6. Eucharistia nás zjednocuje s Bohom

Sv. Vincent hovorieval sestrám, že ak prijímame Eucharistiu správnym spôsobom, stávame sa s ňou jednou bytosťou. Vel'mi výrečne sa vyjadril. " Moje drahé dcéry, jedným z dobrodení, ktoré získavame z dobrého svatého prijímania je to, že sa stávame jedno s Bohom. Čo! Chudobná Dcéra kresťanskej lásky, ktorá pred prijímaním bola iba púhe to, čo bola, sa teraz stáva jedno s Bohom! Ach moje dcéry, kto by sa opovážil zanedbať také požehnanie? Ach, kol'ká milosť!" Čo myslíte, čo to je iné, moje dcéry, ako prísl'ub večnosti? Ach, tu nie je možné nič vačšie ako to, že úbohé stvorenie sa zjednocuje s Bohom, ach, nech je zvelebený naveky. "
 

webmail