Trpezlivo znášať utrpenie a mlčať, to je najlepší prostriedok, ako získať čnosti a osláviť Boha.
sv.Vincent de Paul, myšlienka na utorok 05.03.2024
31.august 2024 termín blahorečenia Janka Havlíka

webmail