Zázračná Medaila v závode na 100 metrov na Olympijských hrách
Večer v nedeľu 14. augusta 2016 slávny jamajský šprintér Usain Bolt získal zlato svojim charakteristickým, dynamickým a ľahkým behom v závode na 100 metrov na Olympiáde v Rio de Janeiro. Bola to jeho tretia olympiáda, kde získal zlatú medailu a tak sa stal prvým atlétom na svete, ktorý na troch po sebe nasledujúcich olympijských hrách v behu na 100 metrov získal zlatú medailu. Niet ani najmenšej pochybnosti o tom, že Bolt je najrýchlejším mužom na svete.

Avšak nie je v centre pozornosti poznámka, že Bolt je hlboko veriaci katolík. V auguste roku 2012 po Boltovej účasti na Olympijských hrách v Londýne Catholic News Agency priniesla správu, že Vatikán pozval Usaina Bolta k účasti na konferencii o náboženskej slobode. V článku bola zmienka, že " ako katolík, Bolts je známy tým, že sa pred závodom vždy prežehná."

K doplneniu poznámok o jeho vonkajších prejavoch viery, povzbudivejších ako tvrdo nadobudnuté zlaté medaily patrí, že nosí jednu omnoho mocnejšiu medailu: Zázračnú Medailu, ako ju nazvala Francúzska Svätá Katarína Labouré (1806-1876). Súčasťou Zázračnej medaily je nápis, obsahujúci prosebnú modlitbu k Pánovej Matke, ktorá znie:" O Mária, bez poškvrny dedičného hriechu počatá, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame." Môže to byť aj naša modlitba prosby k Panne Márii, ktorá nás stále bližšie priťahuje k jej Synovi. Môžeme sa o tom dozvedieť viac, keď navštívime Kaplnku Panny Márie Zázračnej Medaily v Paríži.

Usain Bolt sa pripravuje na svoje tridsiate narodeniny dňa 21. augusta 2016 a na plný život pred ním s presvedčením, že bude predvádzať svoje atletické nadanie. Takže sa za neho modlime, aby i ďalej viedol ostatných k Ježišovi Kristovi podľa vzoru svojej viery, uchovávajúc si v pamäti a v srdci slová ohromujúco statočného Svätého Pavla, ktoré napísal v Druhom liste Timotejovi: " Verne som sa zúčastnil na zápase, beh som dokončil, vieru som zachoval. Už mi je pripravený veniec spravodlivosti, ktorý mi v onen deň udelí Pán ako spravodlivý Sudca a to nielen mne, ale všetkým, ktorí s láskou očakávajú jeho príchod."

Podľa www.famvin.org preložil B. Ďungel CM


webmail