Máme dostatok odvahy slúžiť?

Sme pripravení začať dielo, ktoré môže zlyhať alebo môže priniesť iba nevýrazné alebo nedostatočné výsledky ? Nie konať bezhlavo odvážne, ale prosto len riskovať, to vyžaduje odvahu. Započať voľačo, čo neskôr možno nebudeme vedieť kontrolovať, ale pritom dôverovať, že sa potom nejaká cesta nájde, to vyzerá nerozumne. Život vyžaduje odvahu, pretože je riskantný. Často sa pokúšame robiť iba to, čo poznáme a čo môžeme. Aj samotná služba ľuďom, ktorých životy sú poznačené chudobou, je riskantná. Strádanie a utrpenie môžu poznačiť ich život tak, že naberie črty pomätenosti, nelogičnosti, bezcieľnosti, nekontrolovanosti . Ak pomôžeme jednému, ďalší traja sa hlásia. Čo máme robiť, keď nemôžeme nič zmeniť, keď, ako na Kalvárii, je prítomná len láska? Služba chudobným vyžaduje odvahu, založenú na viere a nie na pomoci zvonku. Je to malý zázrak, ako sv. Vincent hovorí často a presvedčivo o dôvere v Božiu Prozreteľnosť Neprekvapuje, že taká veľká viera spočíva v odvahe. Kto nemá odvahu, zaobíde aj bez veľkej viery.  

webmail