POKYNY PRE ANTONIA DURANDA [1656]
Prispôsobenie sa Ježišovi Kristovi

Úrad vedenia duší, je umenie. Nadriadený sa musí vyprázdniť sám a obliecť si Ježiša Krista. Na to, aby to bolo možné, sa treba oddať modlitbe, konať v duchu pokory a nasledovať príklad nášho Pána pýtajúc sa: "Čo by spravil On v tejto situácii ?". A nakoniec, musí byť poslušný svojim nadriadeným, nikdy sa nechváliť, byť verný pravidlám, zaobchádzať starostlivo s majetkom komunity.

Otče, ako beriete do úvahy veľkú úlohu sprievodcu duší, do ktorej Vás Boh volá? Uvedomujete si, aká je dôležitá úloha zverená kňazom na misii, ktorí sú povinní kultivovať a viesť duše, ktorých len Boh pozná [XI, 343] vnútorné pohnútky? Ars artium, animarum. Takáto bola úloha Syn Božieho na zemi: preto zostúpil z neba, narodil sa z Panny, strávil každý okamih svojho života, a potom trpel bolestivú smrť. Pre tento fakt musíte maximálne zohľadniť úrad, ktorý budete zastávať.

Ale ako na splnenie tejto úlohy priniesť duše k Bohu, brániť sa prúdu zlozvykov ľudí, alebo nedostatkov v seminároch, vštepiť kresťanské a cirkevné cnosti tým ktorým Prozreteľnosť chce, tak aby prispeli k ich záchrane, alebo k ich svätosti? Iste, otče, nie je nič ľudské tejto úlohe, nie je to ľudská práca, ale Božia. Grande Opus. Je to pokračovanie toho, čo robil Ježiš Kristus. V dôsledku toho ľudský duch riskuje, že môže znehodnotiť všetko, ak nezasiahne Boh. Nie, otče, ani filozofia ani teológia, ani slová nekonajú v dušiach. Ježiš Kristus sám musí konať s nami a my s Ním, aby sme pracovali v Ňom a On v nás, aby sme hovorili o Ňom a v jeho Duchu, tak ako On bol v Otcovi, keď o ňom učil tak, ako mu to Otec zjavil. A Biblia to potvrdzuje...

doc

PRISPÔSOBENIE SA JEŽIŠOVI KRISTOVI (celý text)

153. POKYNY PRE ANTONIA DURANDA [1656]

webmail