Kandidatúra

Počiatok každého povolania je v Bohu. On je ten, ktorý volá a dáva i milosť k tomu, aby si všetko zvládol. Keď prídeš k nám do kandidatúry provinciál ťa zverí kňazovi, ktorý je na to určený a on bude tvojim predstaveným. Kandidatúra trvá individuálne podľa tvojej zrelosti, nemá však trvať menej ako pol roka a dlhšie ako dva roky. V niektorom z našich domov budeš bývať, pracovať, modliť sa a rozmýšľať.

Hlavným cieľom tohto obdobia je pripraviť sa na úplné odovzdanie sa Bohu nasledovaním Ježiša Krista v službe poslania, ktoré naša spoločnosť má. Odpovedať áno na Božie povolanie a osobne sa starať o rozvoj svojho povolania - to je povinnosť každého koho Pán volá. Tento čas musí preto hlboko zasiahnuť tvoje vnútro, aby si každý svoj čin a postoj zameral na dosiahnutie osvojenia si Kristových myšlienok a citov voči Otcovi. Mal by si sa odovzdať Bohu celý so všetkým, čo v tebe je, aj s tým, čo ešte nepoznáš.

Formačná cesta každého povolania začína dobou sebapoznávania, rozhodovania, prípravy na noviciát, ktorého cieľom je uviesť kandidátov do vincentínskeho spoločenstva.
Žiadny kandidát nemôže byť schopný prebrať všetky záväzky rehoľníka, avšak musí byť považovaný za schopného postupne to dosiahnuť. Budeš mať na to čas i prostriedky, aby si to mohol dokázať. Toto je cieľ prípravy na noviciát.

V tvojej formácii sa predstavení budú snažiť aby si dosiahol dostatočný stupeň ľudskej zrelosti, aby si bol schopný urobiť dôležité rozhodnutia v tvojom živote a bol im verný po celý život. Mal by si sa starať i o svoju kresťanskú zrelosť. Je to tvoj vzťah k Ježišovi, spoznávanie ho v Písme i v každodennom živote. Tvoja citová zrelosť je tiež predpokladom k tomu aby si vedel zvládať ťažké obdobia svojho života.

Nikdy nebudeš v Spoločnosti žiť sám, budeš žiť s tými ktorých ti Boh vyberie a s niektorými ti to možno pôjde ťažšie, preto by si mal preukázať schopnosť žiť v komunite, v ktorej každý je iný a predsa sa navzájom snažia vytvárať jednotu. Mal by si prispieť tým, čo je tvoje a tak obohatiť všetkých. Nebyť kópiou ale sebou samým.

Mal by si predovšetkým vedieť, že k tomu, aby si daroval svoj život Pánovi, existujú aj iné cesty, ako vstúpiť do rehoľného inštitútu.

Predpokladá sa, že sa otvoríš a budeš čitateľný, že dáš nahliadnuť do svojho zázemia, do motivácií, čiže do všetkého, čo by ti mohlo odhaliť tieň odpovede na otázku: Prečo rehoľný život? Prečo práve v tejto spoločnosti?

webmail