Súčasnosť

Bratstvá Panien kresťanskej lásky prešli historickým vývojom. Ich činnosť sa odvíjala od potrieb chudobných v spoločnosti danej doby.
Krátko po založení sa bratstvá rozšírili z dedín do miest a prekročili i rámec Francúzska. Po prerušení činnosti počas francúzskej revolúcie sa okolo roku 1830 obnovujú a dožívajú sa veľkého rozvoja. Vyrojili sa do Poľska, Talianska a do ďalších krajín, pod rôznymi názvami: Bratstvá kresťanskej lásky, Panie kresťanskej lásky, Charity sv. Vincenta, Skupiny sv. Vincenta, Spolky kresťanskej lásky ...
V roku 1971 sa dvadsaťdva národných federácií Bratstiev stretlo v Ríme a odsúhlasili štatút Medzinárodného združenia kresťanskej lásky - A.I.C. – Association Internationale des Charités.


webmail