2. Eucharistia je sejbou pre vzkriesenie

Komentujúc šiestu kapitolu Jánovho evanjelia, sv. Vincent poznamenal, že vstaneme k novému a nekončiacemu sa životu, ak budeme živení telom a krvou nášho Pána. Pripomenul svojim poslucháčom, že nielen musia prijímať Eucharistiu, ale ju musia prijímať správne. Citujúc slová sv. Pavla, že ten čo nehodne prijíma Eucharistiu, je vinný za smrt' Kristovu.

Jeho zdôrazňovanie Eucharistie ako prejavu Ježišovho vzkrieseného života ustupuje pred zdôrazňovaním významu kríža. Zriedkakedy sa v listoch zmieňuje o Vzkriesení. V druhej z jeho dávnych kázní o Prijímaní, hovorí sv. Vincent o Poslednej večeri a používa narážku na 6. kapitolu evanjelia sv. Jána: " z toho usudzujeme, že vstaneme a budeme mať večný život" ak budeme jesť Pánovo telo.
 

webmail