Pravidlo, ktoré sa zdá málo pravdepodobné: kto sa náhli, je vzdialený od vecí Božích.
sv.Vincent de Paul, myšlienka na piatok 24.09.2021
17.03.2021

K zbierke Boj proti hladu 2020/2021 v závere jej 14. ročníka

Drahí priatelia a podporovatelia,
14. ročník našej celoslovenskej verejnej zbierky Boj proti hladu organizovanej Vincentskou
rodinou prebieha od 01. 05. 2020 do 30. 04. 2021. V duchu svätého Vincenta de Paul, evanjelizátora najchudobnejších, chceme už tradične pomôcť zmierňovať hlad, chorobu, negramotnosť, či iné utrpenie ľudí v rámci misijných diel Vincentskej rodiny v zahraničí i na Slovensku. Výťažok z tohto ročníka zbierky zameriavame aj na zmiernenie koronakrízy na Slovensku i vo svete.

Hlavným príjmom zbierky v predošlých ročníkoch bol vždy predaj medovníkových srdiečok. Vzhľadom na epidémiu COVID-19 boli však teraz pečenie, balenie a predaj srdiečok obmedzené, hoci ste vynaliezavosť prejavili mnohí.

Chceme poprosiť vás, ktorí sympatizujete s projektom Boj proti hladu, aby ste nám pomohli rozšíriť zbierku ešte viac do priestoru internetu, na vaše webové stránky, sociálne siete, kde to považujete za vhodné a možné.

V prípade záujmu je možné prečítať si údaje súvisiace so zbierkou, napr. výnosy z jednotlivých ročníkov, uskutočnené projekty, organizačné pokyny i plagáty na stiahnutie na našej stránke https://www.bojprotihladu.sk/

Možnosť priamo finančne podporiť zbierku je cez
bankový účet číslo: 20286026/6500
IBAN: SK7265000000000020286026 BIC POBNSKBA
Ďakujeme všetkým, ktorí ste sa akýmkoľvek spôsobom zapojili

a ešte zapojíte do zbierky Boj proti hladu.

Za komisiu Boj proti hladu:
P. Mgr. Milan Grossmann CM
Mgr. Petra Bajlová SVdP

webmail