4. Eucharistia vyžaduje chválu
a vďakyvzdanie

Vincent povzbudzuje kňazov a bratov Spoločnosti využívať slávenie Eucharistie ako príležitosť ďakovať Bohu za každodenné dary, ktoré sú poskytované Spoločnosti. Hovorí o Eucharistii ako o zdroji" chvály a oslavy."

Dcéram kresťanskej lásky povedal, že ak máme správnu účasť na Eucharistii, starostlivo si vykonáme poďakovanie a dodal, že ak je naša vďačnosť skutočná, neustále budeme dostávať nové a nové milosti, ktoré nám umožnia dosiahnúť vyšší stupeň dokonalosti a lásky.  

webmail