Človek, ktorý prežil slabosti a skúšky na sebe samom, má pre ne pochopenie u druhých.
sv.Vincent de Paul, myšlienka na stredu 29.03.2023

webmail