Umŕtvovanie

Ježiš žiada nasledovanie až na smrť. Žiada, aby si každý deň zomieral hriechu. Svätý Vincent poznal veľmi dobre tieto evanjeliové príkazy. Počúvaj, čo hovorí: "Kristus povedal: Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba a vezme každodenne svoj kríž. A svätý Pavol zas v tomto zmysle dodáva: Ak žijete podľa tela, zomriete, ale ak duchom umŕtvujete skutky tela, budete žiť. Nech sa teda každý usiluje vytrvale zapierať svoju vôľu a vlastný úsudok a všetky svoje zmysly."

Nemusíš vyhľadávať mimoriadne umŕtvovanie. Nech je však umŕtvovanie súčasťou tvojho každodenného života. To je bezpodmienečne potrebný prostriedok na dosiahnutie tvojho cieľa. Umŕtvovanie ťa urobí schopným aj zomrieť za Krista.

Svätý Vincent ti navrhuje viacero prostriedkov vhodných aj pre súčasné pomery:
  • Verne plň svoje stavovské povinnosti. Im daj prednosť pred tým, čo ti je príjemnejšie
  • Pracuj vytrvalo ako služobník
  • Buď skromný pokiaľ ide o materiálne dobrá, napr. odev, peniaze, zariadenie izby, v ktorej obývaš
  • Ráno vstávaj ochotne v určený čas, aby si mohol chváliť Boha a povzbudiť spolubratov zapojením sa do spoločnej modlitby s nimi
  • Len zriedka žiadaj dajaké privilégiá alebo uvoľnenie spod zachovávania predpisov Spoločnosti
  • Chráň sa kritiky a výrazov, ktoré sú príčinou roztržiek
  • Vyhľadávaj spoločenstvo tak s tými, ktorí sú ti nepríjemní, ako aj s tými, ktorí sú ti príjemní
  • Buď mierny v pití a jedení. Chráň sa nespokojnosti a nešomri na stravu ani na nápoje
  • Mierni sa a buď kritický v sledovaní televízie, rádia, filmov alebo iných médií 

webmail