Stretnutie v Bijacovciach 25–28. 3. 2008

Tak, ako aj po minulé dva roky, tak aj v tomto roku, hneď po veľkonočných sviatkoch v dňoch 25. – 28. III. 2008 sme mali v Bijacovciach, v našom bývalom kňazskom seminári stretnutie mladých kňazov.
Po príchode sme sa zvítali a posedeli v prijemnej bratskej atmosfére. Spolubratia prišli z blízka i z ďaleka.
Charkov-Kyjev-Perečín-Košice-Bijacovce-Bratislava-Loštice-Dobruška.

Bývalý špirituál P. Tadeusz Lubelski CM, ktorý bol tiež pozvaný, nás svojou poľsko-slovenčinou a svojim typickým prejavom povzbudil v našej kňazskej službe. Hovoril o láske, nádeji o Božom milosrdenstve, ktoré sú tu pre každého človeka.

Štvrtok sa niesol v duchu oddychu. Boli sme si pozrie? na Liptove drevený evanjelický kostolík v dedinke Svätý kríž a potom, po dobrom obede, sme išli do Bešeňovej trošku zrelaxova? do teplej vody.
V piatok nás navštívil aj provinciál P. Stanislav Zonták CM, ktorý nás tiež povzbudil svojimi slovami.

Preto by som sa chcel vo svojom mene, aj v mene spolubratov poďakova? organizátorom P. Jozefovi, P. Tomášovi, P. Kristiánovi, že sa postarali o uskutočnenie a priebeh príjemného stretnutia. Myslím si, že takéto stretnutia sú pre nás všetkých obohatením a povzbudením.

P. Ondrej Skočík CM

webmail