Láskavosť

Svätý Vincent tvrdil o sebe, že sa ľahko nahnevá. Keď sa skúmal ohľadom evanjeliovej výzvy k tichosti a poníženosti srdca, prosil Boha, aby zmenil jeho srdce: "Prosil som Boha, aby zmenil moju tvrdú a odpudzujúcu povahu a dal mi tichého a láskavého ducha. S pomocou Pánovej milosti a vlastnou snahou pri potláčaní výbuchov prirodzenosti sa mi podarilo trochu upraviť moju zlú povahu."

Boh naozaj pomohol tomuto svätcovi. Jeho súčasníci o ňom tvrdia, že bol láskavý a že sa všetci blížili k nemu bez strachu. Tichosť si zachoval aj pri napomínaní. Tak získal aj najzatvrdnutejšie srdcia.

Svätý Vincent presviedčal členov svojej Spoločnosti o tom, že ľudia a láskaví tichí nie sú slabí. "Niet stálejších a vytrvalejších v konaní dobra, ako sú tichí a láskaví. A naopak, tí čo sa dajú unášať hnevom a vášňami, sú zvyčajne veľmi nestáli, pretože pracujú pod vplyvom vrtochov a hnevu. Sú ako riavy, ktoré dokazujú svoju silu a prudkosť tým, že sa vylejú z brehov. No len čo sa rozlejú, strácajú sa. Naopak rieky, ktoré predstavujú ľudí dobrých, plynú tichučko, pokojne a nikdy nezanikajú."

Usiluj sa byť tichý. V živote sa môže agresivita prejaviť ako sklon k dobrému alebo zlému. Je nesmierne potrebné kontrolovať ju a nájsť spôsob, ako ju usmerniť k dobrému.

Keď zameriame agresivitu podľa Ježišovho príkladu proti nespravodlivosti, stáva sa silou, ktorá nás núti odvážne bojovať, postaviť sa proti farizejom, "vyhnať predavačov z chrámu." Skúsenosť však potvrdzuje, že agresivita môže aj ničiť. Môže nás priviesť k poškodeniu slabého alebo nevinného.

Usiluj sa zistiť, aká je tvoja agresivita a usmerňuj ju k dobrému, k pravde a spravodlivosti. Tvoje úsilie môže občas stroskotať, ale uvedom si, že Božia moc je väčšia ako tvoja slabosť. Ježiš tvrdí, že tichí sú šťastní. Svätý Vincent uveril týmto Ježišovým slovám a získaval srdcia chudobných práve svojou tichosťou, ktorá sa prejavila ako srdečnosť, láskavosť, láskavé prijímanie iných, hlboká úcta k ľuďom. Jeho súčasníci tvrdili, že bol tichý a láskavý. Dokázal však, ako napísal svätej Lujze de Marillac "zmiešať ocot s medom". Usiluj sa aj ty dosiahnuť pozoruhodné spojenie láskavosti s rozhodnosťou. 

webmail