5. Eucharistia je pokrm a liek, škola lásky a prameň pokoja

Sv. Vincent často používa slovo pokrm, keď hovorí o Eucharistii. Práve tak, ako chlieb a víno živia telo, tak aj konsekrované dary živia dušu.

Eucharistia je, podl'a sv. Vincenta, protijed, liek a ozdravenie pre našu duchovnú slabosť. Tiež opisuje Eucharistiu ako zdroj odpustenia pre hriešnikov. Vincent je presvedčený, že Eucharistia je " najlepší liek " proti duchovným chorobám.

Hovorí sestrám, že sa musia od Eucharistie učiť " milovať, vzájomne sa podporovať a srdečnosti." V eucharistickej škole sa naučia všetkým čnostiam, potrebným k službe chudobným.

Hovoriac o Eucharistii dcéram kresťanskej lásky, podotkol: " Aká milosť moje dcéry, mať istotu, že Boh sa na nás díva, uvažuje o nás a miluje nás."

Eucharistia bude, ako často hovorieval sestrám, prameňom mieru a pokoja v srdci. To vám dodá presvedčenie, že ste skutočne spojené s Bohom. Na druhej strane sv. Vincent zvykol varovať sestry pred pristupovaním k prijímaniu vtedy, ak žijú v nesúlade a nepokoji, citujúc Matúša 5, 23-24: " Ak nesieš svoj dar na oltár a tvoj brat alebo sestra má niečo voči tebe, nechaj svoj dar na oltári a choď sa pomeriť so svojim bratom alebo sestrou a potom príď a obetuj svoj dar."  

webmail