Rehoľný brat

Ten, kto v noviciáte spozná, že jeho povolanie nie je orientované na kňazský stav, ale na úlohu rehoľného brata má si počas doby formácie osvojiť ducha sv. Vincenta. Žiť životom evanjeliových rád a usilovať sa chápať veľkosť a zmyslel duševnej a fyzickej práce, aby mohol cieľavedome a s radosťou na tvári prijať záväzky, ktoré mu zveria jeho predstavení.
Bratia po ukončení vnútorného seminára(noviciátu) sa najmenej tri roky majú vzdelávať v oblasti teologických, humanitných, alebo technických vied.

Rehoľný bratia sú tí, ktorí pomáhajú svojou prácou na chode jednotlivých domov. V každom dome je veľa práce a tak práve ich poslanie je podľa vzoru sv. Jozefa byť robotníkom v Ježišovej blízkosti. Poslanie vznešené, nenápadné, ale pred Bohom veľmi záslužné.

webmail