosti, zakotvenej v pôde pevnej teológie. Dnes sa chcem podrobnejšie zaoberať jej životom a priblížiť tri aspekty jej duchovnosti : pamäť, nádej a prítomnosť.
Ponúknem niektoré úvodné poznámky o teológii a spiritualite jej životného príbehu. Potom budem hovoriť vo väčších detailoch o pamäti, nádeji a prítomnosti, čo sú výrazy bohaté na teologické významy. Popisujú aspekty bežnej ľudskej skúsenosti v ktorej sa každý z nás môže stretnúť so svätým Božím tajomstvom, ktoré nás obklopuje. Pamäť, nádej a prítomnosť vyzývali alebo dokonca nútili Alžbetu, aby zmenila svoje konanie. V dnešnom svete sú čnosti, sily, veľmi potrebné. Na záver si všimnem Alžbetinu múdrosť nájsť hojnosť v nedostatku, ktorý je nateraz takou dôležitou súčasťou nášho života.
Najskôr mi dovoľte hovoriť osobne. Moje priateľstvo s Alžbetou (niekto by hovoril o posadnutosti) siaha mnoho rokov dozadu. Prežila som veľkú časť svojho života v spoločnosti ženy, ktorá zomrela pred viac ako 180 rokmi! Prvý raz som sa o nej dozvedela pred II. Vatikánskym koncilom predtým, ako bola vyhlásená za svätú - prvej zo svätých, narodených v Amerike a aby som bola presná, keď Sestry požiadali nás, deti farskej školy, aby sme sa modlili k nej o zázrak. V čase, keď bola v roku 1963 beatifikovaná, som vstúpila do ňou založenej kongregácie.

V roku 1982 som sa začala vážne zaoberať výskumom jej života. Naša kongregácia ma požiadala, aby som si pripravila referát (poznáte to, ako to chodí). Prednášala som o charizme Sestier milosrdenstva, ale povedali mi, aby som hovorila o Alžbete Setonovej. Pozrela som sa na jej život cez šošovku ženy a matky, dcéry Cirkvi a pohľadom cez jej bolestné straty. Tieto témy mi pomohli osvetliť svoj vlastný život a príbeh môjho náboženského spoločenstva.
27 rokov a preplnené regály, kartotéky, neskôr pevné disky, som tu stále a hovorím a učím sa o Alžbete Setonovej. Stala sa mojim poradcom, mojou priateľkou, mojou sestrou, Jej telo je mŕtve, ale jej duch prekvitá.
Veľká časť mojej práce za posledných 15 rokov spolu s mojou priateľkou a kolegyňou Sestrou Judith Metzovou a s členmi nášho Poradného výboru spočíva v snahe vydolovať písomnosti Alžbety Setonovej, preskúmať viac ako 1100 dokumentov, uložených vo vyše 15 archívoch v USA a Kanade. Zvlášť sme sa zamerali na jej listy a denníky v ktorých sa pozoruhodne odráža obraz pochádzajúci zo zdroja teologickej a duchovnej múdrosti. Dnes by som sa chcela s vami podeliť o niektoré hodnoty z tejto úrody.


webmail