O povolaní Dcér kresťanskej lásky

Štvrtok 19. júla 1640 mal otec Vincent druhú konferenciu o smerovaní Dcér Kresťanskej Lásky, a začal takto:
"Moje drahé, zase sme sa spolu stretli, aby sme sa mohli rozprávať o jedinečnosti vášho povolania, aby som vám tú jedinečnosť mohol naplno predstaviť a tým napraviť nedostatky, ku ktorým ma viedli neustále povinnosti, kvôli ktorým som príliš dlho odkladal výučbu toho, čo potrebujete vedieť. Možno, že Božia spravodlivosť, moje drahé sestry, ma potrestá v očistci za tieto nedostatky a moju neprítomnosť. Ale jedna vec ma utešuje: za desať alebo dvanásť rokov existencie vašej Spoločnosť, ste si ctili počínanie Božieho Syna pri ustanovovaní jeho Cirkvi. On zostal skrytý tridsať rokov, aby pracoval len tri roky a nič písomné svojim apoštolom nezanechal.
Moje drahé, vo všetkom tom, čo ste robili v minulých rokoch, vaším jediným sprievodcom bola tradícia. Ale ak dá Boh, od tejto chvíle budete mať svoje malé pravidlá. Cieľom tejto konferencie bude preto oboznámiť vás s cieľom navrhnutým Bohom pri zakladaní Dcér Kresťanskej Lásky, pretože žiadny autor nezačne prácu bez vopred stanoveného vzoru. [IX, 19]
Boh nikdy neurobil nič bez toho, aby to malo konkrétny účel. Pri ustanovení Kapucínov , mal na mysli, aby to boli muži schopní učiť iných tým, že budú dávať konkrétny príklad pokáním. On animoval Kartuziánov v dodržiavaní samoty a spievaní Jeho chvál a povzbudil Jezuitov viesť apoštolský život ; a pobodne aj všetkých ostatných. Pozrime sa teraz na účel stanovený Bohom pre vaše založenie.
Vy, moje úbohé sestry z dediny , necítite sa v rovnakom čase šťastné a užasnuté pred milosťou tak veľkou, ktorá vám stále nie je úplne známa, ale niekedy vám bude známa? Ctite si večný Boží plán, ktorý má s vami, nech sa vám už doteraz mohol zdať akokoľvek malý, takmer nulový, a vedzte, že je obrovský: Boh si vás vyvolil aby ste milovali, slúžili a ctili si pozemský život Jeho božského Syna...
doc

KONFERENCIA 19. júl 1640 (celý text)

O POVOLANÍ DCÉR KRESŤANSKEJ LÁSKY (SV IX, 19-26)

webmail