Keby Boh dopustil, žeby sme boli nútení ísť vypomáhať do dedín a mali k životu len to najnutnejšie, alebo že by sme si museli vyžobrať aj chlieb, alebo len v nedostatočnom oblečení museli spať pod holým nebom a keby niekto prišiel a opýtal sa: Úbohá osoba, čo ťa priviedlo do tejto najkrajnejšej biedy? – Aké šťastie, keby sme mohli odpovedať: Milosrdná láska!
sv.Vincent de Paul, myšlienka na nedeľu 26.05.2019

webmail