Sme dostatočne disponovaní učiť sa, čo pravda o kríži a život kríža znamenajú?

Život učí. Ale pýtajme sa:" Sme dostatočne disponovaní učiť sa, čo pravda o kríži a život kríža znamenajú ? " Ďalšia otázka môže pripadať nezvyklá alebo ironická, ale pre život služby je základnou otázkou. Som dostatočne milovaný ? Sme dostatočne milovaní a tak naplnení životom a silou, aby z nás mohli život a sila presakovať ? Je nevyhnutné žiť a pracovať tak, aby všetci pri nás zakúsili Božiu lásku. Nestačí iba položiť si otázku, či sa dosť modlíme. Modlitba, samozrejme je základom. Ale popri tom musíme dôverovať láskyplnému Božiemu plánu a vidieť jeho uskutočňovanie v často malých, ale skutočných každodenných udalostiach, ktoré sú znameniami Božieho kráľovstva. Musíme vnímať Božiu lásku, ktorá sa nás dotýka, napĺňa nás a udržuje. Skutočná láska k sebe dovoľuje iným, aby nás milovali. Bohu zasvätené osoby až veľmi často upúšťajú od duchovnosti a smerujú k vyprahlosti , pretože nepoznajú, čo je to láska. Bez lásky niet ani služby. Ak hovoríme o láske k sebe, nemáme na mysli sebecké postoje, ktoré sú vždy hrozbou pre lásku iných k nám. Máme na mysli taký postoj, keď si človek láskyplne uvedomuje kto je, čím môže byť, keď dovolí druhým, aby ho povzbudili, potešili, posilnili, aby ho učili smiať sa i plakať. Takúto lásku k sebe máme na mysli. Naši bratia a sestry v Kristovi sa nás ujmú, zmenia nás, zjemnia nás a zdokonalia nás svojou láskou.  

webmail