Činnosť

Činnosť spolkov veľmi súvisí s potrebami farnosti. Členky pracujú ako katechétky, pomáhajú pri príprave bohoslužieb a slávností, organizujú púte, rozširujú katolícku tlač, organizujú duchovnú pomoc v nemocniciach, vo väzniciach, podporujú misie, organizujú pomoc slabším a mnohodetným rodinám, pravidelne navštevujú domovy sociálnych služieb, ľudí starých a chorých vo svojom okolí (SKL Trenčín, Krupina, Opatová).

Pomáhajú ako dobrovoľníčky bezdomovcom a ľuďom na okraji spoločnosti (najmä SKL Martin, Košice, Nemšová, Opatová a Trenčín), v Hospici Milosrdných sestier v Trenčíne (www.satmarky.sk/pg/hospic_historia/). Veľmi úzko spolupracujú z ostatnými charitatívnymi organizáciami, najmä SKCH (www.charita.sk), samosprávou a štátnou správou. V Handlovej je zriadený mobilný hospic Sv. Lujzy (www.svlujza.sk) Staršie a choré členky SKL podporujú tieto aktivity svojimi modlitbami a obetami.

Národné združenie zrekonštruovalo v Krupine bývalý piaristický kláštor, ktorý bol zdevastovaný a v roku 2006 v ňom sprevádzkovalo Domov sociálnych služieb Nádej, kde našlo pomoc 49 sociálne odkázaných občanov z Krupiny a blízkeho okolia.

Združenie spolu s ostatnými vetvami Vincentskej rodiny napomáha riešeniu problému bezdomovectva v rámci organizácie DEPAUL Slovensko (www.depaulslovensko.org). V roku 2007 bol zriadený útulok pre bezdomovcov na Ivánskej ceste v Bratislave. Skúsenosti z tohto projektu sa snažíme zúžitkovať pri riešení problémov bezdomovcov v našich farnostiach, najmä v krajských mestách v Trenčíne, v Košiciach, v Nitre, ale aj v iných mestách na Slovensku.

V roku 2007 zorganizovalo Národné združenie spolu s ostatnými členmi Vincentskej rodiny celonárodnú verejnú zbierku „Boj proti hladu“ (www.bojprotihladu.sk) na pomoc hladujúcim, trpiacim, mentálne a fyzicky handicapovaným ľuďom na Haiti, o ktorých sa starajú na misijných staniciach dcéry kresťanskej lásky ( sestry vincentky).
Čistý výnos zbierky predstavoval 160 000 Eur, ktoré sme prostredníctvom Generalátu Spoločnosti dcér kresťanskej lásky v Paríži poslali sestrám vincentkám na Haiti. Túto zbierku sme rovnakým spôsobom zorganizovali aj v minulom roku. Čistý výnos minuloročnej zbierky predstavoval čiastku 9 700 000 Slovenských korún.
V projekte Boj proti hladu sa Národné združenie angažuje okrem Haiti aj na misii v Sibíri.


webmail