Formačné stretnutie Misijnej spoločnosti

V Bratislave sa uskutočnilo formačné stretnutie členov Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul (vincentíni), ktoré sa oficiálne koná každý rok v provinciálnom dome. Nosnou témou bola prednáška P. Luigiho Mezzadriho – talianskeho historika Misijnej spoločnosti – s názvom Svätý Vincent de Paul, človek horizontov. Súčasťou programu bola spoločná svätá omša, ktorú celebroval otec provinciál P. Tomáš Brezáni, CM spolu s kňazmi, bratmi, seminaristami a farníkmi v Kostole sv. Vincenta de Paul v Ružinove. Páter provinciál vo svojom príhovore vyjadril túžbu, aby nás Boží Duch, urobil hodnými svedkami a hlásateľmi evanjelia. Po prijímaní si členovia Misijnej spoločnosti obnovili svoje zasvätenie, ako to býva zvykom na výročný deň založenia Misijnej spoločnosti každého 25. januára.

Pri tejto príležitosti všetkých srdečne pozývame spoločne s nami osláviť sviatok Obrátenia sv. apoštola Pavla v našom Kostole vo farnosti Bratislava-Prievoz. Svätú omšu o 18:00 bude celebrovať Mons. František Rábek.webmail