Členstvo

Ako sa stať členkou SKL?
Mnoho žien vo vašom okolí cíti potrebu rozdávať sa v službe blížnym. Možno ich deti sú odrastené a nevyžadujú si už toľko starostlivosti, a tak by povolanie matky mohli realizovať aj v inom rozmere.
Práve toto umožňujú Spolky kresťanskej lásky, kde nerozhoduje vek, ale rozhoduje túžba rozdávať sa pre potreby iných a schopnosť obetovať sa pre dobro blížneho. Je tu široké pole zaangažovanosti v charitatívnej službe vo farnosti, v pomoci misiám ...
Pre tie, ktoré cítia, že by mohli prispieť k apoštolátu vo svojom veku a postavení pripájame podmienky pre prijatie:
  • katolícka viera,
  • život v spojení s Cirkvou,
  • dobrý morálny život spojený s túžbou po svätosti.
Žiadosť predloží záujemkyňa vedúcej najbližšieho SKL, ktorá ju poinformuje o činnosti. Hneď potom začne jej formácia, ktorá trvá najmenej jeden rok. Cieľom tohto obdobia je dozretie jej rozhodnutia obetovať sa v službe blížn&m, skúsenosť hlbšieho duchovného života a lepšie spoznanie SKL.

webmail