Z hriešnika sa stáva človek Bohu milý, akonáhle sa pokorí. Keď sa pokoríme, i keď sme boli zločincami, pokora nás zmení na spravodlivých.
sv.Vincent de Paul, myšlienka na štvrtok 13.06.2024
31.august 2024 termín blahorečenia Janka Havlíka

webmail