Horlivosť

"Ak je láska k Bohu ohňom, horlivosť je jej plameňom", povedal svätý Vincent.

On miloval horúcou láskou. Členov svojej Spoločnosti takto prosil: "Boh otvára pred nami krásne pracovné pole na Madagaskare, na Hebridách, aj inde. Prosme Boha, aby roznietil naše srdcia túžbou slúžiť Mu. Svätý Vincent Ferrier sa tešil myšlienkou, že raz prídu kňazi, ktorí svojou horlivosťou roznietia celú zem. Ak si aj nezaslúžime, aby nás Boh zaradil medzi nich, prosme ho vrúcne, aby sme mohli byť aspoň ich predvojom. Nech to už bude akokoľvek, buďme si istí, že nebudeme pravými kresťanmi, kým nebudeme pripravení všetko stratiť a obetovať aj svoj život z lásky k Ježišovi Kristovi a na Jeho slávu a nerozhodneme sa so svätým Apoštolom zvoliť si skôr muky a smrť, ako dať sa odlúčiť od lásky k Božskému Spasiteľovi."

Svätý Vincent pracoval horlivo až do smrti. Počujme, čo povedal už ako starec: "Uvedomujem si, že hoci som starý, nič ma pred Bohom nezbavuje povinnosti pracovať na spáse týchto chudobných ľudí. Kto mi v tom môže zabrániť? Keď nebudem môcť kázať každý deň, budem kázať dva razy v týždni. Keď nebudem môcť výjst na vysokú kazateľnicu, zadovážim si nízku. Ak ma nebudú počuť ani z nízkej, nič mi nebude prekážať rozprávať sa s týmito dobrými ľuďmi celkom priateľsky tak, ako sa rozprávam teraz s vami. Posadím sa s nimi do kruhu, ako teraz s vami."

Slúžiť možno rozličným spôsobom. Zapamätaj si dobre tieto slová svätého Vincenta. Ako mladý využi svoje mladícke schopnosti, zanietenosť a entuziazmus v službe chudobným. Ako starý využi schopnosti, ktoré v tom veku budeš mať, svoju skúsenosť, vnímavosť, aby si dokázal plniť tebe zverenú prácu. Pracuj stále ako služobník chudobných. Vo všetkom buď verný až do smrti.

Svätý Vincent nás však aj vystríha pred nepriateľom, skrývajúcim sa v horlivosti. Volá sa "nemierna horlivosť". Dnes by sme ho mohli pomenovať "preťaženosť". Často vedie k znechuteniu, k hnevu voči tým, ktorí pracujú menej, k rozhorčenosti a napokon k apatii. Môže sa stať smrteľným nepriateľom.

Zisti medze svojich možností. Nech je tvoj život vyrovnaný, aby si si zachoval energiu, ktorá živí horlivosť. Pán žiada, aby si spolupracoval s ním na Jeho diele. Toto dielo však ostáva Jeho dielom. Keď príde čas, aby si si odpočinul, vlož svoju prácu do Jeho rúk. "Pán dáva svojim miláčkom odpočinok." (Ž 127, 2) 

webmail