listy "politického" charakteru

Paríž 16 august 1652: List pápežovi Inocentovi X (X SV, 354 do 359)

Svätý Otče,
Ležiac s hlbokou pokorou pri nohách Vašej Svätosti, ja, posledný zo všetkých ľudí, Vám znovu ponúkam, prosím o požehnanie a odovzdávam Vám svoju osobu spolu s našim malým zborom kňazov z Misie, ktorej som bol aj cez moju nehodnosť, ustanovený hlavný predstavený od Svätej Apoštolskej stolice.
Opis stavu vo Francúzsku
A trúfam si v plnej dôvere zveriť sa otcovskej láskavosti, s ktorou prijíma a počúva aj posledných z vašich detí; chcel by som Vám predstaviť veľmi biedny a poľutovaniahodný stav Francúzska. Kráľovská rodina je rozdelená nezhodami, a ľudia sú tiež rozdelení v stranách sporu, mestá a provincie poškodené občianskymi vojnami, dediny a hrady pováľané, poškodené a spálené, poľnohospodárom znemožnili zozbierať úrodu čo zasiali, a siať na budúce roky. Vojakom bola ponechaná voľnosť obťažovať beztrestne obyvateľov. Ľudia sú vystavení z ich strany nielen lúpežiam a lúpežným prepadnutiam, ale aj vraždám a všetkým spôsobom mučenia. Obyvatelia dedín, ktorí nezahynú mečom zomierajú hladom, kňazov vojaci neušetria viac ako ostatných, správajú sa aj k nim neľudsky, kruto ich mučia a zabíjajú. Panny sú zneuctené, aj mníšky sú dokonca vystavené ich nemorálnosti a zúrivosti. Chrámy znesvätili, vyplienili a zničili. A tie čo zostali sú väčšinou opustené ich pastiermi a ľudia sú takmer bez sviatostí, omší a ďalšej duchovnej pomoci.
A nakoniec hrozná vec, o ktorej sa bojím premýšľať a ešte viac ju aj vysloviť, je ako krajne ponižujú a zaobchádzajú so Sviatosťou Tela nášho Pána. Dokonca aj katolíci, ktorí kradnú posvätné nádoby, sa neštítia aj dupať po Eucharistii len aby sa ich zmocnili. Čo sa týka heretikov, ktorí neveria v toto tajomstvo, ani nemôžem, ani si netrúfam to popísať. Počuť a čítať tieto veci nestačí, musia sa vidieť a zažiť na vlastné oči.

Prosba za mier
Som si vedomý toho, že Vaša Svätosť ma môže právom obviniť z veľkej smelosti, lebo ja, jednoduchý a bezvýznamný človek, si trúfam predstaviť tieto zlá Hlave a Otcovi všetkých kresťanov, ktorý tak dobre a široko pozná pomery vo všetkých kresťanských národoch. „ Ale, prosím vás, nehnevajte sa Otče, že hovorím (poznámka)“ "Budem hovoriť k svojmu Pánovi, aj keď nie som iné ako prach a popol (pozri poznámku)." "Nič iné nám v skutočnosti nezostáva Svätý Otče, žiaden iný liek, ako ten, čo môže prísť z Vašej otcovskej starostlivosti, lásky a autority Vašej Svätosti. Som si vedomý, že určite veľmi súcitíte s našim utrpením, a že ste sa už mnohokrát ba priam od narodenia, pokúšali urovnať túto občiansku vojnu, že ste mnohokrát poslali pápežskej listy, ktoré predstavil ctihodný Apoštolský nuncius vo Vašom záujme účinne s neochvejnou apoštolskou horlivosťou, a to, čo bolo ich obsahom, je isto obdivuhodne použité, aj keď zatiaľ neúspešne, v službe Bohu a Vašej Svätosti. Ale Svätý Otče, ráno má dvanásť hodín a to, čo kedysi bolo neúspešné, môže mať úspech, ak sa o to znova pokúsi.

Odvolanie k pápežovi pre zastavenie vojny vo Francúzsku
Prečo hovoriť dlhšie? Pán nás neopustil je stále prítomný medzi nami; a preto pevne verím, že Boh vyhradil pre opateru a starostlivosť Pastiera jeho univerzálnej Cirkvi slávu, že môžeme konečne získať odpočinok po našej námahe, šťastie, po toľkých zlách, pokoj po vojnách a obnovenie jednoty v kráľovskej rodine tak hlboko rozdelenej, oživiť ľudí vyčerpanými dlhými vojnami, obnoviť život ľudí chudobných a zničených hladomorom, oživiť úplne zničený vidiek a zdevastované provincie, zreštaurovať zrútené chrámy, zabezpečiť panny, vrátiť do svojich kostolov kňazov a pastierov duší, skrátka vrátiť všetkým život.
Vaša Svätosť, vypočujte tieto želania! Naliehavo Vás o to žiadam, pokorne prosím pre milosrdenstvo Ježiša Krista, v ktorého zastúpení je Vaše miesto a ktorého stvárňujete na zemi. Tak Vás prosím o udelenie Vášho požehnania.
Vám, Svätý Otče, najbiednejší, najposlušnejší, najoddanejší služobník a syn v Ježišovi Kristovi.

Komentár
Láska alebo politika? Je to našou dilemou. Myslíme si, že politika má nečisté ruky. Ale v takomto prípade, ak má za účelom lásku, môžeme špekulovať nad tým, že sa táto stáva výhovorkou. U sv. Vincenta to tak nebolo. Láska mala pre neho aj politický rozmer. Francúzsko bolo rozdelené, ľudia vzbúrení, náboženstvo pošliapané: prečo by teda pápež nemohol pôsobiť ako most k zmiereniu?


webmail