Úvahy nad službou chodobným

Rád by som sa s vami zamyslel nad niektorými okolnosťami, ktoré si vyžaduje služba chudobným. V prvom rade sa chcem vyjadriť niekoľkými slovami o povolaní k službe chudobným. Musí byť základným postojom každého z nás poznanie a skúsenosť, že služba chudobným vyplýva z povolania, ktoré dáva Boh.  

Podľa: James Cormack, CM: Reflection on service to the poor, Vincentian heritage, November 1992 , Perryville, MO
Spracoval a preložil : P. Bohumír Ďungel, CM 
doc

Úvahy nad službou chudobným

James Cormack, CM

webmail