Lyžovačka 2008

Medzisemestrálne prázdniny bohoslovcov pod Spišským hradom

Aj tento rok sme sa po zdarnom absolvovaní väčšiny skúšok vybrali na komunitný výlet. Keďže sa nám minulý rok osvedčili Bijacovce ako vhodné miesto pre výjazdy za svahom, išli sme tam aj toho roku.
Ubytovaní sme teda boli v budove niekdajšieho seminára Misijnej spoločnosti. Privítal nás kandidát Janči, ktorý bol jediný prítomný. Ostaní spolubratia kňazi boli totiž vtedy na ľudových misiách alebo za povinnos?ami. Po večeri sme si dohodli predbežné plány na ďalšie dni nášho oddychu.
Tento rok bol charakteristický tým, že lyžiarov bolo málo. Či už kvôli zdravotnému stavu alebo kvôli iným akciám. Niektorí sme išli na túry po okolitých kopcoch pohoria Branisko, ďalší venovali čas oddychu. Stred týždňa bol výnimočný, pretože bola popolcová streda. Účas?ou na svätej omši v kostole sme sa zapojili do farského slávenia začiatku pôstu. Okrem lyžovania a turistiky sme sa vybrali zrelaxova? naše telá do termálneho kúpaliska v Bešeňovej. Ale to sa už vrátil p. Ľubomír Stanček z Ružomberka, kde väčšinu týždňa pôsobí. Potešil nás svojim záujmom o nás a tiež jeho bratské povzbudenie. Po týždni strávenom v pokojnom prostredí pod Spišským hradom sa nám ani nechcelo spä?.
Farskou svätou omšou sme sa rozlúčili s Bijacovčanmi, s pánom farárom, a s našim hostiteľom Jankom. Vďaku sme tiež vyjadrili starostlivým paniam kuchárkam. Čakala nás ešte dlhá cesta do Bratislavy, a pretože na druhý deň začínala škola išli sme  čím skôr. Cestou nazad sme sa ešte na chvíľu zastavili pozdravi? sestry vincentky v Beckove a tým sme naše medzisemestrálne prázdniny zakončili.

Jozef Kudla

webmail