Štúdium teológie

"Čas pobytu vo veľkom seminári slúži na odovzdanie všeobecného vzdelania o služobnom kňazstve vo vincentínskom duchu tak, aby sa bohoslovci, podľa vzoru Krista ohlasujúceho evanjelium, pripravovali na hlásanie Evanjelia, slávenie bohoslužieb a pastoračnú službu veriacim".

Okrem toho, v zhode s duchom sv. Vincenta a tradíciou Spoločnosti, "formácia našich bohoslovcov sa zameriava predovšetkým na službu Božieho slova a na preukazovanie skutkov milosrdenstva voči chudobným".

Vyšší seminár naďalej zveľaďuje ducha vnútorného seminára, ale jeho program sa viac a bezprostrednejšie zameriava na teoretickú a praktickú prípravu pre kňazskú službu.

webmail