Konferencie pre CM a DKL

- Konferencie pre misionárov
Pokiaľ ide o konferencie s misionármi vieme, že nedovoľoval robiť si poznámky. Almeras žiadal Ducournaua aby zaznamenával, ako svätý viedol konferencie alebo opakovania modlitieb. Dobrý brat, aj keď bol zaťažený množstvom inej práce, sa do toho pustil. Do smrti svätého napísal dve alebo tri veľké zbierky. Z tejto prvej práce sa zachovalo len znenie konferencie z 30 mája 1659 o láske. Zvyšok sa nám je zachoval v dvoch rukopisoch zo 16 a 17 storočia. Ale veľa materiálu sa zachovalo aj vďaka Abellymu. Z toho vznikli edície Etiennea, Pémartina, Costea a Dodina.

- Konferencia pre Dcéry kresťanskej lásky
Svätec dovolil sestrám, aby si robili poznámky, ktoré potom často sám konzultoval. Sv. Luisa ich zozbierala; Maturina Guerin z nich dala spraviť kópie. Odtiaľto pochádzajú edície M. Bournac, Ch. Boujard, J. Grappina, Pémartin, Coste.


webmail