Kňazstvo

„Prosím nášho Pána, aby On sám bol vašou silou a vašim životom,
ako je pre všetkých tých, ktorí sa sýtia Jeho láskou.“ (sv.Vincent)

„Kňazi svojou povahou majú účasť na kňazstve Božieho Syna, ktorý im dal moc obetovať jeho vlastné telo a dávať ho za pokrm, aby tí, ktorí ho požívajú mohli žiť naveky. Je to povaha úplne božská a neporovnateľná, je to moc nad telom Ježiša Krista, ktorú obdivujú aj anjeli a moc odpúšťať hriechy ľudí, ktorá je pre nich dôvodom údivu a uznania. Či existuje niečo väčšie a obdivuhodnejšie? Ó, páni, dobrý kňaz je veľmi veľká vec! Veď čo všetko môže urobiť dobrý muž Cirkvi! Koľko obrátení môže spôsobiť!... Od kňazov závisí prospech kresťanstva... .“ (sv.Vincent)

webmail