Na Slovensku

Na Slovensku začali tieto spoločenstvá vznikať spontánne okolo roku 1968 a to pod názvom „Afilované sestry sv. Vincenta“. V tom čase členky pomáhali rozmnožovať náboženskú literatúru, potajomky katechizovali deti, pomáhali misiám a venovali sa sociálnej službe.
Na pozvanie Dcér kresťanskej lásky navštívili v roku 1993 Slovensko delegátky A.I.C. z Bruselu. Na ich podnet sa spoločenstvá Afilovaných sestier stretli v Chynoranoch a dohodli sa na jednotnom názve „Spolky kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul“ a spojili sa do Národného združenia (NZ SKL). Odsúhlasili Štatút, Vnútorné pravidlá NZ SKL a Pravidlá pre miestne SKL a zvolili sedemčlenný výbor.
Národné združenie SKL je registrované na Ministerstve vnútra SR, má právnu subjektivitu a od Konferencie biskupov Slovenska dostalo súhlas pôsobiť na celom území Slovenskej cirkevnej provincie


webmail