7. Eucharistia je prameň účinnej
evanjelizácie

Vincent povedal Dcéram kresťanskej lásky, že je to Eucharistia, ktorá ich naučí, ako skutočne milovať: " Chodievajte k prijímaniu v mene Božom. Tam musíte ísť, aby ste študovali Lásku!" Povedal im aj : " Keď vidíte dcéru kresťanskej lásky slúžiť chudobným s láskou, jemnosťou a s vel'kou starostlivosťou, možete bez zaváhania povedať: táto sestra správne

pristupuje k svätému prijímaniu." Podobne povedal aj členom Misijnej Spoločnosti: " Necítite moji bratia, necítite ten boží oheň v sebe, keď prijímate božské telo Ježiša Krista vo svätom prijímaní?"

Sv. Vincent často hovorieval sestrám, že by mali slúžiť chudobným nielen v telesných, ale aj v duchovných úrovniach. Eucharistia im dodá múdrosť a odvahu, potrebnú k tomu, aby boli schopné priniesť odvrhnutým slová viery, nádeje a útechy. V konferencii z 22. januára 1646 sv. Vincent hovorí: " Myslíte si, moje dcéry, že Boh očakáva od vás iba to, že prinesiete jeho chudobnému krajec chleba, kúsok mäsa, nejakú polievku a lieky? Ó nie, nie, nie dcéry moje, také nebolo jeho rozhodnutie, keď si vás od večnosti vybral, aby ste mu slúžili v osobe chudobných, ale očakáva, že budete pomáhať v potrebách duše rovnako ako v potrebách tela. Nedostáva sa im nebeskej manny, nedostáva sa im Ducha Svatého a kde toto nájdete, aby ste im to mohli odovzdať? Vo svätom prijímaní, moje dcéry."  

webmail