Chudoba

Ako člen Misijnej spoločnosti svätého Vincenta usiluj sa žiť jednoducho. Zaväzuješ sa sľubom žiť chudobne v duchu i v praxi, individuálne i komunitne. "Hoci nám naše misijné práce, ktoré máme vykonávať zdarma, nedovoľujú chudobu cvičiť v celom jej rozsahu, budeme sa usilovať, ako to len bude možné, nasledovať Ježišovu chudobu."

Chudoba musí byť viditeľná v tvojom živote v komunite. Svätý Vincent dôrazne pripomínal členom svojej Spoločnosti, že ak prestanú žiť chudobne, Spoločnosť zanikne. Bol hlboko presvedčený o tom, že chudobným budú môcť slúžiť, len keď budú sami chudobní. Tvrdil, že chudoba bude chrániť a udržiavať Spoločnosť, že je veľmi dôležité, aby sme ju zachovávali vždy a všade, pretože inak nám nebudú veriť, že sme služobníci chudobných.

Dnes je jasné, že Cirkev akceptuje tieto názory svätého Vincenta. Tvrdí, že musí byť chudobná s chudobnými, musí zdieľať s nimi ich starosti.

Pretože ti chcem pomôcť priblížiť sa ku chudobným a chápať ich problémy, chcem ti dať niekoľko jednoduchých rád. Ak sa rozhodneš nimi riadiť, zistíš, že sú náročné. Ježiš ťa ale uisťuje, že chudobní budú blažení.
  • Usiluj sa byť chudobný v duchu i v praktickom živote, individuálne i komunitne.
  • Často pozorne skúmaj svoj spôsob života a práce, aby si zistil, či nepoužívaš majetok Spoločnosti len pre seba, či sa dokážeš podeliť aj s inými, a najmä s chudobnými.
  • Nech sa tvoja chudoba neobmedzuje iba na prosbu o dovolenie mať niečo pre seba. Nech si v nadobúdaní osobného vlastnícta čo najpomalší.
  • Dobrovoľne sa zapájaj do náročných prác v komunite alebo v apoštoláte.
  • Príjmi zriekanie tak ako chudobní, najmä v stravovaní a materiálnom blahobyte.
  • Dávaj veľkodušne niečo zo svojich úspor chudobným. Povzbudzuj Spoločnosť, aby aj ona dala niečo z materiálnych hodnôt chudobným.
  • Zisk za svoju prácu odovzdávaj komunite, aby sa v nej utvorilo pravé spoločenstvo hmotných dobier.

webmail